Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

De Broeders in Christus geloven dat er een Goddelijke Schepper is Die het universum geschapen heeft en daar de mens op de aardbol geplaatst heeft.
Zo geloven wij dat de eerste mens Adam was, die God uit het stof van de grond schiep als een levende ziel, of natuurlijk lichaam van leven, en hem plaatste onder een wet waardoor het voortbestaan ​​van het leven afhankelijk was van gehoorzaamheid. (Gen. 2: 7; 18:27; Job 4:19; 33: 6; 1 Kor. 15: 46-49; Gen. 2:17.)

Van die ene mens komen wij allemaal voort en zijn aldus verwant met elkaar, ook al zijn er met de eeuwen vele variaties in ons menselijk ras gekomen. Op de grond van oorsprong van de mens beschouwen wij onszelf allemaal als schepsels van God en vinden dan ook dat wij aan Hem onderworpen mogen zijn en ook aan Hem alle krediet horen te geven.

Wij erkennen ook hoe in die eerste dagen de mens fout ging door Gods autoriteit in vraag te stellen en te betwijfelen of God hen iets niet achter hield. De rebellie tegen God door die eerste man en vrouw (Adam en Eva) werd faliekant voor de vrijheden die zij hadden.
Wij geloven dat Adam de voorschriften of wet van God overtrad en daardoor alhoewel onsterfelijk bevonden, veroordeeld werd om terug te keren naar de grond vanwaar hij werd genomen – een vonnis dat een verontreinigde en een fysieke wet van zijn wezen werd, en werd overgedragen aan heel zijn nageslacht. (Gen. 3: 15-19, 22-23; 2 Cor. 1: 9; Rom. 7:24; 2 Cor. 5: 2-4; Rom. 7: 18-23; Gal. 5: 16-17; Rom. 6:12; 7:21; Johannes 3: 6; Rom. 5:12; 1 Kor. 15:22; Psa. 51: 5; Job 14: 4.)

Dat tegen God Zijn gebod of verbod ingaan is God mishagen en noemen wij “zonde begaan” of “zondigen“. Wij kunnen zien dat de mens meermaals God mishaagde en dat hij aldus meermals in overtreding ging en zondigde.

+

Voorgaande

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

++

Lees ook

 1. Schepper God
 2. Schepper die onzichtbaar is
 3. De Schepper achter eerste levende wezens
 4. Schepper en schepping
 5. Schepper God Enige Maker en Formeerder
 6. Schepper God ook Vader
 7. Schepper van een groots geheel
 8. Schepper Onuitputtelijk en Wijselijk
 9. Schepping
 10. Schepping & goedbevinding door God
 11. Schepselen en hun Maker
 12. Schepping
 13. Schepping vanuit het Niets
 14. De Voltooiing van de schepping 2 Goden van licht en duisternis
 15. Autoriteit van God
 16. Aarde
 17. Betreft de Mens
 18. Mens, mensheid en mensdom
 19. Onsterfelijkheid, eeuwigheid
 20. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 21. De Falende mens #2 Vrije keuze
 22. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 23. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 24. Bereshith 3:7-13 De Zondeval
 25. Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – 1ste vonnis
 26. De toorn van God
 27. Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil
 28. Fundamenten van het Geloof 8 De dood. Gods vonnis over de zonde
 29. Fundamenten van het Geloof 10 De Verlosser uit de dood
 30. Zonde
 31. Zonde en rekenschap
 32. Zonde en straf
 33. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 6 Rentmeesters
 34. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 35. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 36. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid
 37. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 38. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
 39. De Voltooiing van de schepping 4 Buitenbijbelse leer
 40. Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)
 41. Gedachte voor 05 januari “Overstromingen kwamen en winden bliezen”
 42. Geen Wegvluchter
 43. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 44. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 45. Vraag: Als men uit God geboren zou zijn waarom zouden wij dan nog vergiffenis moeten vragen?
 46. Er werd ons gevraagd: Jezus leert ons bidden; ‘leidt ons niet in verzoeking’. Betekent dit dat het God is die ons in verzoeking leidt en ons doet zondigen?
 47. Is het nodig dat wij onze zonden belijden aan God, nadat Jezus voor onze zonden gestorven is?
 48. Verzoening en de gekochte race
 49. Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar
 50. Christadelphians kinderen van God
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

17 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: