Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Over lege en volle kerken

Op zoek naar een kerk

Als u op zoek bent naar een kerk moet u eerst en vooral nagaan wat u graag zou wensen, een kerk die aangepast is aan uw wensen, die niet volgens de Bijbelse waarden en normen moet zijn. Of verlangt u naar een kerk die zich schikt naar de normen en waarden vooropgesteld door de Bijbel?

Er zijn massa’s kerken in de wereld en alle denominaties kunnen wel iets aanbieden dat u bevalt, maar meerdere denominaties kunnen ook dingen hebben die u niet zo leuk vindt.
Het is een beetje naar een naald zoeken in een hooiberg.

Lege en volle gebedshuizen

Men moet er bewust van zijn dat een minderheid in ons land nog in God gelooft. Daar zijn het grootste deel dan nog Moslims die ook het meest actief zijn in hun godsbeleving. Vele moskeeën zijn zeer goed gevuld op de vrijdagavond en bij de gebedsmomenten. Voor de Christelijke gebedshuizen krijgen wij een heel ander beeld. Er zijn minder mensen die lid zijn van een kerk en nog minder mensen die het nodig vinden om regelmatig naar een gebedsdienst te gaan.

België is zogenaamd een Katholiek land, maar als wij naar de kerken van de Rooms Katholieke Kerk kijken zien wij meer lege dan volle kerken. De Charismatische Katholieke Kerk treft het dan wel wat beter.

Goden en halfgoden

Het is echt niet vanzelfsprekend om te geloven in één God en doordat God een onzichtbaar Geestelijk Wezen is wordt het voor veel mensen nog moeilijker. Zij willen iets tastbaar hebben. Ook willen zij zich aan iemand weerspiegelen. Daarom kiezen velen om zich een god eigen te maken waar zij zich makkelijker kunnen in herkennen. Zo is Jezus Christus, de zoon van God, voor velen hun god. Als god de zoon aanbidden en verheerlijken zij hem. Maar ze hebben meestal niet genoeg met die ene god. Daarom nemen sommige gelovigen er nog een ander pak halfgoden of heiligen bij. Het zijn mensen die ze bovennatuurlijke krachten toe schrijven en waarvan zij hopen dat zij bepaalde zaken kunnen verwezenlijken die hen ten goede zullen komen. Vele christenen vergeten dat in bepaalde andere culturen er ook zulke “heiligen” aanbeden worden, maar dan beschouwen ze die groepen als polytheïsten terwijl ze van zichzelf vinden dat ze monotheïst zijn (ook al hebben ze een Drie-vuldigheid en heiligen).

Als men die vele kerken en geloven ziet zou men eerder kunnen zeggen dat dit ons meer tot nadenken moet brengen over het geloof en godsdienst, dienen van God of dienen van goden. Dat moet ons ook brengen naar de vraag wie God is en wie wij voor Hem willen zijn. Maar dat brengt ook mee dat de vraagstelling naar boven moet komen over het mensgebeuren, redenen en doel.

Wat doen wij hier?

Uiteindelijk bevragen heel wat mensen zichzelf. Voor velen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de redenen van het “hier zijn”. Zij zullen moeten gaan inzien dat het daarbij allemaal draait om

“God en ons.”

Zij die naar gelovigen opkijken durven, als er iets verschrikkelijks is gebeurd, wel vragen:

Waarom doet God dit?

Maar men zou eveneens de vraag terug kunnen kaatsen met te stellen:

Waarom denkt u dat God dit doet?

Heel wat mensen kiezen er voor om de schuld bij God te leggen of beweren dat het God is die op zulke manier mensen straft of dat iets mensen over komt omdat zij niet in God geloven of Hem onvoldoende eren.

Kerkverlating

Sommige mensen zien in de kerkverlating een teken aan de wand. Aan de ene zijde zijn er diegenen die er hun gelijk in zien en vinden dat mensen eindelijk de belachelijkheid van een god inzien en met hun beide voeten op de grond komen te staan. Terwijl er anderzijds mensen beweren dat juist in die kerkverlating een teken van God is. Zij zien in de kerkverlating de Hand van God waarbij deze een oordeel velt over de ongetrouwen. Ook zijn er kerken die daarin al iets van de komst van rechter Jezus vinden. Weer anderen geven aan dat men daarin kerken zal kunnen herkennen die door God goedgekeurd worden of die door God afgekeurd worden. De grote meerderheid van de mensen denken zelfs dat het juist die Grote Kerken zijn die zo groot zijn geworden omdat zij de ware kerken zijn. Daar gaat trouwens de Katholieke Kerk zo trots op om zich als de enige ware kerk voor te stellen en te zeggen dat zij daarom de grootste is en de volle zegen van God heeft.

Weer anderen gaan er van uit dat de Kerk niet mee gegaan is met haar tijd en dat er daardoor veel mensen zich er niet meer in kunnen vinden. Alsof een kerk zich steeds zou moeten gaan aanpassen aan de gebruiken en denkwijze van een bepaalde tijdsperiode.
Er wordt ook beweerd dat de Kerk geen oog meer had voor de jeugd en doordat zij deze onvoldoende betrok bij het godsgebeuren dezen wegbleven en zo voor geen aangroei meer zorgden. Enkele jaren later ziet men dan het gevolg van dat gebrek van aantrekking van jongeren.  Verscheidene kerken vonden het trouwens de moeite niet om in jongeren te investeren, omdat zij hun cultuur al als zondig handen afgeschreven. Veel kerken zag men de investering in tieners en jongeren naast zich neer leggen om zich meer en meer te kunnen focussen op andere gemeenteleden of ander gemeentewerk.

Als men naar het volk zelf zijn oor te horen legt is een veel gehoorde klacht dat de kerk niet naar hen luisterde of geen aandacht voor hen had. Vele kerkdiensten zijn volgens de mensen een afstandelijk gebeuren.

Iets dat zich daar vooraan afspeelt en waarop kerkgangers slechts toekijken.

3 redenen waarom jongeren de kerk verlatenHet vreemde bij het jongerengebeuren is dat sinds de jaren 60 van vorige eeuw enorm veel geïnvesteerd is in jongerenwerking. Nu heeft men veel meer getrainde, geroepen, gespecialiseerde, betaalde jeugdleiders maar toch zien we de kloof tussen de algehele gemeente en het jeugdwerk steeds groter worden.

En dit is precies wat funest is voor het geloof van jonge christenen. {Waarom de jeugd de kerk verlaat}

Een klein deel legt de schuld dan weer bij de verantwoordelijkheid die bij de kerkleden werd gelegd. Daar zouden kerkleden het niet prettig of niet houdbaar gevonden hebben om mee de kerkgemeenschap te moeten onderhouden en ondersteunen. Opvallend daarbij is dat indien er enkele vrijwilligers werden gevonden om samen de kerk op te bouwen, dat deze alles op hun schouders kregen en zo lang zij het konden vol houden dat wel werkte maar eens dat zij te oud werden of stierven dat er dan niemand in hun plaats kwam. Zo bloeiden vele kerken dood.

Vast en zeker is er de laatste jaren een zeer grote slag toegebracht aan vele kerkgemeenschappen door meerdere schandalen die aan het licht kwamen. Niet enkel in de Rooms Katholieke Kerk waren er de vele seksschandalen. Ook de Anglicaanse Kerk en zelfs de Getuigen van Jehovah kregen er mee te maken.
Vele kerkgemeenschappen hun geloofwaardigheid is erg geschonden door datgene wat er de laatste twee decennia in de pers kwam over de kerken. Dat was zeker een helpende hand om mensen zich van die kerken te laten afkeren.

+

Voorgaande

Niet zo onbelangrijk

Vervolg

Stilstaan of uitvliegen

++

Aanvullende lectuur

 1. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 2. Op zoek naar spiritualiteit 3 Zin van Christus
 3. Gods vergeten Woord 4 Verloren Wetboek 3 Vroege afdwalingen en de ‘Constantinische’ omwenteling
 4. Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 Wet van Mozes
 5. Gods vergeten Woord 21 #7 Op weg naar een betere wereld
 6. Gods vergeten Woord 22 God en de Keizer 1 Inleiding en Grondprincipe
 7. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 5 Leven naar de Bijbel
 8. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 7 Vrienden van de Heer
 9. Christelijke beleving in België
 10. Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging
 11. De Bijbel en Bidden
 12. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof
 13. Kerklidmaatschap belangrijk of niet
 14. Toen was geloof heel gewoon
 15. Doemdenken en onze toekomst
 16. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 17. Katholieke Kerk eist gebed op in haar instellingen
 18. Moeten kerken zich beperken tot online diensten?
 19. Secularisatie en opdrachten voor alle mensen
 20. In afzonderingstijden Terug naar de Schrift zelf
 21. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 22. Een drievoudige god of simpelweg één God
 23. Geloof in slechts één god
 24. God de Vader
 25. God de zoon
 26. Jezus zoon van God
 27. Christus Jezus: de zoon van God
 28. Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God
 29. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 30. Zoon van God dé Weg naar God
 31. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 32. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken
 33. Helden en heiligen
 34. De Schepper achter eerste levende wezens
 35. Graven in woorden, theorieën en artefacten
 36. Damiaan op zondag 11 oktober 2009 heilig verklaard
 37. Hawai trots op heiligverklaring Damiaan
 38. Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens
 39. Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften
 40. Te Ouderwetse Kerkgemeenschap reden tot verlaten
 41. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 42. Jaarthema voor Gereformeerde kerk in Nederland ”Vreemdelingschap en hoop”
 43. Nederlandse man vervrouwelijkt volgens Jaap Marinus
 44. Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen
 45. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #5 Apologeten
 46. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

+++

Gerelateerde berichten

 1. God, zingeving en verbondenheid
 2. Religie
 3. Vers per dag: Geloof – 3 Februarie
 4. 4 Februarie – Geloof
 5. Ik geloof…
 6. Als anderen niet langer meedoen en/of niet meer in God geloven: hoe houden we het dan vol om kerk te zijn?
 7. Term ‘secularisme’ moet ingevoerd worden bij onderzoeken naar religie en levensovertuiging. Het is ongewenst dat de maatstaf religieus is
 8. Bijbelverkondigers zijn de traditionele complotdenkers. Jure Ambroz zegt dat onderzoek van de bijbel en het zoeken van God ‘nu nog kan’
 9. Onislamitische republiek
 10. Vechten of verlaten
 11. Waarom de jeugd de kerk verlaat
 12. Als een tiener niet meer naar je jeugdgroep komt
 13. Waarom het jeugdwerk niet groeit – en sportavonden zijn niet de reden!
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

24 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: