Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Vele religies

Dagelijkse wereld van sociale media, fotoblogs, beoordelingsblog, vele webpaginas, aantrekkingspaginas en handleidingen voor dit en dat.

Onze Westerse wereld is overgoten met een overvloed van informatie die tegenwoordig aan eenieders voeten ligt dankzij het Wereldwijde Web Netwerk.

In deze wereld zijn er massa’s religieuze groepen die allemaal wel beweren het beste voor een mens aan te bieden. Bij die religieuze groeperingen zal er altijd wel iets zijn waar men zich kan in vinden. Vele hebben ook voor elk wat wils.

“Playing in the Sand” by Berthe Morisot

Één grote zandbak

De aardbol is een grote massa van land en water waar heel wat verschillende volkeren op verblijven. Al die mensen hebben verwachtingen voor het leven en durven hun hoop in bepaalde dingen stellen. Het geloof in iets buiten de mens is een veel voorkomend iets. Daarbij kan men zien dat mensen verschillende goden hebben gekozen, die bij nader inzien toch niet zo verschillend blijken zijn van elkaar. Ook als men de verschillende leerstellingen of levensfilosofieën met elkaar gaat vergelijken kan men veel gelijkaardige punten vinden.

Bijzonder is wel dat mensen zich sterk gaan hechten aan één of ander geloof en er van uit gaan dat geloof dat ze aanhangen het ware geloof is. Wezenlijk is dat ook een teken van de belangrijkheid die mensen willen geven aan dat geloof.

Geloof en geloven maken een voornaam deel uit van het mens-zijn.

Er zijn minder mensen en geloven dan er zandkorrels in de wereld zijn. Al die zandkorrels zijn niet te tellen, maar het aantal gedachten dat er door de eeuwen zijn geweest, zijn bijna ook niet te vertellen. Met de jaren (eeuwen) zijn klei- en steen tabletten, papyrusrollen en boeken vol geschreven door heel wat denkers. Veel van die gedachten zijn ook wel de moeite waard om eens door te nemen. Hierdoor hebben vele boeken ook de tand des tijds doorstaan en kunnen die ons vandaag nog bekoren om die (meester)werken door te nemen.

In de wereld is er echter zo veel te lezen dat wij het niet allemaal aan kunnen om dit tijdens ons beperkte leven te kunnen doornemen, ook al zouden wij zeer vlotte en vlugge lezers zijn.


Afbeelding van schilderij van Berthe Morisot (1841-1895)

“The Garden at Bougival” by Berthe Morisot

Tuinen van wijsheid

Er zijn heel wat “geestelijke werken” geschreven doorheen de vele eeuwen dat de mensheid bestaat.

Indien men op een wereldkaart alle religies en/of geloofsgroepering zou willen aanduiden zou deze onleesbaar zijn. Ze zou namelijk niet alleen de ontelbare geloofsgemeenschappen in beeld moeten brengen die over haar hele grondgebied verspreid leven, maar ook de grote verschillendheid aan geloofsbeleving binnen elk van die gemeenschappen moeten voorstellen. Alleen al de Christelijke geloofsgroepering op de kaart van Europa plaatsen zal die kaart onleesbaar maken.

Op deze website willen wij ons hoofdzakelijk concentreren op een geloof dat ontstaan maar ook bevraagd is geworden in een zeer vroege prachtige Koninklijke Tuin, de Tuin van Eden. Daar was de eerste mens in geplaatst, die het nodig achte om zijn Goddelijke Maker, de Schepper God in twijfel te trekken. Om die reden werd die eerste mens uit de Tuin verbannen en moest hij in het vervolg voor zijn eigen levensonderhoud voorzien en een hard leven met vele moeilijkheden te verduren krijgen, dat een einde zou vinden in zijn dood.

De God die de mens verdreef uit Zijn Tuin heeft echter nog voorzien dat de mens voldoende wijsheid en openbaring zal kunnen verwerven om terug deelgenoot te worden van Zijn Koninkrijk.

“Villa with Orange Trees, Nice” by Berthe Morisot

Vanuit die eerste mens groeide een Godsverbondenheid die zou leiden naar het Judaïsme of Jodendom. Maar al snel ontstonden allerlei (primitieve) natuurgodsdiensten omdat de mens niet wist hoe om te gaan met allerlei natuurfenomenen. Zo begon de mens voor zichzelf andere goden te maken dan de Goddelijke Schepper. Maar ook heel wat mensen dachten en vinden het vandaag nog, dat zij het zonder God of goden kunnen stellen.

Vandaag de dag heeft men wel duizenden godsdiensten. Naargelang het continent is er een belangrijke tegenover andere godsdiensten begeerd. Als wij het aantal aanhangers als parameter hanteren, zijn het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en de traditionele Chinese godsdiensten daarvan de belangrijkste. Maar de groep die het hardst is uitgedund tijdens haar lange bestaan, het Jodendom, blijft de kroon spannen en toch nog als één van de grote godsdiensten aanschouwd worden. Naast de Soennitische en Sjiitische Islam vragen het Hindoeïsme, Shintoïsme, Boeddhisme, Taoïsme, Confucianisme, Syncretisme, Katholicisme, Protestantisme, Orthodoxie, Zoroastrisme, Jaïnisme, Sikhisme regelmatig aandacht.

Op deze website zal de aandacht hoofdzakelijk gaan naar de God boven alle goden, Jehovah de Voornaamste Hooggeplaatste de Allerhoogste Almachtige Eeuwige Superieure Ene God.


 

Nieuwste berichten

Jezus tot God biddend

Zij die geloven dat Jezus God is zouden best eens nagaan in hoeveel Bijbelfragmenten Jezus zijn plaats tegenover God kenbaar maakt en hoe hij met God in communicatie gaat en ons leert bidden tot God zoals hij tot God bad.

Laden…

Er is iets fout gegaan. Vernieuw de pagina en/of probeer het opnieuw.

Volg mij

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: