Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #23 Geloofspunten opgetekend in de Birmingham Amended Statement of Faith

In de voorgaande 22 berichten hebt u een overzicht gekregen van de voornaamste geloofspunten waar Broeders in Christus of Christadelphians aan houden.

Al die geloofspunten die in het Christadelfianisme worden aangenomen zijn opgetekend in de Birmingham Amended Statement of Faith (BASF). Deze verklaring die in de 19de eeuw werd opgetekend, bevat de basisprincipes van wat Christadelphians geloven, maar wordt niet gebruikt in plaats van de Bijbel – alleen als samenvatting van de Bijbelse leer. Tegenover andere kerken in het christendom die een korte geloofsbelijdenis hebben of een credo, schetst de BASF de evangelieboodschap en de ware Bijbelse leer van het plan van God en hoe we ermee geassocieerd kunnen worden.

Door te geloven in deze grondbeginselen (het evangelie), hun bijbehorende leerstellingen en doop, wordt men “in” Christus, een broer of zus van Christus, een erfgenaam van de beloften van weleer en in gemeenschap met andere medegelovigen, God en Jezus Christus.

12 In die tijd waren jullie zonder Christus, vervreemd van de staat Israël. Als vreemdelingen hadden jullie geen deel aan de verbonden* van de belofte.+ Jullie hadden geen hoop en waren zonder God in de wereld.+ (Efeziërs 2:12)

Belangrijk in ons geloof is het opvolgen van de opdracht door Jezus gegeven die vroeg om naar de hele wereld uit te gaan en het evangelie te prediken aan elk schepsel. Hierbij mededelend dat wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden; maar wie niet gelooft, zal verdoemd worden.

“15 En Hij sprak tot hen: Gaat heel de wereld door, en predikt het evangelie aan ieder schepsel. 16 Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.” (Mr 16:15-16 Canis)

. 15 En hij zei tot hen: „Gaat heen in heel de wereld en predikt het goede nieuws aan de gehele schepping. 16 Wie gelooft en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. (Markus 16:15-16 Ref.B.)

Voor de Broeders in Christus is het ook belangrijk, zoals Jezus deed, om God te danken bij elke herinnering aan Hem en Zijn zoon, altijd in elk gebed en zij die Hem met vreugde verzoeken doen dat dan ook voor hun gemeenschap in het evangelie van de eerste dag tot nu.

Elke keer als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. In al mijn smeekgebeden voor jullie allemaal dank ik hem met vreugde,+ omdat jullie vanaf de eerste dag tot nu toe een bijdrage hebben gegeven aan* het goede nieuws. (Filippenzen 1:3-5)

Uit onze geloofspunten die wij vernoemd hebben moet duidelijk zijn dat wij geloven dat wij volgens zijn goddelijke kracht alle dingen gekregen hebben die betrekking hebben op leven en godsvrucht, door de kennis van hem die ons tot heerlijkheid en deugd heeft geroepen. Hierdoor worden ons grote en kostbare beloften gegeven: opdat wij hierdoor deelgenoten van de goddelijke natuur zullen mogen zijn, ontsnapt aan de corruptie die in de wereld is door lust.

Want door Gods kracht hebben we alles gekregen* wat nodig is om met toewijding aan God te kunnen leven. Dat hebben we te danken aan de nauwkeurige kennis van Hem die ons heeft geroepen+ door zijn eigen majesteit en deugd. Door middel van die dingen heeft hij ons de kostbare en verheven beloften gedaan.*+ Dankzij die beloften kunnen jullie delen in de goddelijke natuur,+ nadat jullie zijn ontsnapt aan de verdorvenheid in de wereld die het gevolg is van verkeerde verlangens.* (2 Petrus 1:3, 4)

In het christadelfianisme wordt er op gestaan dat men leeft naar de leer van Jezus Christus en dat men daarnaar een gepaste houding en taal aan houdt. Wij zullen dan ook steeds ons gesprek laten zijn zoals het evangelie van Christus, dat u vaststaat in één geest, met één geest die samen streeft naar het geloof van het evangelie.

27 Alleen, gedraag je* op een manier die het goede nieuws over de Christus waardig is.+ Of ik jullie nu kom opzoeken of niet,* ik zou graag horen dat jullie vaststaan in één geest, dat jullie één van ziel*+ zij aan zij strijden voor het geloof in het goede nieuws (Filippenzen 1:27)

In ons geloof vertrouwen wij op Jezus als onze heiland en dat wij van hem mogen zijn waardoor wij ook mogen behoren tot Abrahams zaad en erfgenamen mogen zijn volgens de belofte.

29 En als jullie bij Christus horen, zijn jullie echt Abrahams nageslacht,*+ erfgenamen+ volgens een belofte.+ (Galaten 3:29)

Bewust zijnde hoe er continu valse profeten en leraren mensen geprobeerd hebben om gelovigen weg te trekken van de Bijbelse Waarheid, weten Broeders in Christus dat zij het niet altijd makkelijk zullen hebben wanneer wij behoren tot een minderheid van gelovigen in de Enige Ware God, de Elohim Hashem Jehovah, maar dat wij als wij volharden zullen beloond worden.

15 Pas op voor de valse profeten,+ die in schaapskleren naar jullie toe komen+ maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.+  (Mattheüs 7:15)

13 Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered.+ (Mattheüs 24:13)

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten+ verschijnen, die grote tekenen en wonderen zullen doen in een poging zelfs de uitverkorenen te misleiden.+ (Mattheüs 24:24)

2 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en zo zullen er ook onder jullie valse leraren zijn.+ Die zullen ongemerkt schadelijke sekten invoeren, en ze zullen zelfs de eigenaar die hen heeft gekocht+ niet erkennen, waardoor ze een snelle vernietiging over zichzelf brengen. (2 Petrus 2:1)

4 Lieve vrienden, geloof niet elke geïnspireerde uitspraak,*+ maar onderzoek of de geïnspireerde uitspraken* uit God voortkomen,+ want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.+ (1 Johannes 4:1)

13 Want zulke mensen zijn valse apostelen. Ze bedriegen anderen door zich voor te doen als apostelen van Christus.+ (2 Korinthiërs 11:13)

 

 

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend

Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn

Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting

Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel

Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw

Christadelfiaanse geloofspunten #19 Koninkrijk van God en Een Duizendjarig rijk

Christadelfiaanse geloofspunten #20 Vastgestelde Wet voor instructie in gerechtigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk

Christadelfiaanse geloofspunten #22 Chiliasme of Millennialisme

Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus

++

Lees ook

 1. Wat willen wij najagen
 2. Woord zonder boeien vol van kracht
 3. In afzonderingstijden Terug naar de Schrift zelf
 4. Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen
 5. Gods vergeten Woord 8 Verloren Wetboek 7 Terug naar de Bijbel
 6. Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof
 7. Geloof en Geloven
 8. Plan van God
 9. Plan van de Goddelijke Maker
 10. Plan van God en wereldvrede
 11. Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters
 12. Een goddelijk Plan #1
 13. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 14. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 15. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 16. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 17. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 18. Lam van God #1 Sprekers voor God
 19. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
 20. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 21. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 22. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 23. Geloof en onderzoek: Schepping, intelligent design, evolutie (5) De atheïstische fundamentalist
 24. Overdenking: De ware Christus: een mens als wij en toch volmaakt
 25. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 26. Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof
 27. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten
 28. Dopen en herdopen
 29. Wat levert het mij op?
 30. Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #2
 31. De toorn van God
 32. Messiaans, Joods of Christen
 33. Keuze van levende zielen tot de dood
 34. Keerpunt in de Kerk
 35. Redenen om gedoopt te worden
 36. Doopsel
 37. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 38. Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor
 39. Christadelphians over heel de wereld
 40. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten
 41. Het credo van de Christadelphian
 42. Geloofspunten van de Christadelphians in het kort

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

2 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: