Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Wat de Broeders in Christus geloven

Photo by Luis Quintero on Pexels.com

 

Zoals de naam al aangeeft willen Broeders in Christus aangeven dat zij zich als broers van Christus Jezus door het leven willen gaan. Dat houdt in dat zij als broers van Jezus ook dezelfde Vader als Jezus willen hebben en dezelfde God als deze van Jezus willen aanbidden.

Die God van de Bijbel en God van Jezus is volgens de Bijbel, het Boek der boeken en Bestseller aller tijden, de Enige Ware God Die als Enige onfeilbaar, alwetend, maar een onzichtbaar eeuwig Geestelijk Wezen is.

De Broeders in Christus geloven dat Die Enige Ware God, die een bijzondere Naam heeft, boven alle andere goden en idolen staat, en de Oorzaak van alles is.
Wij geloven dat Jehovah de Heer boven alle heren er altijd is geweest, geen begin heeft alsook geen einde heeft (en dus ook niet kan sterven).
Uit het niets heeft Hij alles laten ontstaan of geschapen. Vanuit de donkerte kwam er licht, een universum net als water en aarde, dit alles zoals God het plande. Deze God Die slechts één is (en geen twee of drie) heeft naar Zijn eigen beeltenis of gelijkenis, de mens geschapen en deze in een ongelofelijk mooie Koninklijke Tuin geplaatst (de Tuin van Eden).

De Broeders in Christus geloven dat de Almachtige God de mens alle kansen had gegeven om een zalig leven te genieten. Maar doordat de mens een gelijke aan God wenste te worden gingen zij in de fout en werden zij gestraft door God, met de dood tot gevolg. Zij werden vervolgens uit Gods Tuin gezet en zouden nu zelf voor alles moeten instaan. Van dan af legde de mensheid een moeilijk parcours af. Zij die getrouw aan de hemelse Vader wensten te blijven konden ook op Hem rekenen. Wij geloven namelijk dat God nog steeds nabij wenste te zijn en bereid is om iedereen te helpen die op Hem beroep wil doen. Wij geloven dat zij die op God vertrouwen ook Zijn Stem zullen kunnen horen en Zijn leiding zullen kunnen ondervinden.

De Broeders in Christus zijn er van overtuigd dat de vele beloften die God naar de mens toe maakte, alle zullen vervuld worden.
Één belofte, namelijk deze van een Verlosser die zou komen is zo een twee duizend jaar geleden al werkelijkheid geworden, toen de Nazareen Jeshua geboren werd. Wij geloven dat die mensenzoon, geboren in Bethlehem (de stad van David), als zoon van David, de in de Tuin van Eden beloofde Verlosser is.

De Broeders in Christus zijn er rotsvast van overtuigd dat God geen leugens verteld en dat Hij toen Hij verklaarde dat Jezus Zijn eniggeboren welbeminde zoon was, dit als kennisgeving ter ore gaf, zodat wij met zekerheid konden weten dat die man van vlees en bloed die langverwachte Gezalfde van God of de Kristos (Christus) is. Wij geloven dan ook dat deze man steeds zijn eigen wil terzijde plaatste om altijd de wil van God te doen. Zo gaf Jeshua of Jezus Christus zich als een beleidvolle slaaf aan Jehovah God. Niet zelfzuchtig zijnde was Jezus ook bereid zijn leven op te offeren voor alle mensen. Als een offerlam bood hij zich aan God aan om de gehele mensheid los te kopen van de Vloek der dood. Het is dankzij die losprijs dat wij nu allemaal kunnen genieten van de Genadegave van God. Door de loskoper kunnen wij nu allemaal genieten van de kans om door de nauwe poort van Gods Koninkrijk binnen te gaan. Alsook is nu het menselijk lijden bedekt door Jezus’ Zoenoffer en hebben wij het mooie vooruitzicht dat onze hoop in een eindeloos of eeuwig leven werkelijkheid kan worden.

De Broeders in Christus geloven dat wij als mens wel onze eigen keuze horen te maken en al of niet voor Jezus en zijn God te gaan. Die zelf te maken keuze zal bepalen wat er met ons later zal gebeuren.
Het is niet dat wij de hier opgebouwde rijkdom mee in ons graf kunnen nemen om er na onze dood iets mee te doen. Als wij sterven loopt alles ten einde. Indien wij op dat ogenblik geen juiste keuze hebben gemaakt, namelijk voor het leven in Jezus, zullen wij te laat zijn, en de kans op een oneindig leven in een Aards Paradijs mis lopen. Het is hier en nu dat wij het zullen moeten waar maken.

Verder zijn de Broeders in Christus er van overtuigd dat als men een ware Christen wil zijn, een ware volgeling van Christus moet zijn, en dan moet aannemen en geloven wie Jezus werkelijk is (de zoon van God en niet een god de zoon). Hierbij moeten dan eveneens de opdrachten die Jezus aan zijn volgelingen heeft opgedragen navolgen en uitvoeren.
Wij geloven dat de uitzending tot getuigenis een zeer belangrijke en niet te verwaarlozen opdracht is die elke gelovige in Christus moet waar maken. Wij vinden het noodzakelijk om te getuigen voor Jehovah God en om het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk te verkondigen omdat wij geloven dat de tijden naderen welke als Eindtijd zijn vermeld in de Bijbel.

Met het besef dat die eindtijd naderend is, kijken wij vol hoop uit naar de terugkomst van Jezus en naar de verwezenlijking van Gods Plan en de komende wereldvrede.

+

Vindt ook te lezen

 1. Wie zijn de Broeders in Christus
 2. Broers en broeders
 3. Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor
 4. Christus Jezus: de zoon van God
 5. Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God
 6. God de Vader
 7. God boven alle goden
 8. De Enige Ware God
 9. Jehovah Wiens Naam heilig is
 10. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 11. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 12. Drie-eenheid of niet
 13. Is God Drie-eenheid – De zoon van God of god de zoon
 14. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 15. Boek in onze handen
 16. Onze Kijk op de Bijbel
 17. Overtuigd door de Schriften
 18. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 19. Bijbel verzameld Woord van God
 20. Bijbel baken en zuiverend water
 21. Geloofsbelijdenis van de Broeders in Christus
 22. Mijn Geloof
 23. Geloof in slechts één God
 24. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 25. Plan van God
 26. Plan van de Goddelijke Maker
 27. Plan van God en wereldvrede
 28. Aanvang van de mens
 29. De mens volgens de Bijbelse chronologie
 30. Vragen?
 
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: