Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Geloof in dingen van God

De mens is een denkend wezen dat er graag bepaalde dingen op na houdt. Het is de mens gegeven om in bepaalde zaken geloof te hechten. Met geloof bedoelt de mens dan het zeker weten en voor waar houden. Maar het zou maar al te gemakkelijk zijn indien iedereen hetzelfde als waarheid wilde aan nemen. Voor dingen die men kan zien zou men denken dat er geen probleem is, maar zelfs daarvoor gelooft niet elke mens in die waar te nemen zaken. Over veel zaken is er onenigheid en gelooft men zeer verschillend.

Als wij het hier over geloof zullen hebben, praten wij hoofdzakelijk over het vertrouwen in de waarheid van hetgene dat niet altijd direkt kan waargenomen worden, zoals een onzichtbare God, en beweringen en beloften die door de eeuwen heen gemaakt zijn.

Christadelphians of Broeders in Christus hebben zo bijvoorbeeld het vast en onwankelbaar vertrouwen op de Enige Ware God Jehovah en op Zijn onfeilbaar Woord. Zij hebben namelijk het volste vertrouwen dat het werkelijk, en als waar te nemen is, wat er in het Boek der boeken, de Bijbel, overgeleverd is. De daar in vermelde zaken nemen zij als waar aan en als openbaringen van een Soevereine Godheid die boven alle andere goden en idolen staat. Zo is het geloof dan voor hen een vaste grond van de dingen die ze hopen en een bewijs van de zaken die wij als mens al of niet kunnen zien of waar nemen.

Dat geloof van Broeders in Christus is ook iets waar zij niet enkel hun hoop uit kunnen halen maar ook de kracht kunnen uit putten om in het dagelijks leven bestand te zijn tegen al de moeilijkheden die op ons af kunnen komen. Voor velen is het zelfs een gedachte en vertrouwen dat bergen kan verzetten.

11 Geloof is zeker weten dat waar je op hoopt uitkomt.+ Het is het overtuigende bewijs* dat wat je niet ziet toch bestaat. (Hebreeën 11:1)

Als ik de gave van profeteren heb en alle heilige geheimen en alle kennis+ begrijp, en als ik het geloof heb dat bergen kan verzetten, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets.*+ (1 Korinthiërs 13:2)

Het geloof heeft met het denken, het verstand, het hart en het gevoel of de emoties te maken. Maar wat er in het hart omgaat, wordt door ieder individu zelf bepaalt. Ieder maakt voor zichzelf uit waaraan hij of zij wil denken en waarin hij of zij wil geloven. Elke mens bepaalt voor zichzelf hoe deze over dingen wil denken, hoe hij of zij wil handelen naar dingen die het al of niet kan waarnemen of in wil geloven. Het zijn de waarnemingen en de dingen waar men al of niet wil in geloven die mee gaan bepalen hoe men zal gaan handelen en welke beslissingen men zal gaan nemen.

De mens zou er zich van bewust moeten zijn dat hij een bron moet hebben om waarheid uit te putten en kennis te verwerven. Het is de onzichtbare God Die hier in voorziet. Al zijn er een groot deel van burgers die helemaal niet in Die Almachtige Bron geloven.

Zelfs onder de christenen zijn er die het zeer moeilijk hebben met een God Die de mens niet zou kunnen zien. Daarom hebben zij voor zichzelf een god gemaakt die dan weer door zeer velen is gezien kunnen worden en waarvan ze nu nog steeds afbeeldingen maken om hem te kunnen aanschouwen. Die persoon is volgens de Bijbel niet God maar wel de zoon van God. Het is ook in hem dat God verwacht dat men ook geloof zal stellen.

Men moet weten dat geloven een zeker zijn is van de dingen waarop we kunnen hopen, maar dan moet men er heel zeker van zijn waar men op wil hopen. Zo kunnen wij stellen dat diegenen die God willen zoeken, of in Hem willen geloven en Hem willen naderen, ook moeten geloven dat Hij bestaat en dat Hij degenen die Hem zoeken ook wil ontvangen en zelfs wil belonen.

Zonder geloof is het trouwens onmogelijk God blij te maken. Om tot God te naderen, moet je geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem echt zoeken.+ (Hebreeën 11:6)

Het geloven wordt dan voor ons aanzien als een vertrouwen stellen in Jehovah God ten opzichte van Zijn beweringen, verzekeringen en beloften. Het is het aannemen dat God Zijn beloften zal houden en dat Hij ons niets heeft voorgelogen. De Bijbel verzekert ons op dat vlak dat God geen onwaarheden of leugens vertelt.

19 God liegt niet, zoals mensen doen,+ hij is geen mensenzoon die van gedachten verandert.*+  Als hij iets zegt, zal hij het dan niet doen? Als hij spreekt, zal hij het dan niet uitvoeren?+ (Numeri 23:19)

In het christadelfianisme bestaat daar juist in het volste vertrouwen in te hebben dat Jehovah God niet kan liegen en dat Zijn Woord ons de volledige waarheid onthult.

en is gebaseerd op de hoop op het eeuwige leven+ dat God, die niet kan liegen,+ lang geleden heeft beloofd.(Titus 1:2)

18 Met deze twee onveranderlijke dingen waarin God onmogelijk kan liegen,+ krijgen wij die naar de veilige plaats zijn gevlucht een krachtige aanmoediging om de hoop vast te grijpen die ons in het vooruitzicht is gesteld.(Hebreeën 6:18)

Ook al is Dé God waarin de Christadelphians geloven slechts één God, Die één is, heeft Deze de Macht die alle goden overstijgt. Bij ons is er geen nood aan een zichtbaar tweede of derde persoonlijkheid van God. Voor ons is Onze God op alle gebied en altijd Oppermachtig, Alleswetend en Eeuwig (= geen geboorte noch dood kennend), terwijl vele christenen vosltrekt willen vasthouden aan een figuur die volledig op hen lijkt (en meestal dan nog van het Caucasisch ras of blank is) en zoals hen ook niet alles weet (zoals het niet weten wanneeer hij terug zou komen of wie er naast hem in zijn koninkrijk zal zitten) en dan nog eens ook kan sterven.

De Ene Enige Ware God waarin de Broeders in Christus willen geloven is Die God Die Één is en Almachtig is, die in de hemel in “onbenaderbaar licht” woont, en die verlangt dat we een eeuwige relatie met Hem zoeken. De God Die Zijn naam als Jehovah heeft geopenbaard, moeten wij niet enkel loven en aanbidden, maar moeten wij op Zijn Woord vertrouwen. En daar loopt het wat verkeerd in het christendom. In het christendom is een grote meerderheid van de mensen die de voorkeur willen geven om te geloven in de menselijke bedenkingen en in de door zogenaamde theologen voorgeschotelde dogma’s, zoals de Heilige Drievuldigheid of valse leerstelling van de Drie-eenheid. daar kan men zien hoe de mens eerder de menselijke gedachten wil volgen dan de Goddelijke Gedachte, dit met het excuus dat de mens het Woord van God niet zou kunnen begrijpen zonder die menselijke uitleggingen. Men moet daar eerder stellen dat de mens niet echt het volle vertrouwen in God wil geven maar eerder zich wil vastklampen aan menselijke leerstellingen.

Nochtans zou de mens zijn Maker moeten vertrouwen en er op rekenen dat God Zijn belofte van een verlosser waar heeft gemaakt in het zenden van Zijn geliefde zoon Jezus Christus. Het is namelijk in die gezondene van God dat de zaligheid wordt bereikt door geloof in hem, Christus Jezus, de Messias. een van die dingen van God is het verzoek om in die belofte, gemaakt in de Tuin van Eden te geloven en in te zien dat die man, die in Bethlehem geboren is uit het geslacht van David, ook die beloofde persoon is die niet enkel God kwam verkondigen maar ook de koning zou worden, gezalfd door God. Het is door geloof dat we in Christus gedoopt zijn voor vergeving van zonden, en daarmee deelnemen aan de beloften aan Abraham: om de aarde voor altijd te erven.

Al die dingen van God die in de Bijbel zijn uitgelicht zouden de zaken moeten zijn waar een christen zou moeten aan houden. Spijtig genoeg zijn veel mensen die zich christen noemen hier ver van afgedwaald. Maar het komt er op aan dat de wereld zich zal herstellen en dat wij ook terug naar een hersteld paradijs zullen kunnen komen. Dat is namelijk ook één van die dingen waar in gelooft moet worden en waar wij als mensen onze hoop op kunnen stellen.

Belangrijk om tot geloof in die dingen van God te komen is dat men tot inzicht komt en bereid is de hersenen de Woorden van de Soevereine Almachtige God te laten weken door Die gedachten Die daar uit voortvloeien. Om de Stem van God te horen moet men ze ook willen horen. Zonder gehoor en zonder inzicht kan er geen waar geloof komen.

+

Voorgaand

Niet zo onbelangrijk

Hoe uniek is het christadelfianisme?

++

Vindt ook te lezen:

 1. Mening, overtuiging of opinie
 2. Geloof en denken bij elkaar horend
 3. Hersenen beheersen geloof in religie
 4. Geleerd en Gelovig
 5. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 6. Eerst denken dan praten
 7. Geloof en Geloven
 8. Geloven
 9. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 10. Geloof is een pijpleiding
 11. Geloof – beoefening
 12. Geloof – blingelovigheid of lichtgelovigheid
 13. Geloof brengt tot beweging en verandering
 14. Geloof dat stenen verplaatst
 15. Geloof en daden
 16. Geloof en ongeloof in de wereld
 17. Geloof in zoon van God opening naar eindeloos leven
 18. Geloofsbronnen die leiden tot genade
 19. Geloofsbronnen om genade te verwerven
 20. Geloofsgroepen
 21. Geloofsleven en dienst in het geloof
 22. Geloofsnoodzaak
 23. Geloof van een Christen
 24. Geloof voor drager van genade
 25. Geloof voor vergiffenis
 26. Geloof zonder werken
 27. Geloof en openbare bekendmaking
 28. Geloof in slechts één God
 29. Geloof in God
 30. Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen
 31. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 32. Geloof in God nodig om Hem te kunnen naderen
 33. Onzichtbare God
 34. Onzichtbare God boven alle goden
 35. Onzichtbare Wezen God
 36. Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper
 37. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 38. God is Één
 39. Geloof in God versus geloof in mensen
 40. Geloof en vertrouwen in Jeshua opening naar Gods Rijk
 41. Geloof in Christus en erkenning van God
 42. Geloof in de Thora en Profeten
 43. Geloof in focus krijgen
 44. Gezondene van God
 45. Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus
 46. Geloof in Jeshua of geloof in Jezus
 47. Christus Jezus – de zoon van God
 48. Geloof in Jezus bij Joden
 49. Het geloof delen
 50. Esoterisch geloven
 51. Geloof zoals aardappelen
 52. Vrees hebben voor de juiste persoon
 53. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 54. Geloof waar je uit leeft
 55. Belemmeringen voor uw doel
 56. Ter verdediging van Twijfel
 57. Beproevingen en geloof
 58. Wegen die tot God leiden
 59. De Leidsman van geloof
 60. Geloof in Jeshua als de Messias
 61. Ongeloof in Jeshua – blindheid
 62. Geloof in Jeshua, Jesjoea of Jezus door een Jood
 63. Geloof in Jeshua of geloof in Jezus
 64. Geloof in Jeshua – reden
 65. Geloof in mensen beschaamd
 66. Geloof in mensen versus geloof in God
 67. Geloof in Messeiasschap van Jeshua
 68. Geloof in Messiasschap van rebbe Jeshua
 69. Geloof in zichtbare en onzichtbare dingen
 70. God werkt het geloof
 71. Geloof is dat God hetgene zal doen wat juist is.
 72. Geloof komt met besef
 73. Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.
 74. Geloof nodig om alternatieven af te wegen
 75. Geloof – levend
 76. Geloof – openbare uiting van
 77. Geloofsgemeenschap of congregatie voor Jeshua
 78. Geloofslandschap – misleiding
 79. Geloof tot rechtvaardigheid oefenen
 80. Geloof – uiterlijke tekenen
 81. Geloof uitoefenen
 82. Geloof van Abraham
 83. Geloof met verzekerde verwachting
 84. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 85. Geloof – na doop verdere bekendmaking
 86. Geloof – verheugen in geloof en er over spreken
 87. Geloof vinden in Jeshua
 88. Geloof zonder werken = geen waar geloof
 89. Geloven om te begrijpen
 90. Geloven verwondering over God
 91. Geloven en stappen in geloof te ondernemen
 92. Geloven in de Bijbel
 93. Geloven en geloof
 94. Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham
 95. Geloven in Jeshua
 96. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 97. Liefde voor Jezus Christus
 98. Geloven in Jeshua – belangrijkheid
 99. Gelovigen in Jeshua de Messias als één lichaam
 100. Gelovigen in Messiasschap van Jeshua
 101. Geloof niet alles wat je denkt!
 102. Geloof zonder risico tegenstrijdigheid
 103. Een alles oplossend geloof
 104. Hoe omgaan met ander geloof
 105. Hoeveel wil de mens afhankelijk zijn van een Goddelijke Schepper?
 106. Godsdienstwetenschapper: “Religie is geen keuze, geloof is een keuze”
 107. Discussie over geloof grond en het uitgangspunt voor elke andere discussie
 108. Gevolg van niet kunnen beargumenteren waarom we geloven
 109. Toen was geloof heel gewoon
 110. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 111. Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen
 112. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 113. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 114. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 115. Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen
 116. Schepping, intelligent design, evolutie (4) Het ontstaan van het universum
 117. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 118. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 119. Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 4: Het bewijs van Gods bestaan (4) Het heelal als toevalstreffer
 120. Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf
 121. Bouwen op het bijbels fundament: De apostelen deden het toch ook
 122. Fundamenten van het Geloof: De lankmoedigheid van God
 123. Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God
 124. Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God
 125. Fundamenten van het Geloof 4: Engelen. Gods volmaakte dienaren
 126. Fundamenten van het Geloof 5: De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis
 127. Fundamenten van het Geloof 6: Beproeving van het geloof
 128. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 129. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 130. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 131. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 132. De taal van de Bijbel: Pistis
 133. Hoe leest u? – Wat leest u?: “Blijft … uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die … zowel het willen als het werken in u werkt”
 134. Woorden in de Wereld
 135. Als je je geloof en vertrouwen behoudt in God
 136. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 137. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 138. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 139. De grote oceaan van waarheid volledig onontdekt voor mij
 140. Wijsheid ligt diep
 141. De hoogte van uw resultaten zullen gelijk zijn aan de diepte van je overtuigingen
 142. Kies voor Leven
 143. Spirualiteit geeft smaak aan leven
 144. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 145. Geloof delen
 146. Laat mij geloofszaadjes zaaien
 147. Liefde door geloof zonder te zien
 148. Geloof in God nodig om te slagen
 149. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 150. Wat te doen om een kind van God te worden
 151. Al of niet verenigen
 152. Vuur in zich hebben om anderen warm te maken
 153. In Talen sprekend
 154. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 155. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 156. Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.
 157. Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen
 158. Angst, twijfel en cynisme laten wegvloeien
 159. Laat de hoop in Uw Koninkrijk bevestigd worden
 160. Zeker zijnde van Bevrijding
 161. Ernstig strijdend voor het geloof
 162. Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden
 163. Gij zult hem de naam Jezus geven
 164. Niet spelen met Christelijk geloof
 165. Christendom blijft van invloed
 166. Opwekking begint in het gezin
 167. Religie in Nederland in kaart gebracht
 168. Meerderheid Duitse ondernemers gelooft in God
 169. Paustoespraak voor de Raad voor de nieuwe evangelisatie
 170. Oorlog in kerkenland
 171. Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen
 172. Britten: gelovig maar weinig praktiserend
 173. Steeds meer Amerikanen niet-gelovig
 174. Atheïsten VS brengen eigen variant van de Tien Geboden uit
 175. Amerikanen stappen af van christendom
 176. Over gaan tot een juiste focus
 177. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 178. Heb vertrouwen in je geloof … twijfel aan je twijfels
 179. Faalangst, en angst voor het onbekende
 180. Vrees klopte aan de deur
 181. Trouw wanneer het meest nodig is
 182. Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof
 183. Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd
 184. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 185. Gehoorzamen aan God
 186. Leven van Christus leerstellingen
 187. Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste
 188. Gedachte voor 4 januari 2018
 189. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 190. Hersteld Paradijs

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Gedicht: Vandaag en morgen
 2. Skryf ’n versie elke dag: Februarie: GELOOF
 3. Niet helderziendheid, maar inzicht en begrip is waar het om gaat
 4. Weten en Geloven
 5. Wat ik leerde over geloven in iets
 6. Atheïst of toch gelovig?
 7. Sake van die hart
 8. Geloof
 9. Mag iedereen geloven wat hij wil
 10. Aannemen
 11. De 9 Bijbelse eigenschappenAls geloven moeilijk is
 12. Lezen onder het eten
 13. Relatie vader kind in het geloof
 14. Geloven en de dood
 15. My bedrieglike hart
 16. ‘Ik ben er wel’’n Dubbel vir my!
 17. Geloven
 18. God weet en Hy sien
 19. Geloof wat red
 20. Het Kruis: Symbool voor het Geloof in de Heer
 21. Almal is verskillend
 22. De Bijbel door
 23. Bekering en de troon van God
 24. Religie
 25. Christen zijn en duurzaamheid
 26. Het geloof achtervolgt me
 27. X-Rays
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

14 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: