Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #6 Wereldse gebruiken 2 Roken

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij gekeken hoe wij en het Wachttorengenootschap kijken naar wereldse gebruiken van mensen in deze wereld al of niet een plaats te geven door op hen al of niet te stemmen. Bij de Getuigen zou dit volgens hun tijdschrift volledig in handen liggen van elke getuige van Jehovah die zelf een beslissing hoort te nemen op grond van zijn of haar door de bijbel geoefende geweten en een begrip van zijn of haar verantwoordelijkheid tegenover God en de staat (Mattheüs 22:21; 1 Petrus 3:16).

Vandaag gaan wij verder in op een opmerking die de Jehovah’s Getuigen eerder als negatief aanbrengen om ons te beschuldigen van een sekte te zijn. Ze schrijven:

Het Wachttorengenootschap schrijft:

Christadelphians stemmen niet en sluiten zich ook niet aan bij vakbonden. Ze zijn tegen roken, scheiden, naar de rechter stappen en trouwen met buitenstaanders. Volgens hun strengheid fronsen ze werelds amusement. {The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom — 1962}

Dat onze gestrengheid op bepaalde vlakken de amusementswereld mag doen opschrikken doet ons echter niet terugschrikken of andere meningen innemen over die zaken die volgens ons zo wel het lichaam als de geest vervuilen net als beschadigen.

Het is vreemd te noemen dat het Wachttorengenootschap bezwaar maakt tegen onze visie van het roken en dat wij onze leden afraden om te roken. Zij zelf schrijven

ROKEN is een wereldomvattende epidemie geworden. Meer dan een miljard mensen roken vijf biljoen sigaretten per jaar. In 1964 waarschuwde het hoofd van de Amerikaanse Dienst voor de Volksgezondheid, C. Everett Koop, voor de gevaren van roken. Sindsdien is het percentage rokers in Amerika gedaald, maar het gebruik van tabak is er met 20 procent gestegen. Wereldwijd is het tabakgebruik met 75 procent gestegen. In geïndustrialiseerde landen heeft het epidemische vormen aangenomen, in ontwikkelingslanden maakt het een explosieve groei door. Met roken in verband staande ziekten eisen jaarlijks miljoenen mensenlevens. Vijf procent van alle sterfgevallen in de wereld staat met tabak in verband. Voor Europa en de Verenigde Staten is dit jaarlijks 20 procent. In Canada vertegenwoordigt de jaarlijkse tol van tabak 17 procent van alle sterfgevallen onder volwassenen.

Hieruit zou men kunnen begrijpen dat zij daarin toch een ernstig probleem zien waar men zelfs zou moeten kunnen tegen reageren. Op dat vlak van reageren komen wij terug bij voorgaand hoofdstuk waar de toelaatbaarheid van reageren of een stem uiten werd besproken. Vooral als wij naar de zeer ernstige gevolgen van dat roken zien kan men toch niet zonder stem blijven?

„Door tabak komen dertien keer zoveel Amerikanen om het leven als door verslavende drugs”, verklaarde het rapport, „en acht keer zoveel als door auto-ongelukken.” Tabak kost jaarlijks meer Amerikanen het leven dan er in de Tweede Wereldoorlog verloren gingen.

In het tijdschrift Science stond:

„Het roken van sigaretten is de voornaamste ons bekende, op zichzelf staande oorzaak van sterfte aan kanker in de Verenigde Staten, en de bijdrage die tabak levert aan het totale aantal sterfgevallen door kanker wordt geschat op 30 procent.”

Van deze 30 procent komt het grootste deel voor rekening van longkanker.

Voor Nederland wordt er opgemerkt:

Het verkoopverbod van tabak in supermarkten zal ervoor zorgen dat op termijn zo’n 60.000 mensen minder overlijden aan de gevolgen van roken dan zonder verbod.

Ongeveer de helft van de rokers overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen ervan, en volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zorgt het verbod ervoor dat 120.000 mensen minder roken in 2030. {Sigaretten vanaf 2024 niet meer te koop in supermarkten, dit zorgt voor 60.000 minder doden}

Wij, als Broeders in Christus zijn ook Kinderen van God, en horen niet enkel op te zien naar onze hemelse vader, maar moeten ook Zijn schepping waarderen. Respect tonen voor de schepping houdt in dat men er voor zorg draagt en er geen schade aan toe brengt. Wanneer men rookt komt er niet enkel vervuiling van de lucht en omgeving maar vervuilt men ook het eigen lichaam, alsook het lichaam van omstaanders (die sowieso ook vervuilde lucht inademen).

Het Wachttorengenootschap erkent die negatieve gevolgen van het roken:

Roken belast het hart en de bloedsomloop, en elk jaar krijgen 800.000 vrouwen hetzij een hartaanval of een hersenbloeding. Rokende vrouwen met chronische bronchitis genieten nu de twijfelachtige eer de mannen met één miljoen ziektegevallen te zijn voorbijgestreefd. Chemische stoffen in sigaretterook veroorzaken een genetische schade die bij zwangere vrouwen en hun foetussen kanker kan doen ontstaan. Is de moderne vrouw bevrijd? Een bevrijding wellicht die leidde tot slavernij aan de tabak, samen met de man, bij wie zij nu niet meer achtergesteld is?

Zij geven zelfs toe dat het pruimen van tabak en vapen geen oplossing zijn.

Of u nu pruimt of zuigt op een vochtig plukje tabak in uw wang (’snuff dipping’ genoemd), u vraagt daarmee om mondkanker, tandvleesafwijkingen en nicotineverslaving. Kanker ontstaat waar de tabak in aanraking komt met de wang en het tandvlees, en de kwaadaardige ziekte breidt zich vaak uit naar andere delen van het lichaam. Rookloze tabak bevat twintig of meer kankerverwekkende nitrosaminen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Het rapport van het Worldwatch Institute meldde dat in de laatste twintig jaar het gebruik van snuif- en pruimtabak met 40 procent was toegenomen, met een evenredige toename in mondkanker.

Ook aanschouwen zij, zoals bepaalde wetenschappers die doen, het roken in bijzijn als kindermishandeling.

The Harvard Medical School Health Letter van juli vorig jaar besloot een artikel over de gevaren van passief roken met: „Rokende volwassenen dienen zich tevens te realiseren dat wanneer zij in het bijzijn van hun zuigelingen een sigaret opsteken, zij zich bezighouden met een echt niet zo milde vorm van kindermishandeling.” En de mishandeling van ieder ander in hun omgeving!

Ook geeft het Wachttorengenootschap toe dat roken een drug en als een drugsverslaving beschouwd moet worden.

Tabak bevat nicotine. Nicotine is een drug, maakt ’high’ en werkt ook verslavend. Sigarettenfirma’s ontkennen dit, maar het hoofd van de Amerikaanse Dienst voor de Volksgezondheid, dr. Koop, verwijst naar een uitspraak van dr. William Pollin, directeur van het Nationale Instituut tegen Drugmisbruik, dat „nicotine de meest verslavende drug van onze maatschappij” is.

Het zou ons verwonderen dat het Wachttorengenootschap zulk een verslavende drug zou toelaten en mensen niet zou waarschuwen voor het gevaar alsook hun eigen leden dit niet zou afraden, zoals wij doen. Zij uiten namelijk bezwaar dat wij zoiets durven te doen en aanschouwen het zelfs als beperkingen die wij onterecht zouden opleggen aan onze leden.

Is hun negatieve reactie over onze ontrading van te roken misschien omdat zij nog onvoldoende de ernst van die tabaksverslaving inzien. Maar toch vinden wij in hun tijdschriften ook het volgende:

Een redactioneel artikel in de Journal of the American Medical Association zei het volgende over tabaksverslaving:

„Wij zijn als maatschappij nog niet doordrongen van de ernst van het gevaar dat tabak voor de gezondheid oplevert. Wij moeten beseffen dat tabaksverslaving momenteel de dodelijkste vorm van drugverslaving in de Verenigde Staten is en een zwaardere tol aan mensenlevens en dollars eist dan cocaïne, heroïne, AIDS, verkeersongelukken, moord en terroristische aanslagen te zamen.” {Waarom mensen roken en waarom zij het zouden moeten laten –Ontwaakt! 1986}

Wij vinden dat een kind van God het lichaam moet eren dat het gekregen heeft en er goed zorg voor moet dragen door het niet te vervuilen. Maar wij vinden ook dat wij een voorbeeldfunctie in de maatschappij hebben te vervullen.Wij vinden ook dat wij er alles aan moeten doen om zo goed ogelijk te leven en zo weinig mogelijk schade aan ons en anderen hun lichaam toe te brengen.

Wij beseffen wal dat veel rokers het moeilijk hebben met ons standpunt over roken en andere schadelijke gewoonten van vele mensen. De rokers zijn al gebelgd over het toenemend aantal beperkingen van hun vrijheid om te roken in het gewone leven, laat staan dat dit dan ook nog eens in hun geloofsleven tot beperkingen zou leiden.

In 1981 gaf het Wachttorengenootschap toe:

Weinigen zijn zich misschien bewust welke verschrikkelijke schade ook anderen dan degene die rookt, van het roken ondervinden. Zo sterven er ieder jaar vele duizenden in branden die door roken zijn veroorzaakt, alleen al in de VS ieder jaar 2000! In Canada staat meer dan 40 procent van alle branden rechtstreeks in verband met roken. {Moet roken worden verboden? Ontwaakt! 1981}

Men zou ook verwachten dat gelovigen ook meer bewust zijn van het mee-rokers aspect.

De American Medical News citeert Dr. Charles F. Tate:

„Recente onderzoekingen tonen aan dat u als niet-roker in een kamer waar gerookt wordt, afhankelijk van het aantal rokende personen in de kamer en van de grootte van de kamer, het equivalent rookt van een pakje per dag.”

En het inademen van de rook van een smeulende sigaret is feitelijk nog schadelijker, omdat die rook bijna tweemaal zoveel teer en nicotine bevat als de rook die de roker inhaleert wanneer hij een trekje aan zijn sigaret doet.

Verrassend is dat het Wachttorengenootschap kritiek heeft op ons om onze leden het roken af te raden, als zij zelf uiteindelijk wijzen op dezelfde redenen om het roken opzij te schuiven als wij zeggen. Maar misschien gaan zij niet zo drastisch in tegen rokende leden als dat wij doen. Maar zij schrijven verder wel:

Wanneer Gods koninkrijk het liefdeloze oude samenstel van dingen heeft vernietigd, zullen er geen tabaksrokers meer zijn. Het is een zekerheid dat er een eind aan de rookgewoonte zal komen. Dus als u in leven wilt blijven om de zegeningen van Gods nieuwe ordening te genieten — en u zou een tabaksroker zijn — dan moet u met deze verontreinigende gewoonte breken. En als u dit werkelijk wilt, kunt u het ook! {Moet roken worden verboden? – Ontwaakt! 1981}

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Een ongoddelijke wereld

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vluchters van bepaalde groepen

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #5 Wereldse gebruiken 1 Stemmen

++

Aanverwant

 1. Afschrikwekkende foto’s op sigaretten pakjes
 2. Kuddedier doet liever wat het niet mag
 3. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 4. Leef als een koning
 5. Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid
 6. De Ekklesia #5 Gods getuigen
 7. Nodige aanmaning of aansporing
 8. Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #2

+++

Verder verwant

 1. Bizar!
 2. Roken
 3. Roken en vapen VERHOOGT het risico om ernstig ziek te worden met Covid-19, beweert de studie
 4. Roken: waarom de meest dodelijke drug nog steeds legaal isAantal rokende jongvolwassenen blijft onverminderd groot, tabaksindustrie richt zich op henOnverstandig gedrag is maar een beetje een vrije keusOnderzoek: Longen van ex-rokers herstellen beter dan gedacht, het is nooit te laat om te stoppen
 5. Ja maar
 6. 60 jaar geleden, de dag nadert waarop de sigaret goed voor uw gezondheid wordt (Piccolo december 1960)
 7. 60 jaar geleden, reclame voor sigaretten van het merk Craven A (december 1960)
 8. 31-07-2020 (Dag vijf)
 9. Uit met de pret.
 10. Smoke Smoke Smoke that cigarette Maar vanaf 1 juli 2008 niet meer in een Hollands café of restaurant.
 11. Als de rook om je hoofd is verdwenen
 12. Stations en perrons vanaf vandaag rookvrij
 13. Rookpaal is nu museumstukErkenning van standvastigheid
 14. Interview: Koken tegen de tabaksindustrie
 15. Kabinet onderzoekt verbod op waterpijp in shishalounge
 16. Tabaksomzet wederom gestegen
 17. Van God is de aarde…
 18. Het is niet moeten maar gewoon willen stoppen.
 19. Tja lekker dan allemaal
 20. De Allen Carr methode om te stoppen met roken
 21. Sigaretten vanaf 2024 niet meer te koop in supermarkten, dit zorgt voor 60.000 minder dodenDrankzucht
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

6 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: