Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid

Adam en Eva hadden Gods wet overtreden door van de Boom van moraal te eten en daarbij nog leugens te vertellen om hun verantwoordelijkheid af te wenden. Eerst waren ze onsterfelijk bevonden, maar door hun daad van verzet tegen God werden ze door hun Maker gestraft met verbanning uit de Tuin van Eden en veroordeeld om terug te keren naar de grond vanwaar hij werd genomen. Door van de Boom van kennis te eten kregen ze kennis van goed en kwaad en moesten ze nu dat goede en kwade ook gaan ondervinden. De gevolgen van hun verkeerde keuze werd overgedragen aan heel hun nageslacht. (Gen. 3: 15-19, 22-23; 2 Cor. 1: 9; Rom. 7:24; 2 Cor. 5: 2-4; Rom. 7: 18-23; Gal. 5: 16-17; Rom. 6:12; 7:21; Johannes 3: 6; Rom. 5:12; 1 Kor. 15:22; Psa. 51: 5; Job 14: 4.)

De Christadelphians of Broeders in Christus geloven dat de Elohim Hashem Jehovah God, in Zijn goedheid, een herstelplan bedacht dat, zonder Zijn rechtvaardige en noodzakelijke wet van zonde en dood terzijde te schuiven, uiteindelijk het ras zou moeten redden van vernietiging, en de mensen op aarde met zondeloze onsterfelijken zal moeten voorzien.

Hij zal elke traan uit hun ogen wissen.+ De dood zal er niet meer zijn.+ Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn.+ De dingen van vroeger zijn voorbij.’ (Openbaring 21:4)

16 Want Gods liefde voor de wereld was zo groot dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,+ zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zal worden, maar eeuwig leven zal hebben.+ (Johannes 3:16)

10 maar is nu duidelijk zichtbaar geworden door de manifestatie van onze Redder, Christus Jezus.+ Hij heeft de dood vernietigd+ en heeft licht geworpen op leven+ en onvergankelijkheid+ door het goede nieuws,+ (2 Timotheüs 1:10)

25 En dit is wat hij ons zelf heeft beloofd: het eeuwige leven.+ (1 Johannes 2:25)

1 Van Paulus, een apostel van Christus Jezus door de wil van God, in overeenstemming met de belofte van het leven via Christus Jezus.+ (2 Timotheüs 1:1)

en is gebaseerd op de hoop op het eeuwige leven+ dat God, die niet kan liegen,+ lang geleden heeft beloofd. (Titus 1:2)

26 en om te bewijzen dat hij in deze tijd rechtvaardig is,+ ja, dat hij ook rechtvaardig zou zijn als hij mensen rechtvaardig verklaart die in Jezus geloven.+ (Romeinen 3:26)

29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Kijk, het Lam+ van God dat de zonde van de wereld+ wegneemt!+ (Johannes 1:29)

In het christadelfianisme heerst er dus die grote hoop dat God ons uit liefde Jezus heeft voorzien en dat die mensenzoon door zijn bereidwilligheid steeds de wil van God te doen en door zich aan te bieden als een losprijs voor de zondige mens. Als dienaar van God heeft Jezus zich aangeboden om ons vrij te kopen van die vloek der zonde, de vloek der dood.

28 Zo is ook de Mensenzoon niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen+ en zijn leven te geven als een losprijs in ruil voor velen.’+ (Mattheüs 20:28)

11 Vanwege zijn lijden* zal hij tevreden zijn met wat hij ziet. Door middel van zijn kennis zal mijn dienaar,+ de rechtvaardige, veel mensen in een rechtvaardige positie brengen+en hij zal hun fouten dragen.+ (Jesaja 53:11)

45 Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen+ en zijn leven te geven als een losprijs in ruil voor velen.’+ (Markus 10:45)

18 Zoals één overtreding dus voor alle soorten mensen tot veroordeling heeft geleid,+ zo leidt ook één daad van rechtvaardiging ertoe dat alle soorten mensen+ rechtvaardig worden verklaard voor leven.+19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen zondaars werden,+ zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene persoon velen rechtvaardig worden.+ (Romeinen 5:18, 19)

Want er is één God+ en één bemiddelaar+ tussen God en mensen,+ een mens, Christus Jezus,+die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor iedereen.*+ Daarvan zal worden getuigd op de juiste tijd ervoor. (1 Timotheüs 2:5, 6)

13 in afwachting van de gelukkige hoop+ en glorieuze manifestatie van de grote God en van Christus Jezus, onze Redder. 14 Hij heeft zich voor ons gegeven+ om ons van elke soort van wetteloosheid te bevrijden*+ en om voor zichzelf een volk te reinigen dat zijn speciale eigendom is en zich inzet voor goed werk.+ (Titus 2:13, 14)

28 zo werd ook de Christus eens en voor altijd geofferd om de zonden van velen te dragen.+ De tweede keer dat hij komt, zal het niet zijn om zonde weg te nemen.* Hij zal gezien worden door degenen die vol verlangen naar hem uitzien voor hun redding.+ (Hebreeën 9:28)

2 Mijn lieve kinderen, ik schrijf jullie deze dingen zodat jullie geen zonde zullen begaan. Als iemand toch een zonde begaat, dan hebben we een helper* bij de Vader: Jezus Christus,+ een rechtvaardige.+Hij is een zoenoffer*+ voor onze zonden,+ niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.+ (1 Johannes 2:1, 2)

Wij geloven dat God die belofte van verlossing of oplossing tegen hun daad van rebellie al in de Koninklijke Tuin gaf met de stelling dat de verzetter tegen God vertrappeld zou worden door diegene die zou komen uit een vrouw van het geslacht van een koning.

15 En ik zal vijandschap+ stichten tussen jou+ en de vrouw+ en tussen jouw nageslacht*+ en haar nageslacht.*+ Hij zal jouw kop verbrijzelen*+ en jij zult hem in de hiel treffen.’*+ (Genesis 3:15)

15 terwijl jullie de Voornaamste Bewerker van het leven+ hebben gedood. Maar God heeft hem uit de dood opgewekt, en wij zijn daar getuigen van.+ (Handelingen 3:15)

31 God heeft hem als de Voornaamste Leider+ en Redder+ tot zijn rechterhand verhoogd,+ zodat Israël berouw kan hebben en vergeving van zonden kan krijgen.+ (Handelingen 5:31)

10 Om veel zonen tot majesteit te kunnen brengen+ vond degene voor wie en door wie alles bestaat, het passend de Voornaamste Bewerker van hun redding*+ tot volmaaktheid te brengen via lijden.+ (Hebreeën 2:10)

Het is dankzij dat lijden van Jezus Christus en door de aanvaarding van God van dit loskoop– of zoenoffer dat wij gered zijn van die ernstige gevolgen van Adam en Eva hun verzet tegen God.

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid

Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God

Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid

++

Lees ook

 1. Zonde
 2. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 3. Keuze van levende zielen tot de dood
 4. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
 5. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 6. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 7. Bereshith 3:1-6 Het bedrog
 8. Bereshith 3:7-13 De Zondeval
 9. Loon van de zonde
 10. Loon van de zonde en wraak
 11. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 12. Loon van zonde opgeheven
 13. Zonde en rekenschap
 14. Onvergeeflijke zonde en berouw
 15. Adam en Christus
 16. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 17. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 18. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 19. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 20. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 21. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 22. Zoon van God
 23. Christus Jezus: de zoon van God
 24. Jezus zoon van God
 25. Jezus Christus in het vlees gekomen
 26. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 27. Zoon van God – de weg naar God
 28. Lijden bedekt door Zoenoffer
 29. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 30. Loskoopoffer als betaling van schuld
 31. Loskoopoffer van Jezus
 32. Losprijs betaald door Jezus Christus
 33. Losprijs bewerkt door de zoon van God
 34. Zoenoffer
 35. Lijden bedekt door Zoenoffer
 36. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden
 37. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 38. Is het nodig dat wij onze zonden belijden aan God, nadat Jezus voor onzezonden gestorven is?
 39. Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)
 40. Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen
 41. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 42. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 43. Leugen, handvat dat alle instrumenten past
 44. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 45. Boos zijn en toch niet zondigen
 46. Zet het gehele pantser op van God
 47. Hoop
 48. Hoop op leven
 49. Gods Hoop en onze hoop
 50. Ware hoop
 51. Hoop op een man
 52. Metgezel en Begeleider
 53. Op weg naar het eindstation
 54. Loskoop tot verlossing om aanneming als zonen te kunnen ontvangen
 55. Loskoper van de vloek van de dood
 56. Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde
 57. Leraar uit Nazareth
 58. Licht en Weg naar Verlossing en Leven te zijn naar Gods Wil
 59. Verlossing Niet enkel voor Christadelphians
 60. De weg tot verlossing
 61. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 62. Zij die Geulah verdienen en tot de uitverkorenen zullen mogen behoren
 63. Lichaam van gelovigen in Jeshua de Messias
 64. Christadelphians kinderen van God
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

20 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: