Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Verklaringen van het Wachttorengenootschap

In deze wereld zijn er heel wat mensen die zoeken naar “de waarheid in dit leven en voor deze wereld”.

Eigen aan de Bijbelstudentenbeweging is dat de Bijbelstudenten er van overtuigd zijn dat in de Bijbel Gods Waarheid staat waarop wij ons leven kunnen bouwen. Vreemd genoeg maken de Jehovah’s Getuigen hier een afzondering op doordat zij een mensengroep van 12 mannen een zelfde onfeilbaarheid geven als de Katholieken hun pausen toebedelen.

Moeilijkheid bij de geloofwaardigheid dat het Wachttorengenootschap het uitsluitende werkinstrument van God zou zijn is dat zij al verscheidene voorspellingen hebben gemaakt die niet zijn uitgekomen. Vreemd ook dat zij wel met zekerheid data zouden kunnen geven over bepaalde feiten terwijl Jezus zelf toegaf dat hij bepaalde dingen niet wist, daar zij enkel door God gekend zijn.

Feit is wel dat God verscheidene zaken voorzegd heeft, waarvan de meeste ook daadwerkelijk zijn uitgekomen en nog enkele moeten gaan uitkomen. Voor die voorspellingen die nog moeten uitkomen heeft God zijn profeten woorden laten optekenen die voor ons als voortekenen kunnen geïnterpreteerd worden zodat wij door die opgegeven woorden bepaalde zaken wel zullen gaan herkennen als zij voorvallen of ons toch tenminste de waarschuwingstekens doen waarnemen.

Het Wachttorengenootschap heeft sinds het begin van haar bestaan een aantal uitspraken gedaan in zijn publicaties die tot kritiek hebben geleid, met name van reguliere christenen en voormalige Jehovah’s Getuigen. Deze critici hebben een aantal controversiële uitspraken, leerstellingswijzigingen en mislukte voorspellingen van de Watchtower Society naar voren gebracht.
Lijsten met controversiële uitspraken, zoals hieronder vermeld, zijn te vinden in een aantal boeken en op talloze websites. Vreemd genoeg geeft de organisatie na het niet uitkomen van data altijd de schuld aan al te overijverige Getuigen die bepaalde teksten te strikt zouden hebben toegepast of verkeerd begrepen.

Laten wij even enkele voorspellingen onder de loep nemen:

Voorspellingen zoals de volgende zijn in verschillende Wachttoren-publicaties verschenen:

 • 1907: Armageddon zal zijn hoogtepunt bereiken in het jaar 1914. Een datum die zeer veel vermeld is geworden en in dat jaar toen de oorlog niet uitbrak zelfs velen uit die geloofsgemeenschap van getuigen deden uitstappen.
 • 1917: In 1918 zou God beginnen met het vernietigen van “grote” kerken en miljoenen gemeenteleden.
 • 1922-1923: De opstanding van de doden zou plaatsvinden in 1925.
  Ter voorbereiding op de datum van 1925 verwierf het Wachttorengenootschap een pand in Californië en bouwde er een herenhuis op. Het eigendom was om mensen te huisvesten zoals Abraham, Mozes, David en Samuël, van wie ze dachten dat ze in 1925 tot leven zouden herrijzen.
  The Watch Tower. November 1, 1922. p. 346. We understand that the jubilee type began to count in 1575 B.C.; and the 3,500 year period embracing the type must end in 1925. It follows, then, that the year 1925 will mark the beginning of the restoration of all things lost by Adam’s disobedience.
 • 1938: In 1938 was Armaggedon te dichtbij om te trouwen of kinderen te krijgen. Zulk naderende data werden meermaals gebruikt om zo veel mogelijk verkondigers op de baan te krijgen. In plaats van families te maken moest er op uit getrokken worden om het Koninkrijk van God te verkondigen.
 • 1941: Er waren nog maar “maanden” tot Armageddon.
 • 1942: Armageddon was “onmiddellijk voor ons.”
 • In de Gouden Jaren 60 van vorige eeuw stonden vele Jehovah’s Getuigen op trefpunten of aan plaatsen waar veel mensen het openbaar vervoer namen. Men waarschuwde toen dat alles nu wel superdeluxe goed ging maar dat dit slechts een bedrieglijke toestand was en een teken dat wij naar een einde gingen van dit Wereldgestel.
  1969: het menselijk bestaan ​​zou niet lang genoeg duren voordat jonge mensen oud zouden worden; het wereldsysteem zou “over een paar jaar” eindigen. Om deze reden werden jonge Getuigen aangemoedigd om geen moeite te doen om tertiair onderwijs te volgen.
  1969: Christus ‘duizendjarige regering zou in 1975 beginnen.
 • 1975 mag wel de meest spraakmakende datum zijn omdat hij bij heel veel mensen, wereldwijd, in hun hoofd is gegrift. Jaren hoorden wij de straatpredikers over die komende tijd prediken waarop wij ons hoorden voor te bereiden.
  Er was een aanzienlijke hoeveelheid verwante speculatie in Wachttoren-publicaties in het decennium of zo voorafgaand aan 1975.
 • 1984: Er waren “veel aanwijzingen” dat “het einde” dichterbij was dan het einde van de 20e eeuw.

Een aantal christelijke apologeten hebben betoogd dat het Wachttorengenootschap bij het doen van voorspellingen over de toekomst als een profeet heeft gehandeld, waarbij ze vaak publicaties van het Wachttorengenootschap citeerden waarin het woord ‘profeet‘ wordt gebruikt om naar de organisatie te verwijzen.
Het Wachttorengenootschap zelf heeft anderen veroordeeld voor het doen van valse voorspellingen over de toekomst, door te stellen dat dergelijke mensen “schuldig waren aan valse profetieën”. De apologeten argumenteren op basis van Deuteronomium 18:22:

“Welnu, wanneer een profeet in de Naam van Jahweh spreekt, en het woord komt niet uit en wordt niet vervuld, dan kan dat het woord van Jahweh niet zijn. Dan heeft de profeet vermetel gesproken; gij behoeft dan geen ontzag voor hem te hebben.” (De 18:22 Canis)

22 wanneer de profeet in de naam van Jehovah spreekt en het woord geschiedt niet of komt niet uit, dan is dat het woord dat Jehovah niet gesproken heeft. In overmoed heeft de profeet het gesproken.+ Gij moogt niet verschrikt voor hem worden.’+ (Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift Deuteronomium 18:22)

dat het Wachttorengenootschap God niet vertegenwoordigt.

Elke kerkvereniging moet er zich bewust van zijn hoe gevaarlijk het kan zijn om veronderstellingen te maken en dan bepaalde gedachten te volgen net als op te dringen aan anderen.

Het Wachttorengenootschap heeft al in 1908 verklaard:

“We profeteren niet; we geven slechts onze veronderstellingen … We [beweren] niet eens dat er geen fout is in onze interpretatie van profetie en onze chronologische berekeningen. heb deze u alleen voorgelegd, en laat het aan een ieder zijn eigen geloof of twijfel ten aanzien ervan te oefenen.”

En dat is misschien wat velen over het hoofd zien of door de vele artikelen die in een bepaalde richting sturen vergeten hun eigen mening te laten primeren of zich niet te laten meeslepen in het aangeven en opvolgen van bepaalde data.

Zoals andere Bijbelstudenten (zij het de Internationale of Christadelphian Biblestudents) hebben de Jehovah’s Getuigen ook verklaard dat ze niet de gave van profetie hebben. Meer recentelijk hebben ze zichzelf verdedigd tegen claims van” valse profetieën “door te zeggen dat ze niet beweren geïnspireerde profeten te zijn, en dat hun voorspellingen nooit zijn gedaan “in de naam van Jehovah” maar alleen worden gegeven als een interpretatie van de Schrift.

Het Wachttorengenootschap heeft echter ook tegenstrijdige verklaringen afgelegd waarin wordt beweerd dat hun voorspellingen definitief zijn.

“De datum van het einde van die ‘strijd’ wordt in de Schrift duidelijk gemarkeerd als oktober 1914. Het is al aan de gang, het begin dateert van oktober 1874.” > “We affirm that Scripturally, scientifically, and historically, present-truth chronology is correct beyond a doubt.” (italics in original). {“The Corroborative Testimony of God’s Stone Witness and Prophet, The Great Pyramid in Egypt”, Chapter 10, Thy Kingdom Come, third volume of Studies in the Scriptures, 1910};

De vraag waarvoor wij het antwoord niet weten omdat wij niet echt voldoende contact hebben met mensen uit die vereniging of onvoldoende voormalige Getuigen kennen die ons het reilen en zeilen van het Genootschap kenbaar willen maken; blijft of dat genootschap haar visie niet zodanig opdrong aan haar leden zodat zij er niet mochten aan twijfelen dat het zo was om dat het Besturend Orgaan het zo “van God binnen kreeg”.

‘Er is zeker niet de minste ruimte voor twijfel in de geest van een werkelijk toegewijd kind van God dat de Heer Jezus aanwezig is en dat al sinds 1874 is’ {Watchtower, June 15, 1922, page 187, als gereproduced bij Raymond Franz, Crisis of Conscience, page 225, 226 en in het boek dat door de Vrije Christenen vertaald en verspreid is geworden in de jaren negentig.}.

Die aangehaalde tekst werd met name geschreven in 1922, wat aangeeft dat 1914 niet werd onderwezen als het begin van de tegenwoordigheid van Christus tot een latere periode,
ondanks tegengestelde beweringen van Jehovah’s Getuigen dat

“Het Wachttorengenootschap consequent bewijs heeft geleverd aan oprechte studenten van bijbelse profetie dat Jezus ‘aanwezigheid in de hemelse Koninkrijksmacht begon in 1914” {The Watch Tower. November 15, 1928 – December 1, 1928, pp. 339–45, 355–62, als geciteerd door M. James Penton. Apocalypse Delayed. University of Toronto Press. p. 170.}

“We zien geen reden om de cijfers te veranderen – en we zouden ze ook niet kunnen veranderen als we dat zouden willen. Het zijn, naar onze mening, de datums van God, niet de onze.
Maar bedenk dat het einde van 1914 niet de datum is voor het begin, maar voor het einde van de tijd van benauwdheid. ‘ {Thy Kingdom Come, 1891, page 23.}

Dat men het de datums van God noemt kan men enkel beschouwen als een stap te ver. Trouwens door zulke dingen te verkondigen willen ze de mensen doen geloven dat zij het niet zijn maar wel God is die zulke data openbaart en dat men God moet geloven en daarom die data als waarheid moet aannemen.

+

Vindt hier ook

Voor voormalige Jehovah’s Getuigen

Voorgaande

Niet zo onbelangrijk

Over lege en volle kerken

Stilstaan of uitvliegen

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vluchters van bepaalde groepen

Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen

++

Aanvullend

 1. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 2. Wanneer een Kerk gelooft dat de hele Schrift van God komt
 3. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 4. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 5. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 6. Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woordenHermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 7. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie
 8. Waarheid van het geloof
 9. Kijk naar verleden, heden en toekomst en zin van het levenStichter van een beweging
 10. Terugblik op vroeger geplaatste artikelen op de Bijbelvorsers Vereniging Webs website
 11. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 12. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 13. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 14. Getuigen van Jehovah
 15. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 16. De Waardigen
 17. Amerikaanse profeten in het ongelijk gesteld
 18. Is er een komende Eindtijd
 19. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 20. Fred en Kate Gholson over hun uitstap van de JG Organisatie
 21. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 22. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #5 Apologeten
 23. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 24. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 25. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie

+++

Verder aanvullend

 1. Wat is Waarheid
 2. Onbekende God. Onvolledige geloof.
 3. Eigen waarheid & innerlijke koers | Nieuwe lessen in februari.
 4. Maakt de weg recht voor de Heer; Joh 1,6-8.19-28
 5. Die ware weg tot die lewe
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

13 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: