Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Het is heel moeilijk te weten hoe de vork juist ineen zit bij de Jehovah’s Getuigen. Sommige mensen denken wel dat wij verbonden zijn met die organisatie, maar wij hebben niets met die kerk gemeenschap te maken, noch zijn wij ooit verbonden geweest met die Amerikaanse organisatie die over geheel de wereld verspreid is en wel een heel pak meer leden heeft dan onze piepkleine gemeenschap.

De moeilijkheid bij hen is dat zij niet echt open kunnen genoemd worden. Hun werkwijze is afgesloten voor niet-Jehovah’s Getuigen, terwijl wij ons zelfs afvragen of er wel volledige openheid is naar hun eigen leden toe.

Voor ons vallen enkele zaken op:

Jehovah's Getuigen hersenspoeling

Hun leersysteem mag voor sommige mensen zeer goed werken, maar heeft de neiging van een indoctrinatie systeem, daarom houden wij er niet zo van.

Vast en zeker kunnen zij niet beschuldigd worden van een sekte te zijn. Want het is heel moeilijk om binnen die organisatie te geraken en een aanvaard lid te worden, terwijl het spot gemakkelijk is om er uit te treden of om door hen uitgestoten of uitgesloten te worden.

Opvallend is ook dat in de burgerwereld heel dikwijls de volgers van de Ene Ware God (Joden, Christenen en Moslims) en de ware volgers van de echte Jezus Christus als sekte werden bestempeld. Zo is trouwens de christenheid begonnen met het zijn van een Joodse sekte: de Weg.

Jehovah’s Getuigen Organisatie Hoofdwebsite 21ste eeuw

In de negentiende eeuw begonnen uit Europa uitgewekenen zich meer in de Bijbel te verdiepen, nadat ze bij de lange overtocht van Europa naar de Nieuwe Wereld hadden ontdekt hoeveel verschillende stromingen en gedachten in het Christendom waren. Uit die vele groepen van ernstige Bijbelonderzoekers verenigden enkelen zich in een groep die wensten traktaten alsook een studietijdschrift te verspreiden. Voor hen was het een navolging van een hemelse roeping die als organisatie in 1935 werd uitgeroepen. Als Watch Tower Bible and Tract Society (WTBTS) begon die vereniging nieuwelingen te leren dat de “Faithful and Discrete Slave” (FDS), of FDS-doctrine zoals Jezus spreekt over een “Getrouwe en discrete slaaf” die wordt aangesteld over alles wat zijn meester bezit, zou slaan op hun ‘goddelijke organisatie’, bestaande uit de overgeblevenen die vandaag de hemelse roeping op aarde hebben.

Jehovah’s Getuigen Organisatie Hoofdwebsite 21ste eeuw

Moderne Getuigen zouden (volgens horen zeggen van ex-Jehovah’s Getuigen) vandaag geleerd krijgen dat de FDS door God aangestelde vertegenwoordigers op aarde zijn en Gods ‘aardse organisatie’ vormen, die zogenaamd de WTBTS gebruikt om te publiceren wat God leidt. In de praktijk heeft een kleine groep mannen die het “Besturend Lichaam” wordt genoemd, tegenwoordig ongeveer twaalf man die dicteren wat iedereen onder de Jehovah’s Getuigen moet geloven. Anders doen wordt beschouwd als ontrouw aan Gods leer en kan iemand blootstellen aan informele sancties, zoals sociaal uitgesloten worden of door anderen als “zwak” uitgemaakt te worden. Conformiteit wordt strikt gehandhaafd en iedereen die er van afwijkt, wordt gestraft met beperkingen of uitsluiting uit de groep, waarbij iedereen de uitgewezene behandelt alsof hij / zij dood is of niet bestaat (shunning).

Opvallend als wij eens een dienst bijwoonden was dat diegenen die vragen stelden die het in De Wachttoren geschrevene in vraag stelden als twijfelenden of ongelovigen werden beschouwd.

Als mensen betrokken raken bij de Getuigen, wordt ze geleerd de organisatie (WTBTS) te beschouwen als Gods spreekbuis. Ze wordt ook geleerd elk woord dat uit haar persen of uit de monden van haar vertegenwoordigers komt te beschouwen alsof het uit de mond van God komt. Aangezien het Besturend Lichaam zich het recht voorbehoudt zijn leringen op elk moment te wijzigen, is elke Getuige verplicht om een ​​actuele bibliotheek bij te houden van alle actuele literatuur om op de hoogte te blijven van “geopenbaarde waarheid”. Om dezelfde redenen zijn ze ook verplicht alle vergaderingen en congressen bij te wonen, soms tegen hoge kosten.

Indien wij de Jehovah’s Getuigen hun leer vergelijken met wat er in de tijd van Russell of Rutherford werd aangeleerd is er een enorm groot verschil. Charles Taze Russell met zijn ideeën zou zelfs niet toegelaten worden bij de Jehovah’s Getuigen.

De organisatie haar waarheid lijkt wel wat makkelijk te veranderen, wat dan beschreven wordt als ‘nieuw licht’. Omdat de waarheid zo vloeiend is in de organisatie kan men makkelijk achterop geraken, daarom wordt het van vitaal belang geacht dat men alles doet wat men kan om de lectuur in handen te krijgen als men in afzondering zou zitten of zelfs gevangen zou zitten. Er zijn wel getuigen die in bepaalde landen wegens hun verkondiging in de gevangenis terecht zijn gekomen. Voor hen geldt letterlijk nog de christenvervolging. Waar de organisatie verboden is en de lectuur moet worden binnengesmokkeld zoals het nog steeds gaat in sommige landen, worden soms wel eens leden opgepakt en geïnterneerd. Het wordt zelfs als een kwestie van loyaliteit beschouwd om wat dan ook te riskeren om de literatuur van de “moeder” -organisatie te krijgen.

Mogen Jehovah's Getuigen alles lezen?Getuigen wordt geleerd dat niemand buiten de organisatie echt kan worden vertrouwd om de waarheid te vertellen als het gaat om bijbelonderwijs of dingen die de organisatie betreffen. Daarom bekijken ze elke andere bron dan de WTBTS met wantrouwen.

De gewone Getuigen wordt geleerd om elk woord dat uit de organisatie komt te behandelen alsof het van God komt.

Dus als ik een loyale JG was en jij en ik je overtuigingen bespraken en je me vertelde dat de WTBTS me verkeerd informeerde over de leer van je religie, dan moet ik hun woord over het uwe geloven en u als een leugenaar beschouwen. {Ronnie van Rooyen}

Dat is de reden waarom als je de berichten over de betrokkenheid van het Wachttorengenootschap bij de VN van 1991 tot 2001 bekijkt, je zult zien dat de resident JG-apoloog het bewijs waarop hij wordt gewezen ontkent en impliceert dat we ofwel worden misleid door afvalligen en vijanden van de WTBTS of dat we liegen.

Dat is de reden waarom JG’s zo bekrompen zijn in hun opvattingen. De WTBTS definieert de realiteiten van zijn leden. {Ronnie van Rooyen}

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vluchters van bepaalde groepen

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

++

Aanvullend

 1. Sekten in context van secularisatie
 2. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #4 Volgelingen van Jezus
 3. ware volgers
 4. Wat te doen om een kind van God te worden
 5. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 6. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 7. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 8. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 9. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 10. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 11. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 12. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #2 Aanhangers of verbondenen 
 13. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 14. Meldpunt voor seksueel misbruik bij getuigen van Jehova: “Dit is het topje van de ijsberg”
 15. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument

+++

Verder aanvullend

  1. Wie zijn de getuigen van Jehova?
  2. Rechter: rapport over seksueel misbruik Jehova’s mag openbaar
  3. Paula was 18 toen ze de Jehovah’s Getuigen verliet: ‘Ik wist dat ik alles zou kwijtraken’
  4. Kan ik het wachttorengenootschap vertrouwen?
  5. Jehovah’s Getuigen hersenspoeling
  6. Collectief geloof voor Jehova Getuigen
  7. Regels en wetten voor Jehova Getuigen
  8. Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen?
  9. De “voortschrijdend licht” fabel
  10. Jehova’s getuigen in Brussel: wachten op het einde
  11. Niet meer deur-aan-deur. Zo werken Getuigen van Jehova tegenwoordig
  12. Jehovah’s getuigen gaan digitaal
  13. Jehova’s getuigen gaan digitaal in plaats van van deur tot deur
  14. Ontwaakte’ Getuigen van Jehovah slepen organisatie voor de rechter: “We werden mentaal gemanipuleerd”
  15. Weggaan uit een sekte: kan dat? Deel 1
  16. Weggaan uit een sekte #2: wolf in schaapskleren
  17. Weggaan uit een sekte: #3 In het land der blinden …
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

14 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: