Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Een Credo of geloofsartikelen van de Broeders in Christus

Vele gelovigen verwachten van andere gelovigen of godsdiensten dat deze een “akte van geloof” kunnen neerleggen.

Bij de Broeders in Christus is er niet echt zoiets als een vaststaande “Akte” of “Credo”, maar wij zouden het wel als volgt kunnen verwoorden:

°°°

Wij als Broeders in Christus geloven dat er slechts één Ware Soevereine God is Die één is. Hij is de Schepper van alles en de Vader van Jeshua ben Josef of Jezus Christus, Zijn eniggeboren welbeminde zoon. Die Allerhoogste Goddelijke Vader is alwetend en vertelt nooit leugens. Hij houdt alles in het oog en kent ieders innerlijke gedachten. Deze God boven alle goden is de God van Abraham, Isaak, Jakob en van Jezus en zijn volgelingen.

De Heilige Geest is de Kracht, het Denken en Handelen van God, terwijl Zijn Woord onfeilbaar is en wordt veroorzaakt door Zijn denken en spreken, en meegegeven is aan de hele wereld, opgetekend in het Boek der boeken, de Bijbel.

De Bijbel of Heilige Schrift, is met de enige ware boodschap en geïnspireerde woord van de Enige Ware God, schepper van hemel en aarde, de beste richtlijn en gids voor ons.
De eerste mens die God in Zijn Koninklijke Tuin had geplaatst heeft gerebelleerd tegen God waardoor de zonde op de mensheid is gekomen. Ieder individu is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leven en zal zelf moeten beslissen welke weg uit te gaan.
God heeft voor de mens een weg voorbereid, waarbij Zijn eniggeboren zoon, Jeshua of Jezus Christus, de weg naar God en de weg naar het leven is. Jezus is zowel zoon van God net als een menselijk wezen, die kon zondigen maar dat niet gedaan heeft doordat hij altijd Gods Wil heeft opgevolgd.
Wij geloven dat Jehovah God Jezus zijn loskoopoffer aanvaard heeft waardoor de weg geopend is naar redding uit de doden voor al diegenen die in hem geloven. Jezus is gestorven, begraven en de derde dag uit de doden opgestaan. Ook is hij in de hemel opgenomen om aan de rechterhand van God, zijn hemelse Vader te zitten en voor ons op te treden als bemiddelaar.
Wij geloven dat Jezus zal terug keren naar de aarde om de doden en levenden te oordelen en als koning der Joden zijn troon te betreden in Jeruzalem. Maar hij zal ook koning zijn van allen die tot leven gelaten zijn. Aan zijn koninkrijk zal geen einde komen en al diegenen die geloof hebben in hem en hem volgden zullen daar in vrede kunnen leven zonder ooit nog te lijden of dood te zien.
Wij geloven ook dat Jezus als de koning van het herstelde Koninkrijk van God dat koninkrijk ook aan zijn hemelse Vader zal overdragen zodra alles aan hem is onderworpen en alle kwaad en tegenstanders van God vernietigd zijn.

+

Voorgaande

Wat willen wij najagen

Woord zonder boeien vol van kracht

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons

Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt

Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend

Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn

Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting

Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel

Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw

Christadelfiaanse geloofspunten #19 Koninkrijk van God en Een Duizendjarig rijk

Christadelfiaanse geloofspunten #20 Vastgestelde Wet voor instructie in gerechtigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk

Christadelfiaanse geloofspunten #22 Chiliasme of Millennialisme

Christadelfiaanse geloofspunten #23 Geloofspunten opgetekend in de Birmingham Amended Statement of Faith

++

Vindt ook te lezen

 1. Wat levert het mij op?
 2. Boek in onze handen
 3. Boek der boeken de Bijbel
 4. Bijbel
 5. Bijbel verzameld Woord van God
 6. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 7. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 8. Onze Kijk op de Bijbel
 9. Overtuigd door de Schriften
 10. Betrouwbare woord
 11. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 12. Bijbel baken en zuiverend water
 13. Bijbel uitzonderlijk Boek van boeken waar niets van weggenomen mag of toegevoegd worden
 14. Bijbel als gids
 15. Bijbelboodschap voor ons
 16. Drie-Eenheid
 17. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 18. Drie-eenheid of niet
 19. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 20. God boven alle goden
 21. God de Vader
 22. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 23. Geloof in slechts één God
 24. De Enige Ware God
 25. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 26. Rond God de Allerhoogste
 27. God is één
 28. Heilige Geest Werkzame Kracht van God
 29. Jezus de Heer
 30. Gezondene van God
 31. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 32. Jezus de Zoon
 33. Zoon van God
 34. Christus Jezus – de zoon van God
 35. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 36. Zoon van God – de weg naar God
 37. Reddingsplan
 38. Plan van God
 39. Plan van de Goddelijke Maker
 40. Plan van God en wereldvrede
 41. Redding
 42. Dood en doden
 43. Zoenoffer
 44. Christus is waarlijk opgestaan uit de doden
 45. Jezus is verrezen
 46. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 47. Terugkeer van Jezus
 48. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 49. Koninkrijk van God
 50. Koninkrijk Gods
 51. Hersteld Paradijs
 52. Bouwen op het Bijbels fundament 1.Feit of fantasie?
 53. Geloof Vertrouwen voor het ongeziene
 54. Geloof en Geloven
 55. Geloof niet zonder daden
 56. Brood en leven
 57. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 58. Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn
 59. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 60. Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor
 61. Boodschap van de Broeders in Christus
 62. Wat de Broeders in Christus geloven
 63. Geloofsbelijdenis van de Broeders in Christus
 64. Geloofspunten van de Christadelphians in het kort
 65. Het credo van de Christadelphian
 66. Christadelphians over heel de wereld
 67. Messiaans, Joods of Christen
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

2 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: