Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws

Een derde fundamentele tekortkoming van het christadelfianisme volgens het Wachttorengenootschap betreft het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor het getuigen die Jezus Christus op zijn volgelingen legde. Volgens de Jehovah’s Getuigen zouden de Broeders in Christus of de Christadelphians zich helemaal niet kwijten aan de opdracht die Jezus Christus zijn volgelingen heeft gegeven. Zij schrijven in hun tijdschrift De Wachttoren over het broederschap:

Het erkent helemaal niet de verplichting om „dit goede nieuws van het koninkrijk te prediken.​​aan alle natiën ”en om“ discipelen te maken van mensen uit alle natiën ”, zoals vermeld in Mattheüs 24:14; 28:19, 20. Het stelt eerder dat het zijn taak is “het ware evangelie bekend te maken aan de mensen van de zogenaamde christenheid die zijn afgedwaald van de eenvoud van de waarheid die door Christus en zijn apostelen wordt gepredikt”. – U.S. Census Report 1941.

Vreemd genoeg op te merken dat de Jehovah’s Getuigen niet inziet dat wat wij stellen dat het onze taak is

“het ware evangelie bekend te maken”

Dat Evangelie of Goede Nieuws als een Blijde Boodschap kenbaar maken is juist een van onze kernbezigheden in ons dagelijks leven. Naast onze dagelijkse job om voor het inkomen te zorgen nemen de broeders en zusters de tijd om de bijbel te studeren en om aan anderen de Woorden van God kenbaar te maken. Wij zijn er echter van overtuigd dat eenieder zelf kan bepalen hoeveel tijd hij in dat Woord van God wenst te besteden en in welke mate hij of zij in de prediking werkzaam wil zijn. Zo leggen wij nooit een werkrooster ter prediking op of houden wij geen gegevens bij van hoeveel een lid aan getuigenis zou besteed hebben. Naar ons weten doet het Wachttorengenootschap dat wel en moeten de gelovigen van die gemeenschap voldoen aan een bepaald uren prediking of hebben ze een minimum vastgestelde uren voor verkondiging.

Broeders in Christus nemen de predikingsopdracht gegeven door de Nazareense leermeester zeer ernstig, maar zien daar in, niet enkel de Woorden van God maar ook de woorden van Jezus kenbaar te maken. De Getuigen mogen dat laatste misschien niet belangrijk vinden maar uit ons begrip van de Bijbel vinden wij dat dit wel tot een van de opdrachten behoort van een volgeling van Christus.

Vreemd dat het Wachttorengenootschap het moeilijk heeft met onze gedachte dat wij diegenen die van de christenheid zijn afgedwaald, van de eenvoud van de waarheid die door Christus en zijn apostelen werd gepredikt, terug naar het juisteof rechte pad zouden moeten brengen. Zij die nu slechts naam-christenen zijn vinden wij, zouden door de ware christenen terug op de Bijbelse Waarheid moeten gewezen worden.

Als men ziet hoeveel gelovigen van onze gemeenschap onbetaalde missioneringsopdrachten uitvoeren, folders gaan uitdelen, teksten voor websites en tijdschriften schrijven kan men moeilijk beweren dat de Broeders in Christus hun predikingsopdracht zouden verwaarlozen of zelfs niet zouden uitvoeren, zoals de Jehovah’s getuigen valselijk beweren.

Onbegrijpelijk dan ook dat het Wachttorengenootschap laat optekenen:

Hoe kan deze sekte van God zijn en toch zo ver tekortschieten om deze uiterst belangrijke opdracht te vervullen?

Merk hier ook op dat ze ons als sekte bestempelen. Iets waaraan wij helemaal niet voldoen. Hetgeen zij daarna zeggen slaat helemaal op niets of zou betekenen dat zij ons predikingswerk niet als een getuigenis voor god willen aanschouwen. Zij willen dus helemaal niet inzien dat er buiten hen maar ook buiten ons nog heel wat andere getuigen voor Jehovah zijn. Toch schrijven zij:

Zal God praktisch de hele wereld zonder een getuige van zijn waarheid laten, vooral in deze laatste dagen? Hoe kon dan de voorzegde „grote schare” aanbidders van God uit alle natiën worden verzameld? – Openb. 7: 9.

De Broeders in Christus zijn getuigen voor Jehovah, die zo veel mogelijk in het werk stellen dat mensen meer te weten komen over God en gebod. Maar zij getuigen ook over komende dagen. Er zijn zelfs verscheidene Christadelphian groepen die zich volledig toeleggen op de verkondiging van de Laatste Dagen. Met man en macht, ook al zijn wij een zeer kleine groep in het kerklandschap blijven wij volhouden en ons predikingswerk voortzetten, al is er zeer veel tegenkanting, niet enkel van de trinitarische groep, maar ook zoals men kan merken van een niet-trinitarische groep die meer broederliefde voor ons zou kunnen  of moeten opbrengen als mede onderdeel van het Lichaam van Christus, waar zij volgens ons met ons en met anderen, ook toe behoren.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Een ongoddelijke wereld

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vluchters van bepaalde groepen

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde

++

Aanvullende lectuur

 1. Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven
 2. Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 2 Gezamenlijkheid
 3. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg
 4. Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën
 5. Opdracht voor Christen
 6. Opdracht tot getuigenis
 7. Missionaire hermeneutiek 5/5
 8. Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden
 9. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 10. De gave van vreugde
 11. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 12. Studiedag over de Vreugdebode van het Evangelie
 13. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 14. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 15. Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken
 16. Roeping een dynamisch begrip en blijvende bron van kracht
 17. Vergeten predikers van het Goede Nieuws
 18. Evangelisatie en open karakter
 19. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 20. Enkele nieuwe websites om mensen tot God te brengen
 21. Openluchtprediking
 22. Stadsprediker in de Nederlanden
 23. Predikingswerk in Nederland
 24. Bijbellezend beeld op Trafalgar Square
 25. Preek middel tot overbrenging christelijke boodschap
 26. Aankondigingsweek in Nederland
 27. Evangelisatiewerk blijvende opdracht
 28. Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen
 29. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang
 30. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 31. Ademen om les te geven
 32. Beoordeel elke prediker naar zijn prediking van het evangelie van uw redding
 33. Wie zijn de Broeders in Christus?
 34. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 35. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 36. Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia
 37. De Ekklesia #5 Gods getuigen
 38. Geketend zijn door de liefde voor een ander
 39. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 40. Christen mensen met ons geloof
 41. Mijn geloof
 42. Reddingsplan
 43. Zoenoffer
 44. Lijden bedekt door Jezus’ Zoenoffer
 45. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 46. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 47. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 48. Wie, wat en hoe Christadelphians
 49. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #4 Volgelingen van Jezus
 50. Organisatie der Broeders in Christus
 51. Congregatie
 52. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 53. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 54. Christadelphians wereldwijd
 55. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 56. Overdenking: De ware Christus: een mens als wij en toch volmaakt
 57. Tijden van verandering prachtige kansen voor Kerk
 58. Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad
 59. Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken
 60. Gedachte voor 4 januari 2018
 61. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 62. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 63. Overwinning voor Franse Jehovah Getuigen
 64. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

+++

Verder verwant

 1. (On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford
 2. (On)aangepaste prediking. Nogmaals iets over John Wesley
 3. Milton J. Coalter & Virgil Cruz (Eds.) – How Shall We Witness? (1995) Jezus wordt gezien in de synoptici als Verkondiger van het Goede Nieuws: dat ging in preek en onderwijs over het Koninkrijk, en dat belichaamd werd in Hem zelf en was op een bijzondere manier gericht op de armen. In de apostolische verkondiging wordt een enkele keer de boodschap van Jezus herhaald, maar vaker wordt het ingevuld met de komst van Jezus als goed nieuws. De uitwerking in de prediking verschilt behoorlijk: Nu gaat het erom dat de tijd van vervulling is aangebroken, door het lijden, sterven en opstaan en troonsbestijging van Jezus, dat hij nu door de Heilige Geest nu in de kerk tegenwoordig is, dat de volledige vervulling snel zo komen in de terugkeer van Jezus, en een oproep tot bekering, en de gave van vergeving en de Heilige Geest. Het Evangelie van Jezus werd het Evangelie over Jezus.
 4. Darrell L. Guder – The Continuing Conversion of the Church (2000) Guder stelt dat theologie van evangelisatie geworteld moet zijn in een Bijbelse theologie van missie, en gevormd door het evangelie dat ze wil verkondigen. Het goede nieuws van Gods openbaring met de climax in Jezus Christus incarnatie, verkondiging over het Koninkrijk, kruis en opstanding vormt het hart van de christelijke zending. De kerk is geroepen en gevormd om in heel de wereld getuige te zijn van dit goede nieuws dat in Christus de redding van de schepping, het hart van de Missio Dei, is aangebroken. Getuigen omvat volgens Guder de belangrijkste termen in het NT waarmee de roeping van de kerk wordt aangeduid: gemeenschap, verkondiging en dienstbaarheid. De kerk als getuige is net als Jezus zelf de boodschap als de brenger van de boodschap.
 5. Getuigen over de Heer De opdracht is om over het Evangelie te vertellen, wat Blijde Boodschap betekent. We hoeven ons er niet voor te schamen om daar over te vertellen.
 6. Het stof van de voeten schudden
 7. Hoe klinkt Jezus’ stem?
 8. De preek als getuigenis van Gods evangelie
 9. Wie (be-)rus (nog) by die kerk(?)

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

10 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: