Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Vluchters van bepaalde groepen

Door de vele schandalen in meerdere soorten kerken zijn heel wat mensen uit die kerken weggevlucht. Velen hebben zelfs religie en God afgezworen en sommigen zijn zelfs heftige tegenstanders van God geworden.

Velen die na al die seksschandalen die kerken onder de loep hielden, kwamen te zien dat veel van die kerken een ware absurde karikatuur van God maken. Indien zij bij een trinitarische kerk waren konden zij de farce nu inzien dat er daar over een alwetende God wordt gesproken maar dat die als god de zoon dan komt te beweren dat hij dat niet weet omdat enkel God het weet. Maar toch zou hij God zijn en niet liegen. Ook vinden ze het maar raar dat die God die niet zou liegen beweert dat Jezus zijn welbeminde zoon is terwijl Hij zelf Jezus zou zijn. Het zijn meerdere van die tegensprekende dingen die de trinitarische kerken hun gelovigen voorschotelen die velen hebben doen wankelen en het geloof in God hebben doen verlaten. Het is ook de onbegrijpelijkheid met de tegensprekendheid van vele gezegden in die drie-eenheidskerken die mensen helemaal overstuur brengen zodra zij hun gezond verstand gaan gebruiken.

Gezond verstand is bij het kerkgebeuren echter een zeer belangrijk en niet te verwaarlozen element. Het is ook iets wat gestimuleerd moet worden als we mensen tegen komen die de kerk verlaten hebben en het geloof hebben afgezworen of terug op zoek zijn gegaan om te vinden wat er te geloven valt.

Twee grote misverstanden die overheersen in het christendom zijn dat vele christenen denken dat men enkel christen kan zijn als men de Drie-eenheid aan neemt, en bij christenen die niet in de Drievuldigheid geloven dat daar de groep van de Jehovah’s Getuigen haar leden en anderen doen geloven dat de Jehovah’s Getuigen de enigen zijn die de Ene Ware God aanbidden. Dat misverstand moet ontkracht worden door de mensen te laten inzien dat er meerdere ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus zijn, en daarom al de naam christen mogen dragen. Anderzijds moeten Getuigen van Jehovah beseffen dat zij niet de enigen zijn die getuigen voor Jehovah en Jehovah als Enige Ware God aanbidden.

Als er Jehovah’s Getuigen zijn die deze groep willen verlaten hebben zij dus meerdere mogelijkheden dan ze denken, om toch een christen groep of kerkgemeenschap te vinden die volgens de Bijbelse Waarheid wenst te leven en kerk wenst te houden.

Ook voor hen die in creationistische groepen vast zaten en daar uit treden zijn er mogelijkheden om wetenschappelijke kennis te verenigen met het geloof in één God. Zij zullen moeten komen te zien dat er genoeg christenen zijn die geloven dat God het universum heeft geschapen maar dat dit niet in zes dagen van 24 uur gebeurd is en dat dit niet inhoudt dat wij als mens en dier niet zouden evolueren.

Voor diegenen die de Bijbel afschrijven als een verhalen bundel waarin personen symbolisch worden aangevoerd willen wij graag opmerken dat men historische bewijzen vinden in de burgerlijke geschriften omtrent die figuren en gebeurtenissen.
Voor hen die zeggen dat het lijden van Jezus een symbool zou zijn voor het lijden van de mensen en het lijden van de wereld willen wij graag zeggen dat het waar is dat God niet kan sterven maar dat Jezus niet God is en dan ook wel degelijk een mens van vlees en bloed was die werkelijk gestorven is, door ophanging aan een paal.

Indien Jezus God zou zijn zou dat toneeelstuk dat Hij opvoerde zinloos geweest zijn, of had Hij dat veel eerder kunnen doen en ons nu niet meer laten lijden. Want al zijn wij nu verlost door Jezus offerdood, moeten wij nog steeds afzien. Indien Jezus door zijn eigen lijden het lijden van de mensen symbolisch op zich neemt , zijn we er niet veel mee als wij nog steeds met problemen geconfronteerd worden en nog veel pijn moeten verdragen.

Die woorden zien er prachtig uit. Intussen wordt de betaling van de zonden een beetje weggemoffeld!
Tenslotte – laten we niet net doen alsof dit alles reuze innoverend is. {Christus is van alle eeuwigheid}

Christus Jezus die zo een tweeduizend jaar geleden op aarde is verschenen heeft werkelijk zijn eigen ik opzij geschoven. Indien Jezus God zou zijn had hij als hij vroeg dat God zijn wil zou geschieden erbij gedacht hebben

dus dat mijn wil maar gebeurt.

want dan zou het altijd God en Jezus zijn wil geweest zijn die zou gebeuren. Maaar mits Jezus niet God is en vroeg dat niet zijn wil maar God Zijn Wil zou gebeuren, heeft Jezus zich volledig in de handen van zijn hemelse Vader gegeven, zodat Die kon laten gebeuren wat moest gebeuren. Alzo heeft God dan ook de offergave van Jezus als loskoopoffer aanvaard.

Zij die beweren dat Jezus geen Middelaar en Verlosser kan zijn zouden dan ook beter nadenken waarom dat niet zou kunnen en nadenken over wat Middelaar zijn eigenlijk inhoudt, namelijk dat men bemiddelt tussen twee partijen, in dit geval langs één kant Jehovah God en langs de andere kant de mens. Men kan niet bemiddelen met zichzelf en zo is Jezus dan ook geen middelaar voor zich zelf. De Bijbel geeft duidelijk aan dat Jezus de middelaar is van het Nieuwe Verbond en de enige bemiddelaar tussen God en de mens. Dat houdt ook in dat wij eigenlijk geen priesters meer nodig zouden moeten hebben die voor ons gaan optreden om te bemiddelen bij God. Dit is wat zovele kerken ook zo bang maakt, want als meer mensen dat zouden inzien vervalt de kracht en macht van hun positie en taak. Jezus is namelijk door God (en niet door zichzelf) aangesteld als hogepriester voor God (en niet als hogepriester voor zichzelf).

Zij die de reguliere kerken zijn ontvlucht moeten beseffen dat zij niet alleen hoeven achter te blijven in een leegte. Zij moeten beseffen dat er voor hen plaatsen zijn in die kerken die open staan voor Gods Waarheid zoals deze aan de mens is medegeeld in de Heilige Schrift, het Boek der boeken de Bijbel, die wij eigenlijk horen te volgen eerder dan die vele menselijke theorieën of leerstellingen te volgen.

> Lees verder: Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

+

Voorgaande

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

++

Aanvullend

 1. Wetenschap: God of afgod? 2 De grenzen van de wetenschap
 2. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 3. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 4. Drie-eenheid
 5. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 6. Drie-eenheid God de Vader of zoon van God
 7. Drie-eenheid of niet
 8. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 9. Groot Drie-eenheidsdebat
 10. Geloof in slechts één God
 11. God aanbidden
 12. Jezus is Niet God
 13. Jezus moest sterven
 14. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 15. Lijden bedekt door Zoenoffer
 16. Zoenoffer
 17. Gemeente voor Christus
 18. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 19. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 20. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 21. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 22. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 23. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 24. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 25. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #2 Aanhangers of verbondenen 
 26. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 27. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 28. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah

+++

Gerelateerd

 1. Onderzoek | Wat er volgens de wetenschap schort aan het misbruikbeleid van Jehovah’s Getuigen en hun reactie
 2. Onderzoek | Wat hebben Jehovah’s Getuigen over de grens geleerd van alle kritiek op hun misbruikbeleid?
 3. De kerk
 4. Kerk en kosmos
 5. Donkere wolken boven de geloofsgemeenschap?
 6. Het kerkschip van de GKV verlaten – is dat te driest gedrost?
 7. Christus is van alle eeuwigheid
 8. Wat is Waarheid
 9. Wat is devotie?
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

16 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: