Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop

Hopelijk hebt u kunnen zien dat wij al drie beschuldigingen van de Jehovah’s Getuigen en hun Wachttorengenootschap hebben kunnen ontkrachten. Maar volgens hen hebben wij toch nog een vierde grote tekortkoming. Zij schrijven in hun tijdschrift De Wachttoren:

De vierde fundamentele tekortkoming van het christadelfianisme is het gebrek aan hoop voor de doden van de mensheid.

Wat een vreemd stelling mag zijn maar voor sommige mensen wel begrijpelijk kan zijn. Echter een verrassende opmerking van de Getuigen omdat zij hetzelfde denken over dode mensen zoals wij denken, omdat zij ook in die toestand van de doden geloven zoals beschreven in het Boek Prediker. daar wordt duidelijk in gesteld dat levenden zich bewust zijn van hun hebben en houden, mara dat doden zich van helemaal niets bewust zijn en ook niets kunnen doen na hun dood met al de zaken die ze tijdens hun leven verworven hebben. Wij geven toe dat het voor velen hard kan aankomen als wij vertellen dat ze na hun dood niet naar de hemel, vagevuur of hel (in hun betekenis van hellevuur) gaan, maar dat de afloop is zoals plant en dier, dat wij vergaan tot stof en as. (zie Prediker 3:19-20; 9:5,10; Psalm 6:5).

Waar zij de volgende beschuldiging halen mag Joost weten. Zij gaan verder met hun beschuldigingen en schrijven:

Het stelt dat alleen degenen die bekend zijn geworden met wat zij als de waarheid beschouwt, verantwoordelijk worden en alleen zij zullen worden opgewekt, hetzij tot leven of dood. * Het zou ons doen geloven dat, behalve dit kleine aantal, de hele rest van de mensheid zal voor altijd dood blijven, inclusief alle kinderen – zelfs die van Christadelphian-ouders – die stierven voordat ze de (tiener) leeftijd van verantwoordelijkheid bereikten. {Christadelphianism—of God or of Men? The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom—1962}

Dat is een heel vreemde opmerking, daar wij duidelijk aangeven dat alle mensen die in de herinneringsgraven bevinden als de Grote Strijd of Armageddon ten einde is, door Jezus uit hun graf zullen worden geroepen om door hem beoordeeld te worden. Het is juist één van de fundamenten van ons geloof dat redding door de dood van een man van vlees en bloed aan iedereen op aarde is toegekend. Wij verkondigen overal juist dat er een hoop voor de mens is dat hij kan herleven of uit de dood opstaan om door Jezus al of niet goedgekeurd te worden om door de smalle poort het Koninkrijk van God binnen te gaan.

In de negentiende eeuw vroegen de Christadelphians mensen om zich door hen te laten dopen en lid te worden van hun geloofsgemeenschap, zodat zij gered konden worden. Het was nooit de bedoeling om te zeggen dat men enkel door lid te worden bij hun kerkgemeenschap dat men dan redding kon genieten. Dit in tegenstelling met wat de Jehovah’s getuigen wel doen. Nu lijkt het wel of de ketel de pot verwijt dat hij zwart ziet, namelijk het Wachtorengenootschap dat ons beschuldigd als zouden wij het alleenrecht tot redding opeisen, wat wij helemaal niet doen. Wij hebben steeds erkend dat Jezus stierf voor alle mensen en dat het niet toe komt aan mensen om over andere mensen te oordelen of deze al dan niet in Gods Koninkrijk zullen mogen komen. Het is God die het hart kent en aan Zijn zoon de autoriteit heeft gegeven om te handelen en te oordelen.

De Getuigen van Jehovah prediken dat enkel de leden van de Jehovah’s Getuigen gered zijn, maar zulk een alleenrecht heben Christadelphians of Broeders in Christus nooit opgeëist. Voor mensen is het zelfs soms heel onbegrijpelijk dat wij zeggen dat zelfs bepaalde niet gedoopten zowel als Joden, Christenen en/of Islamieten in het wereldse Koninkrijk van Christus zullen kunnen opgenomen worden, terwijl er zelfs gedoopte Christadelphians, bepaalde christenen en moslims dan weer niet zullen toegelaten worden in het Koninkrijk van God.

Wij zeggen niet dat de hele rest van de wereld dood zal blijven maar beweren dat eenieder, zonder uitzondering, voor de rechterstoel van Jezus zal moeten verschijnen. Levenden maar ook doden zullen daarom wakker gemaakt worden om berecht te worden. De Getuigen begrijpen niet en zien niet in waarom wij naast Jehovah God ook zo veel aandacht besteden aan Jezus Christus (wiens echte naam Jeshua is). Voor ons is enkel door hem redding mogelijk en niet door ons genootschap noch door een of ander genootschap (als de Jehovah’s Getuigen met hun Wachttorengenootschap) of één of andere Kerk (zij het de Katholieke of Protestantse Kerk).

Het is die openheid en dat geloof van ons dat men niet expliciet lid moet zijn van onze geloofsgroep dat vele hun wenkbrauwen doet fronsen en niet doet begrijpen wat het nut dan van onze vereniging of kerk kan zijn. Vele mensen verwachten uitdrukkelijke duidelijkheden en regels, maar bij ons heerst er juist een enorme vrijheid vna hoe mensen samen komen, diensten houden, prediken of hoe zij uitgaan om te prediken. Volgens de Jehovah’s Getuigen getuigd dat van geen eenheid, maar ook al behoudt iedereen zijn vrijheid in onze gemeenschap voelen wij ons allen verbonden en één in Christus.

Als gelovige gemeenschap zien wij onze rol of taak in de geestelijke ondersteuning. Wij willen ter beschikking staan als verkondigers van het Goede Nieuws. Daarmee vinden wij het zo spijtig dat die andere verkondigers van het Goede Nieuws (de Getuigen van Jehovah) ons zo verkeerd afschilderen.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Een ongoddelijke wereld

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vluchters van bepaalde groepen

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws

++

Aanvullende lectuur

 1. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 2. De gave van vreugde
 3. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 4. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 5. Dood
 6. Dood en doden
 7. Leven na de dood
 8. Armageddon
 9. Wie zijn de Broeders in Christus?
 10. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 11. Christen mensen met ons geloof
 12. Mijn geloof
 13. Hoop
 14. Hoop op een man
 15. Ware hoop
 16. Hoop op leven
 17. Gods hoop en onze hoop
 18. Fundamenten van het Geloof 10 De Verlosser uit de dood
 19. Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser
 20. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 21. Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven?
 22. Betreffende het spirituele lichaam
 23. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 3 Lichamelijke opstanding
 24. Psalm 59 David in grote moeilijkheden #2 Waarom de ene keer wel en de andere keer niet
 25. Aan een betere opstanding deelhebben
 26. Reddingsplan
 27. Aanwijzingen voor redding te vinden
 28. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 29. Zoenoffer
 30. Lijden bedekt door Jezus’ Zoenoffer
 31. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 32. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 33. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 34. Wie, wat en hoe Christadelphians
 35. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #4 Volgelingen van Jezus
 36. Organisatie der Broeders in Christus
 37. Congregatie
 38. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 39. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 40. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 41. Christadelphians wereldwijd
 42. Wanneer zal de bruiloft van het Lam gebeuren
 43. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

+++

Verder verwant

 1. leven
 2. levenslot
 3. Circle of Life
 4. Persoonlike Probleme: Veroudering en die Dood
 5. Waar we écht bang voor zijn
 6. Klokhuis – nieuwe serie over rouw en dood
 7. Waar we -geen- recht op hebben
 8. Sterven (video)
 9. Dood en balans
 10. De dood is niet eng
 11. Bevriend met de dood
 12. Schone wijsheid van leven en dood
 13. Ricoeur over sterven en worstelen met de dood
 14. Wat Achterblijft
 15. Gods beloften in de Bijbel : deel 1
 16. Gods beloften in de Bijbel : deel 42
 17. >God redt uit de macht van de zonde
 18. Wat zijn de mogelijkheden dankzij Gods Genade?Eeuwig
 19. Verrijzenis
 20. Wat is de almacht van God?
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

10 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: