Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde

In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien hoe de Jehovah’s Getuigen graag kritiek geven op andere ernstige Bijbelstudenten die uit eenzelfde achtergrond komen als zij, namelijk van de negentiende eeuwse Bijbelstudentenbeweging die in de Nieuwe Wereld plaats vond.

Een van de beschuldigingen waarmee wij nog kunnen leven door het Wachttorengenootschap aangehaald zou verdeeldheid zijn in onze kerkgemeenschap. Ook al vergeten zij de veel grotere hoeveelheid splitsingen in hun eigen vereniging, merken zij over de Christadelphians op:

Waarom zo veel splitsen? Waarom zoveel divisies? Geeft het niet een gebrek aan liefde aan? een vorm van trots?

Daar moet men herkennen dat het splitsen van een ecclesia helemaal niet moet wijzen op een splitsing van de groep, maar meestal eerder om praktische redenen werd gedaan bij een groter wordende ecclesia en bij de betrachting om een ecclesia of koninkrijkszaal dichter bij een groep mensen te brengen. Vreemd genoeg zien de Jehovah’s Getuigen als zij een nieuwe Koninkrijkszaal kunnen bouwen dit niet als een splitsing maar als een verrijking van hun gemeenschap. Waarom dan niet ook zo bij ons?! Het getuigd helemaal niet van een gebrek aan liefde. In tegendeel is het uit broederliefde dat kosten noch moeite worden getroost om in een andere gemeente of kilometers uit elkaar een nieuw gemeenschapshuis te bouwen. Bij zulk een opsplitsing van één ecclesia naar twee of drie gebouwen gaat het niet om eigenwijze mensen die elk apart willen gaan, maar om afspraken hoe men best nog meer mensen kan benaderen en verwelkomen in een gebouw waar de liefde van God heerst. Eigenwijsheid is dus niet het gepaste woord, woals de Jehovah’s Getuigen willen doen uitschijnen.

Is “eigenwijs” niet het woord ervoor? Jezus bad niet alleen dat zijn volgelingen eenheid zouden zijn, maar zei dat iedereen zijn volgelingen door hun liefde voor elkaar zou kunnen herkennen.

Schreef het Wachttorengenootschap in 1962 in Christadelphianism—of God or of Men? – The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom — 1962.

In het Christadelfianisme ligt het er echter boven dik op dat men juist eenheid in Christus wil verkondigen. Wij noemen ons juist Broeders in Christus omdat wij dat broederschap met Christus zo belangrijk vinden. Als er een nieuw congregatie wordt gevormd kilometers verder dan een al bestaande ecclesia, hoeft dat niet op verdeeldheid te duiden zoals het Wachttorengenootschap doet uitschijnen. Dat dit ook door het ontbreken van liefde voor elkaar zou zijn raakt ook kant nog wal. Ze schrijven:

Deze liefde ontbreekt beslist onder Christadelphians en daarom bestempelt hun werk niet als zijnde van God, maar van mensen. – Johannes 13:34, 35.

Het maakt juist onderdeel van liefde voor de medemens uit dat wij open staan voor andere meningen en iedereen in zijn of haar eigenheid willen laten en dat wij niemand een verplichting opleggen om van ons genootschap lid te zijn, of dat wij ze anders zouden vermijden of ‘shunnen‘ (shunning) zoals de Jehovah’s Getuigen wel doen. Zij zijn het die bepaalde mensen viseren en schuwen of uit de weg gaan. Wij tonen respect voor elke mens, welk ras of kleur en welke godsdienst hij of zij moge hebben. Van Joden die in onze gemeenschap willen komen vragen wij niet dat zij hun joodschap zouden afleggen, zoals de Jehovah’s Getuigen wel doen. Zij aanschouwen dat als een zwakte van ons, maar wij zien dat eerder als een sterkte, dat wij niet hoeven te vrezen voor een ondermijning van ons geloof maar dat wij broederlijk naast en met elkaar kunnen leven.

Het werk dat wij doen erkennen wij als mensenwerk maar wij hopen dat wij dit werk hier op aarde mogen doen voor God onder leiderschap van Jezus Christus. Dat wij zoveel nadruk leggen op Christus is volgens de Jehovah’s Getuigen ook verkeerd. Als zou dat de waarde of positie van God ondermijnen. Maar dat doet het helemaal niet, want wij erkennen Jezus Christus zijn rol in het Reddingsplan van Jehovah God. Indien Jehovah het zoenoffer van Christus niet aanvaard zou hebben stonden wij nog nergens. Volgens ons komt die Genadegave toe aan iedereen en niet alleen aan mensen die zich bij bijvoorbeeld de Jehovah’s Getuigen of ons zouden hebben aangesloten.

Wij geloven dat het God is die mensen roept en dat wij slechts een helpende hand kunnen zijn om mensen die Stem van God te laten horen. Uit liefde laten wij dan ook graag Die Stem weergalmen.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vluchters van bepaalde groepen

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

++

Aanvullende lectuur

 1. Wie zijn de Broeders in Christus?
 2. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 3. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 4. Christen mensen met ons geloof
 5. Mijn geloof
 6. Reddingsplan
 7. Zoenoffer
 8. Lijden bedekt door Jezus’ Zoenoffer
 9. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 10. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 11. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 12. Wie, wat en hoe Christadelphians
 13. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #4 Volgelingen van Jezus
 14. Organisatie der Broeders in Christus
 15. Congregatie
 16. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 17. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 18. Christadelphians wereldwijd
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

12 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: