Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Geloof in een liefde smedend Boek

Oude boeken mogelijk gemaakt door het mechanisch proces om geschriften te vermenigvuldigen door middel van een drukpers.

De wereld van de drukkunst biedt kranten, stationsromannetjes, roddelbladen, oorlogsverhalen, gruwelverhalen, liefdesverhalen en een weinig poëzie. In het Boek der boeken de Bijbel kan men van al die dingen wat terug vinden. Het Boek geeft naar ieders bekje.

Vandaag worden we overstelpt met informatie, maar hoe kunnen wij met zekerheid weten wat waar is? Maar ook zo voor al dat wat in het verleden is gebeurd. Wie gaat daar bepalen wat waar is, en hoe of op welke gronden gaat men dat bepalen?

Er wordt ook zo veel als waarheid en wijsheid verkocht, dat men daar wel vragen bij kan stellen.

In juli 2020 schreef iemand in De Volkskrant over de menselijke zoektocht naar wijsheid. Hij bepleite dat we nieuwe moderne wijsheden zouden moeten formuleren. Volgens die schrijver moeten wij op zoek gaan naar wijsheden die de toets van de wetenschap kunnen doorstaan. We moeten niet kritiekloos de klassieken zoals Aristoteles en Augustinus volgen. Op het eerste gezicht klinkt het aannemelijk. Bij de klassieke filosofen komen we ook ideeën tegen die we nu verwerpen. Denk bijvoorbeeld aan ideeën over slavernij en over de plaats van de vrouw in de samenleving.

In de Bestseller aller tijden, de Bijbel, vinden wij ook wijsheidsboeken. Zo bevatten het Oude Testament veel wijsheden die duidelijk gebaseerd zijn op de jarenlange ervaring van mensen. Vele mensen vergeten hoe vroeger gedachten over bepaalde dingen werden door gegeven, al of niet in een verhaalvorm gegoten of in rijmverzen om ze makkelijker te kunnen onthouden. Doorheen de jaren kon men bepaalde ervaring opdoen die men ook graag meedeelde aan de volgende generatie. Voor die gedachten hoefde men in die tijd geen wetenschappelijke onderbouw maar men ging men van de ervaring uit. Datgene dat bleek te werken werd als plausibel aanzien. De briefschrijver naar de krant bracht echter alles terug tot wijsheid en waarheid die wetenschappelijk aantoonbaar is. Volgens hem zou alleen dan er sprake kunnen zijn van werkelijke wijsheid.

Maar als wij over geloof praten hebben wij te kampen met heel wat dingen die niet echt wetenschappelijk verklaarbaar zijn. Ook de Bijbel wil geen wetenschappelijk verklarend boek zijn. Het wil wel op een makkelijk onthoudbare manier de geschiedenis van mens en natuur brengen en fenomenen die wij waar kunnen nemen eenvoudig verklaren.

Als wij naar bepaalde sprekers in die oude boeken kijken en luisteren valt ons op hoe zij over de Maker van alle dingen spreken en hoe zij er op wijzen dat Hij ook een Gastheer is die iedereen die Hem lief heeft wil verwelkomen.

Jesaja, Hebreeuws Yeshaʿyahu (“God is verlossing”), (floreerde in de 8e-eeuwse vgt te Jeruzalem), en is de profeet naar wie het Bijbelse Boek van Jesaja wordt genoemd (slechts een deel van de eerste 39 hoofdstukken wordt hem toegeschreven), een significante bijdrage aan de Joodse en christelijke tradities.

Jesaja en Jezus leren ons hoe waarheid en liefde met elkaar verbonden zijn. De profeet die tijdens het Assyrische Rijk tussen 750 en 700 VGT aan het hof van de koningen van het Koninkrijk Juda predikte. Volgens uitleggers bevat het Bijbelboek Jesaja dat zijn naam draagt, niet alleen materiaal van hemzelf, maar ook van latere leerlingen. Wat belangrijk is voor ons vandaag is dat deze profeet Jesaja een beeld tekent van een andere afgezant met een gelijkaardige naam die verklaart dat God redding is (Jeshua) en die de Messiaanse tijd inluidt, van Gods heerschappij op aarde, van het Rijk Gods.

Voor de mannen van God was het duidelijk dat men in een boosaardige wereld leefde maar dat er beters was weggelegd. Maart dat zou slechts toe komen voor hen die in de waarheid gevestigd zouden zijn, wat betekent dat ze het zorgvuldig zullen moeten hebben bestudeerd en grondig hebben bewezen door “de Wet en de getuigenis”

20 Ze moeten juist de wet en de schriftelijke bevestiging* raadplegen!  Als ze niet volgens dit woord spreken, hebben ze geen licht.*+ (Jesaja 8:20)

19 De weg van slechte mensen is als het duister. Ze struikelen en weten niet waarover. (Spreuken 4:19 )

Zo moeten wij steeds opletten wat mensen verkondigen. Maar daarbij moeten wij wel inzien dat het niet altijd uit slechtheid is dat zij bepaalde dingen verkeerd zeggen, maar dat hun spreken ook uit onkunde kan komen, doordat zij zich niet voldoende willen of kunnen toeleggen op de waarheid.

Die grote profeet van het Hebreeuwse tijdperk laat ons weten dat er voor de mensheid betere tijden zullen aanbreken, waarbij Daniël en Jezus verder over die mooie tijd uitweidden. Net als Jesaja keken zij uit naar een tijd dat er van alles in overvloed zou zijn. (Niet alleen aan water en brood, maar ook aan wijn en melk: tekenen van weelde en vreugde, volgens Jesaja.). Daarbij zal men zien dat Jehovah God Zelf de Gastheer zal zijn. Uit liefde heeft God al Zijn Woorden mee gegeven, zodat mensen zouden kunnen zien en beseffen waar naar toe te gaan en hoe klaar te zijn om in Gods Huis voor dat feestmaal te kunnen aantreden. Hij laat ons delen in zijn gastvrijheid, delen in zijn liefde. Jezus leert ons zelf ook gastvrij te zijn. Hij zegt tegen zijn leerlingen en daarmee tegen ons fat wij anderen eten en kleren horen te geven. Jezus geeft ook het brood en vissen aan zijn leerlingen en die geven het weer aan het volk. Vandaag zijn de volgelingen van Jezus ook nauw betrokken bij het uitdelen van het brood, bij het geven van gastvrijheid, het geven van liefde. Als Broeders en zusters in Christus genieten wij van de broederlijke liefde van Christus Jezus, maar nemen het ook op ons om die liefde van Christus en van zijn hemelse Vader verder uit te dragen en kenbaar te maken.

Maar de liefdedaad bestaat niet enkel uit het geven van zichtbare materiële dingen.  Het spirituele is namelijk veel voornamer. Het is uit liefde voor de ander dat wij de Bijbelse Waarheid moeten kenbaar maken.
Het is namelijk dat Woord van God dat alsmaar van generatie tot generatie is overgeleverd, dat wij nu ook verder kenbaar moeten maken. Wij moeten anderen laten delen in Die Gids voor het leven, die wijsheid en gemoedsrust brengt. Werkelijke wijsheid geeft niet alleen maar kennis en inzicht. Werkelijke wijsheid smeedt ook banden van liefde. Paulus schrijft:

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?”

Zijn liefde en wijsheid verbindt ons met zijn hemelse vader, de Enige Ware God. Het was Die God wiens wil Jezus volledig wenste te doen, uit liefde voor zijn God maar ook uit liefde voor zijn medemens. In Jezus is liefde in waarheid werkelijkheid geworden. Hij roept ons op onze broeders en zusters in waarheid lief te hebben. Hijzelf is de Waarheid. Zijn woord is zodanig verbonden met het Woord van God dat ze onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Het Woord van God vinden wij in de Bijbel, en daarin vinden wij constant een verwijzing naar diegene die God uit liefde aan de mensheid zou geven zodat er een oplossing zou komen tegen de vloek der dood. Jezus is dat vleesgeworden Woord van God die de Wijsheid van zijn hemelse Vader kenbaar maakte. Maar hij is ook deze wijsheid waarover de apostel Johannes schrijft:

“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.”

Jezus Christus is de mensenzoon die het verder mogelijk heeft gemaakt dat wij zijn God beter zouden leren kennen en zouden komen in te zien hoe hard wij Die  hemelse vader ook nodig hebben, maar ook hoe Die God bereid is om Zijn Wijsheid te delen met ons.

Broeders in christus zijn er van overtuigd dat onze verbondenheid met Jezus Christus ons het onderscheidingsvermogen kan geven dat we nodig hebben om werkelijke wijsheid te herkennen.

+

Voorgaand

Geloof in dingen van God

Geloof in een Boek van God

Geloof in een zelf te onderzoeken Boek

++

Aanvullend

 1. Boek der boeken de Bijbel
 2. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 3. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 4. Bijbel
 5. Goed voorziene berggids
 6. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 7. Bijbel als gids
 8. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
 9. Zet het gehele pantser op van God
 10. Waarheid, wat is het eigenlijk
 11. Mening, overtuiging of opinie
 12. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 13. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 14. Ongewapende waarheid en de onvoorwaardelijke liefde
 15. Drie stadia van Waarheid
 16. Innerlijk licht
 17. De inspirerende goddelijke vonk
 18. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 19. Jesaja een poëet en laureaat van hoop
 20. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 21. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 22. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 23. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 24. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 25. Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst
 26. Synode: Jezus annuleerde Bijbels ‘Gekozen volk’
 27. Continuïteit van eeuwenoude kerkelijke teksten
 28. Corona tijd, slechte, goede en betere tijden
 29. Vermoeidheid van de ziel en geestelijke afzondering
 30. Over gaan tot een juiste focus
 31. Eerst denken dan praten
 32. Al of niet verenigen
 33. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 34. Zijn Liefde kent geen grenzen
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

3 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: