Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat het Evangelie bestaat uit “De dingen betreffende het Koninkrijk van God en de Naam van Jezus Christus.” en dat wij mogen uitkijken naar een herstelling van het vroegere Koninkrijk van Israël.

Er zal daarom een optrekken naar Jeruzalem gebeuren door het Joodse Volk. Als het uitverkoren Volk van God blijven zij de ereplaats verdienen en krijgen van hun God. Ook al waren zij een verstrooide natie geworden zullen zij nu een herplaatsing krijgen in het land van hun voorvaders.
Wanneer het zal zijn teruggewonnen zijn uit “de verwoesting van vele generaties” zal Jeruzalem als “de troon van de Elohim” de metropool van de hele aarde worden.

12 Hij zal een signaal omhoogheffen voor de volken en hij zal degenen van Israël die verdreven zijn bijeenbrengen.+ Degenen van Juda die verstrooid zijn, zal hij bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.+ (Jesaja 11:12)

10 Hoor het woord van Jehovah, volken, en verkondig het op de eilanden ver weg:‘Degene die Israël verstrooide, zal het verzamelen. Hij zal erover waken zoals een herder over zijn kudde.+ (Jeremia 31:10)

34 Het verlaten land dat woest lag voor de ogen van alle voorbijgangers, zal bebouwd worden. 35 Mensen zullen zeggen: ‘Het verlaten land is als de tuin van Eden geworden+ en de steden die in puin lagen, die verwoest en afgebroken waren, zijn nu versterkt en bewoond.’+36 De volken die om jullie heen overblijven, zullen moeten weten dat ikzelf, Jehovah, heb opgebouwd wat was afgebroken en heb beplant wat een woestenij was. Ikzelf, Jehovah, heb gesproken en ik heb het gedaan.”+ (Ezechiël 36:34-36)

Want Jehovah zal Sion troosten,hij zal troost brengen aan al haar ruïnes.Hij zal haar woestijn maken als Eden+ en haar woestijnvlakte als de tuin van Jehovah.Er zal blijdschap en gejuich in haar gevonden worden, dankbaarheid en melodieus gezang.+ (Jesaja 51:3)

Heel dikwijls verguisd en vervolgd zal uiteindelijk dat Volk van God erkenning krijgen niet enkel van God, maar ook van de medemensen hier op aarde. Mensen zullen inzien dat zij met alle reden een trots volk kunnen zijn.

15 In plaats dat je verlaten en gehaat wordt, zonder dat iemand door je heen trekt,+ maak ik van jou een reden tot blijvende trots, (Jesaja 60:15)

Je zult niet meer een verlaten vrouw+ worden genoemd en men zal je land niet meer een woestenij+ noemen. Je naam zal zijn: Zij is mijn vreugde,en je land zal Getrouwde vrouw heten. Want Jehovah zal vreugde in je vinden en je land zal als een getrouwde vrouw zijn.een bron van vreugde in alle generaties.+ (Jesaja 62:4)

17 In die tijd zal men Jeruzalem de troon van Jehovah+ noemen. En alle volken zullen bij elkaar gebracht worden in Jeruzalem,+ bij de naam van Jehovah, en ze zullen niet meer koppig hun eigen slechte hart volgen.’ (Jeremia 3:17)

Van wie* kreupel was maak ik een overblijfselen van wie ver verwijderd was een machtig volk.+ Jehovah zal als koning over hen regeren op de berg Sion, van nu tot in eeuwigheid. En jij, toren van de kudde, wal van de dochter van Sion,tot jou komt weer de vroegere* heerschappij,+ het koningschap dat de dochter van Jeruzalem toebehoort.+ (Micha 4:7, 8)

Niet enkel de Joden maar geheel de wereld zal moeten weten dat Jehovah de God van Israël is. Iedereen zal ook moeten komen te zien dat Jeruzalem een apart geplaatste stad zal zijn voor de Elohim Hashem Jehovah God.

16 Daarom zegt Jehovah: “‘Ik zal vol barmhartigheid naar Jeruzalem teruggaan.+ Mijn eigen huis zal er worden gebouwd’,+ verklaart Jehovah van de legermachten, ‘en er zal een meetlint over Jeruzalem worden gespannen.’”+ (Zacharia 1:16)

‘Dit zegt Jehovah: “Ik zal naar Sion teruggaan+ en in Jeruzalem wonen.+ Jeruzalem zal de stad van waarheid*+ worden genoemd en de berg van Jehovah van de legermachten de heilige berg.”’+ (Zacharia 8:3)

17 Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben, jullie God, die verblijft op Sion, mijn heilige berg.Jeruzalem zal een heilige plaats wordenen vreemden* zullen er niet meer doorheen trekken.+ (Joël 3:17)

Wij zijn er van overtuigd dat de beloften die Jehovah gemaakt heeft vervuld zullen worden tot eer en glorie van God.

14 ‘“Luister! Er komt een tijd”, verklaart Jehovah, “dat ik de goede belofte die ik heb gedaan over het huis van Israël en het huis van Juda, zal nakomen.+ (Jeremia 33:14)

23 De vollemaan zal rood worden van schaamte en de stralende zon zal zich schamen,want Jehovah van de legermachten is Koning geworden+ op de berg Sion+ en in Jeruzalem, vol pracht voor de ogen van de oudsten van zijn volk.*+ (Jesaja 24:23)

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend

++

Lees ook

 1. Het Geschreven Woord: Logos
 2. Van chaos naar ordelijkheid
 3. Het universum makende Woord van God
 4. Gods vergeten Woord 1 Inleiding
 5. Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling
 6. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 7. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 8. Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap
 9. Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 1 Boek van openbaringen
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 11. De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid
 12. Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God
 13. Fundamenten van het Geloof 4: Engelen. Gods volmaakte dienaren
 14. Fundamenten van het Geloof 5: De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis
 15. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 16. De Falende mens #1 Voor en na zondvloed
 17. Plan van God
 18. Een goddelijk Plan #1
 19. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk
 20. Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping
 21. Plan van God en verwachte tijden
 22. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 23. Plan van God – Jeshua’s vertrouwen
 24. Plan van God kenbaar makende woorden
 25. Plan van God tot uitvoer gebracht in Gods tijd
 26. Plan van Genade
 27. Reddingsplan
 28. Reddingsplan (Broeders in Christus artikel)
 29. Plan van de Goddelijke Maker
 30. Plan van God en wereldvrede
 31. Teken van authenticiteit of goddelijke backing
 32. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 33. Beloften van God
 34. Gods beloften
 35. Geloof
 36. Geloof en Geloven
 37. Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden
 38. Johannes evangelie en het Woord Logos
 39. Toepassing van het nieuwe verbond
 40. Zijn de joden Gods uitverkoren volk
 41. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 42. Zijn de joden Gods uitverkoren volk
 43. Kan een Jood wel voor Jezus gaan?
 44. Joodse ras en hun redding
 45. Juiste houding aan te nemen tegenover God
 46. Juiste keuze en discipline onmisbaar
 47. Juist handelen
 48. Kijk naar verleden, heden en toekomst en zin van het leven
 49. Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende
 50. De Ekklesia #5 Gods getuigen
 51. Laatste dagen omroepers
 52. God Kijkt toe
 53. U God houdt de toekomst in handen
 54. Juist kunnen focussen
 55. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 56. Koning Jeshua
 57. Koning Jeshua door God aangesteld
 58. Koning Jeshua het Lam van God
 59. Koningspositie eerst opzij gezet
 60. Koning van de koningen der aarde
 61. Koninklijke heerschappij of regering
 62. Koninklijke regering tijd en ruimte overstijgend
 63. Koninkrijk en Beloofde Land nog in opbouw
 64. Koninkrijk in eigen wereld
 65. Koninkrijk Israël en koninkrijk Juda – Verbondsluiting door God
 66. Koninkrijk Juda en Koninkrijk Israël in verbondsluiting met God
 67. Koninkrijk nu al onder ons te vinden
 68. Koninkrijk opgevat als dynamisch van aard
 69. Koninkrijk te zoeken als een schat
 70. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 71. Koninkrijk van God
 72. Koninkrijk van God – aandacht voor
 73. Koninkrijk van God – hemels of aards
 74. Koninkrijk van God meer dan een fysieke plaats
 75. Koninkrijk van God – mogelijkheden tot deelname
 76. Koninkrijkszaal, synagoge of tempel, gebedshuis voor gemeenschap van volgers van Jeshua
 77. Paradijselijke plekjes op aarde
 78. Paradijs of tuin van geluk
 79. Paradijs – openbaring
 80. Paradijs zonder pijn en dood
 81. Paradijs van geneugten – Hof van Eden
 82. Paradijs voor de mens
 83. Paradijs uit te breiden
 84. Koninkrijk voor altijd
 85. Hersteld Paradijs

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

8 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: