Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #19 Koninkrijk van God en Een Duizendjarig rijk

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat het aldus gevormde koninkrijk van God duizend jaar zal voortduren, waarin zonde en dood zullen voortduren onder de onderworpen aardbewoners, zij het in een veel mildere mate dan nu.

En ik zag tronen, en degenen die erop zaten kregen autoriteit om te oordelen. Ik zag de zielen* van hen die terechtgesteld* waren omdat ze getuigenis hadden gegeven van Jezus en hadden gesproken over God, en van hen die het wilde beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die niet het merkteken op hun voorhoofd of op hun hand+ hadden gekregen. Ze kwamen tot leven en regeerden als koningen met de Christus,+ 1000 jaar lang. (De andere doden+ kwamen pas tot leven toen de 1000 jaar voorbij waren.) Dit is de eerste opstanding.+ Gelukkig en heilig is iedereen die deelheeft aan de eerste opstanding.+ Over hen heeft de tweede dood+ geen autoriteit,+ maar ze zullen priesters+ van God en van de Christus zijn en ze zullen de 1000 jaar met hem als koningen regeren.+

Zodra de 1000 jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden vrijgelaten. Hij zal eropuit gaan om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Ma̱gog, te misleiden om hen voor de oorlog te verzamelen. Hun aantal is als het zand van de zee. Ze rukten op over de hele aarde en omsingelden het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar er kwam vuur uit de hemel dat hen verteerde.+ (Openbaring 20:4-9)

15 De zevende engel blies op zijn trompet.+ Er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: ‘Het koninkrijk van de wereld is het Koninkrijk van onze Heer+ en van zijn Christus+ geworden, en hij zal voor altijd en eeuwig als koning regeren.’+ (Openbaring 11:15)

20 ‘Er zal in die plaats geen baby meer zijn die maar een paar dagen leeft en ook geen oude man die zijn dagen niet volmaakt. Want een honderdjarige die sterft zal bezien worden als nog maar een jongen en de zondaar zal vervloekt worden, ook al is hij honderd jaar oud.* (Jesaja 65:20)

22 Ze mogen niet trouwen met een weduwe of een gescheiden vrouw.+ Ze mogen alleen trouwen met een maagd uit de nakomelingen van Israël of met de weduwe van een priester.”+ (Ezechiël 44:22)

25 Ze mogen niet bij een dode in de buurt komen, anders worden ze onrein. Maar ze mogen zich wel verontreinigen voor hun vader, moeder, zoon, dochter, broer of ongetrouwde zus.+ ( Ezechiël 44:25)

24 Vervolgens het einde, wanneer hij het Koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regeringsautoriteit en alle gezag en kracht heeft uitgeschakeld.+ 25 Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.+ 26 De laatste vijand die wordt uitgeschakeld is de dood.+ 27 Want God ‘heeft alles onder zijn voeten onderworpen’.+ Maar als hij zegt dat ‘alles onderworpen is’,+ is het duidelijk dat dit niet geldt voor degene die alles aan hem onderwierp.+ 28 Als alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alle dingen aan hem onderwierp,+ zodat God alles zal zijn voor iedereen.+ (1 Korinthiërs 15:24-28)

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend

Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn

Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting

Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel

Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw

++

Lees ook

 1. Verwachtingen
 2. Werking van de Hoop
 3. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 4. Hoop op Leven
 5. Openbaring over een paradijs
 6. Openbaring van Johannes – visioen
 7. Opstanding van Jezus Christus
 8. Opening naar Gods Rijk
 9. Zoekt eerst het Koninkrijk van God – lied
 10. Koninkrijk van God
 11. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 12. Plan van God en wereldvrede
 13. Heerlijke einde
 14. Omtrent Geloof en Gospel
 15. Mijn Geloof
 16. Christenmensen met ons geloof
 17. Open Groep – Broeders in Christus een open Kerkgemeenschap
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

3 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: