Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Broeders in Christus

Getuigen voor Jehovah, maar niet behorend tot de Amerikaanse organisatie Getuigen van Jehovah

Getuigen

Als de Broeders in Christus op straat aan het prediken zijn krijgen zij dikwijls de opmerking dat zij Jehovah’s Getuigen zouden zijn. Vele mensen die voor het eerst in contact komen met ons zijn verwonderd als ze horen dat wij helemaal geen band hebben met die andere Bijbelstudenten die gekend staan als Getuigen van Jehovah en van deur tot deur prediken.

Wij geven wel toe dat voor vele mensen bij de eerste kennismaking de indruk kan ontstaan dat wij Getuigen van Jehovah, zijn daar wij hetzelfde geloven als de Jehovah’s Getuigen. Geen wonder als wij hetzelfde Boek der boeken en Bestseller aller tijden als Gids en GPS voor het leven als ruggengraat gebruiken. In zekere zin brengt die Gids ons gelijkaardige leerstellingen, maar er zijn toch ook enkele zéér voorname verschillen.

Vooral de belangrijke, bijna onfeilbare plaats die zij geven aan hun organisatiecomité stoort ons erg. De bewering dat de Getrouwe en Beleidvolle Slaaf het Wachttoren comité (of Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap) zou zijn is volgens ons een dwaalleer en zulk een onderwerping aan menselijke leiders komt in ons broederschap helemaal niet voor.

Verder is hun gedachte dat zij enkel de enige ware door God aanvaardbare religieuze groep zijn, volgens ons in strijd met de leer van het Lichaam van Christus, waarin er meerdere religieuze groeperingen samen dat Lichaam vormen en in leven houden.
Zo ook gaan wij niet akkoord met hun stelling over de 144 000 en vinden wij nog enkele andere punten niet helemaal kloppend met de Bijbelse gedachte of elkaar tegensprekend.

Ook hebben wij het lastig met de Getuigen van Jehovah hun Data en Waarheid, hun (profetische) voorspellingen van einddata en ergeren wij ons aan de houding die zij aannemen tegen leden die iets verkeerds zouden gedaan hebben of uit hun organisatie gestapt zijn. Hun beruchte “shunning” is alles behalve christelijke liefde te noemen.

Bij de Broeders in Christus zijn de leden even toegewijd als men van de leden van de Getuigen zou kunnen zeggen. We zijn toegewijd aan God maar ook aan onze leden en de mensen rondom ons. Wij willen iedereen rondom ons het betrouwbare Woord van God leren kennen maar bij ons zijn er nergens verplichtingen. Alles staat in dienst van vrijwillige dienstverlening en prediking.

We nemen de tijd om een nauwe band op te bouwen met onze leden en hun unieke persoonlijke behoeften te begrijpen. We zijn zeer trots op onze directe, heldere en efficiënte manier van communicatie. We streven altijd naar het bieden van creatieve, praktische oplossingen voor alle problemen die zich zouden kunnen voordoen in het leven van onze leden, maar ook in die van mensen rondom ons.

Het is De Broeders in Christus niet hun bedoeling om iemand over te halen de ene religie / denominatie te verlaten en zich bij een andere aan te sluiten … dat lijkt ons primitief. De heer Jezus Christus was nooit echt op weg om een ​​denominatie te beginnen. Jezus uit Nazareth was een eenvoudig persoon die zeer goed zijn positie in deze wereld kenden. Hij was nederig en behulpzaam, en individuen volgden hem en zagen in hem de Zoon van God, afgezant van God en de beloofde eeuwige Redder van allen die in hem geloofden. En in wezen is dat wie hij vandaag nog steeds is. Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat we hem correct begrijpen, want we kunnen geen goede relatie hebben met iemand die we verkeerd begrijpen of ernstig verkeerd interpreteren. Het trieste voorbeeld van het reguliere christendom, en de flagrante tegenstrijdigheden tussen kerken hun leerstelling en de Schriftuurlijke leerstellingen of wat er in de Bijbel staat (zowel praktisch als theologisch) hebben veel mensen opengelaten voor de benadering van het Wachttorengenootschap. Dat Wachttorengenootschap komt in velen hun leven met een oproep om alleen terug te gaan naar de Bijbel, om naar waarheid te zoeken en onbevreesd menselijke tradities te verwerpen … en dat is op zichzelf geen slechte benadering.
Waarschijnlijk hebben de meeste lezers “Ja! Akkoord!” gezegd op deze benadering.

Van verslavingen gesproken

Maar … dan worden ze gevraagd om een ​​heel pakket aan leringen aan boord te nemen die hen tot slaaf van een organisatie maken, terwijl Jezus eigenlijk bevrijding is komen brengen. Van diegenen die zich aansluiten bij de Jehovah’s Getuigen merkt men dat zij hun aanvankelijke honger naar waarheid vervangen vinden door gehoorzaamheid aan een menselijke groep. Sommigen werpen zich hier van ganser harte op en raken eerder verslaafd aan religie dan aan het persoonlijk volgen van de heer Jezus.
Ze vullen gretig ‘tijdrapporten’ in en vragen zich af of ze de tijd die ze hebben doorgebracht vanaf het verlaten van de deur tot het terugkeren naar huis als ‘getuige’ moeten rekenen … . Anderen proberen in elk geval genoeg uren binnen te halen zodat ze gedoopt kunnen worden …
anderen zitten in McDonalds koffie te drinken en noemen dit “straatgetuigenis” … En dan, vroeg of laat, verschijnen er ernstige inconsistenties tussen de overtuigingen en praktijken van onze mede-Jehovah’s Getuigen, en wat we weten dat de Bijbel leert. Sommigen onderdrukken deze twijfels en vragen, wat leidt tot diep ongelukkige en onopgeloste levens, voor alle goede verschijningen die ze in de Koninkrijkszaal toonden. Anderen worden uiteindelijk geconfronteerd met de realiteit en doorbreken hun religieuze verslaving. En dan beginnen de problemen pas echt. Mensen die de ene verslaving verlaten, hebben de neiging zich tot een andere te wenden, of het nu gaat om alcohol, of om nog een religie of een reeks overtuigingen te vinden waaraan ze zich wijden.


Het is absoluut niet onze bedoeling om u een andere “religie” te geven om u in te storten.

We, als broeders van Christus, zijn hier om u te voorzien van materiaal dat u zal helpen beslissen wat goed en wat slecht is aan de overtuigingen die u van de WTBS hebt opgepikt. Alleen u kunt die reeks beslissingen nemen. Het enige wat we u dringend verzoeken is om niet op te geven! Want er is Jehovah God wiens Naam heilig is, daar is Zijn Zoon, de heer Jezus Christus, die voor u stierf; en de Bijbel als baken die echt Gods verzameld Woord is. Gods Koninkrijk zal werkelijk op aarde komen, de heer Jezus komt werkelijk terug, er is de hoop op eeuwig leven in Christus.

Geen verloren tijden

Uw omgang met het Wachttorengenootschap is zeker een belangrijke stad langs de weg op uw reis daarheen geweest, een stap op de ladder.
Het was een ervaring die onder Gods liefdevolle Hand en Plan voor jou niet alleen tijdverspilling zou geweest zijn. Want niets wordt uiteindelijk verspild als God in ons leven is, zelfs niet onze zonden, onze misverstanden, onze slechte beslissingen … God werkt door dit alles heen.

Huilen over gemorste melk heeft geen zin. Bij elk rouwproces bestaat het gevaar verstrikt te raken in een van de fasen van dat proces. Dit leidt tot onevenwichtige levens, onopgeloste woede en disfunctioneren in veel delen van ons leven en onze relaties. Dit is de reden waarom zoveel voormalige Jehovah’s Getuigen worstelen met verslavingen, met gebroken levens, terugtrekken in zichzelf … Maar er is een betere manier.

Krijg grip en overweeg ons voorgestelde persoonlijke actieplan voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Services

Persoonlijk letsel

Bij de Broeders in Christus beschikken we over een vriendelijk en benaderbaar team van ‘letseladvocaten’, die u kunnen begeleiden bij het proces om uw persoonlijk letsel te laten helen.

Immigratierecht

We vertegenwoordigen individuen, families en bedrijven die hulp nodig hebben bij de complexiteit van het immigratierecht. We bieden ondersteuning bij alle soorten visum-aanvragen.

Advies en verdediging

We stellen ons vrijwillig ter beschikking om u daar te helpen waar u nood heeft. We geven onze cliënten deskundig advies en waar nodig hoogwaardige vertegenwoordiging in elke situatie.

Plan een gratis adviesgesprek in

Testimonials

Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor het geweldige resultaat dat jullie in mijn zaak hebben bereikt. Ik voelde me veilig en begrepen. Het professionalisme, de zorg en de aandacht voor mijn behoeften waren uitstekend. Ik raad jullie in het vervolg bij elke persoon aan die op zoek is naar juridische hulp!

— Kristin Smith

Ik was heel blij met de manier waarop mijn zaak werd afgehandeld en het bereikte resultaat. Tijdens het proces was iedereen bij Doyle & Doyle professioneel, beleefd en vriendelijk. Ik had geen beter kantoor kunnen vinden voor mijn vertegenwoordiging en ondersteuning.

— Sean Murphy

Contact

mail ons
+ 0032 486915104

Foksweg 14
3061 Leefdaal
België
Europese Unie

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: