Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Geloof in een zelf te onderzoeken Boek

In het vorige artikel hebben wij gekeken naar het Grote Verzamel Boek dat God aan de wereld heeft gegeven. Met dat Boek der boeken kan de mens heel wat aanvangen, maar vreemd genoeg, ook al is het een Bestseller aller tijden, wordt het tegenwoordig nog maar door zeer weinig mensen geraadpleegd.

We hebben ook gezien dat alles wat nodig is voor de redding van de mens vervat is in de Bijbel en dat dit Boek, dat kennis en inzicht geeft in de dingen van God, als volledig wordt aanschouwd zodat er niets aan toegevoegd moet of mag worden.

Wat nu?

Zoals u zult opmerken, vereisen de bovenstaande redenen dat een persoon de Bijbel zelf opent en de pagina’s bestudeert om te zien of wat de Bijbel beweert waar is. Ze vereisen een vergelijking tussen wat de Bijbel zegt en andere religieuze teksten en leringen.

De meerderheid van de mensen heeft niet de tijd of de neiging om te zien of de Bijbel waar is, maar dit maakt het zelf niet onwaar. Vraag op een kritiek op de Bijbel of hij of zij het ooit heeft gelezen – de meesten zullen nee antwoorden, maar ze hebben besloten het niet te volgen, toch hebben zij hun mening over dat werk dat ze nog nooit van A tot Z hebben gelezen.

De vraag is eigenlijk zo simpel als deze: is de Bijbel waar?

Als dat zo is, hebben we allemaal de plicht om het te volgen. Als het vals is, waar is dan het bewijs dat het weerlegt?

Ieder van ons heeft maar een bepaalde hoeveelheid tijd op aarde. Daarom is het juist zo belangrijk om onze tijd nuttig te besteden aan dingen die belangrijk voor ons kunnen zijn.  Welke betere manier zou er bestaan dan om onze tijd te besteden aan de waarheid van deze zaken die voor ons liggen te wachten om te achterhalen?

De Bijbel interpreteren

De Goddelijke Maker wil dat de mens de waarheid van het bestaan komt in te zien. Maar veel mensen geloven dat er niet zoiets bestaat als echte waarheid. Zoveel verschillende interpretaties kunnen allemaal kloppen. Dit heeft geleid tot corruptie van de ware boodschap van de Bijbel. De Bijbel zelf schetst duidelijk de regels voor zijn interpretatie, dat er geen profetie over de Schrift van enige persoonlijke interpretatie is. Want de profetie kwam niet in de oudheid door de wil van de mens, maar door uitgekozen figuren die in naam van God spraken zoals ze werden bewogen door de Heilige Geest.

19 Daardoor is het profetische woord voor ons nog zekerder geworden, en jullie doen er goed aan je aandacht erop te richten als op een lamp+ die schijnt in een donkere plaats (totdat de dag aanbreekt en er een dagster+ opgaat) in je hart. 20 En jullie zijn op de hoogte van dit belangrijke feit: geen enkele profetie in de Schrift ontstaat door iemands persoonlijke interpretatie. 21 Want profetieën zijn nooit voortgekomen uit menselijk initiatief,+ maar mensen hebben namens God gesproken zoals ze werden geleid* door heilige geest.+ (2 Petrus 1:19-21)

Uit deze verzen blijkt heel duidelijk dat de Bijbel zichzelf interpreteert – de ‘Bijbel is zijn eigen woordenboek’ om zo te zeggen. Er wordt ons aangeraden om ons niet zozeer op de wereld zelf te richten, maar ons af te stemmen op het Woord van God, dat ons kan wijzer maken hoe ons zelf te plaatsen in die wereld en hoe om te gaan met de dingen van de wereld.

We kunnen onze eigen gevoelens en gedachten niet gebruiken om de Bijbel te interpreteren, maar moeten de Bijbel bestuderen en zichzelf laten interpreteren. Zo zal je komen in te zien dat vaak een deel van de Bijbel een ander deel zal uitleggen. Zo zal je bijvoorbeeld in het ene deel een symbool gedefinieerd vinden dat in een ander deel zal ontgrendeld worden, enzovoort.

Voor velen mag de eerste indruk zijn dat het een verouderd boek is. Maar als men een goede hedendaagse vertaling er bij haalt kan daar al veel aan verholpen worden. Vervolgens vinden velen het misschien te raadselachtig, maar dat komt dan dikwijls omdat zij niet de moeite nemen om verder te lezen en om bepaalde fragmenten terug voor het hoofd te halen.

Als men het gehele werk leest zal men komen in te zien dat de Onzichtbare God in de hemel, heel wat zal laten zien en ook heel wat geheimen zal prijsgeven, zoals Hij dat ook deed aan koning Nebukadnezar omtrent wat er in de laatste dagen zal zijn.

28 Maar er is een God in de hemel die geheimen onthult.+ Hij heeft koning Nebukadne̱zar bekendgemaakt wat er aan het einde van de dagen zal gebeuren. Dit is uw droom en dit zijn de visioenen die door uw hoofd gingen toen u op uw bed lag: (Daniël 2:28)

God heeft de geheimen onthuld – het is aan ons om Zijn woord te bestuderen en ze te ontdekken.

Twee kanten van waarheid

In de Bijbel vinden wij Waarheid en vrijheid, de twee kanten van de munt die Jezus beschrijft. Jezus probeerde heel de tijd de Woorden van zijn hemelse Vader naar de mensen te brengen en ze te verduidelijken. De mensen van zijn tijd hadden zoals zovelen vandaag ook hun eigen verschillende waarheden en keken daarbij niet altijd naar de waarheid die God aanbelangde.

In welke mate willen wij feiten onder ogen komen te zien, of willen wij vasthouden aan menselijke verzinsels?

Jezus als een vrome Jood wist heel goed Wie God is en wat Deze van hem en de andere mensen verlangt. Vanuit zijn Joodse achtergrond spreekt Jezus maar ook vanuit zijn perspectief waarbij ‘waarheid’ heeft te maken met integriteit, met betrouwbaarheid, met de kern van wie je bent. Vele christenen hebben die Jezus vandaag tot hun god gemaakt, maar moesten zij goed naar de zinssneden kijken en vergelijken met andere verzen, zouden zij beter moeten weten. Als men het Nieuwe Testament zelfs op haar eigen leest zien we dat Jezus niet alleen verwijst naar de feiten over wie hij is of wat hij doet, maar geeft hij duidelijk te kennen dat God groter is dan hem en geeft hij aan wie de Enige Ware God is die wij met zijn allen zouden moeten aanbidden.

En dan moeten we onmiddellijk bedenken dat het evangelie van Johannes voortdurend naar Jezus zelf verwijst als de eniggeboren zoon van God die vol waarheid is. Als de mensen die woorden van Jezus en zijn apostelen al in de juiste context plaatsen en naar het woord aanvaarden en geloven dan zouden zij niet meer in de Drie-eenheid geloven maar in slechts één God, de hemelse Vader van Jezus Christus die door geen enkel mens kan gezien worden, terwijl Zijn zoon wel gezien kon worden en zelfs gedood kon worden. Dan zouden ze beseffen dat Jezus niet zichzelf maar God verduidelijkt heeft en aangetoond heeft dat hij de weg naar God is en niet naar zichzelf (dat hij zou zijn indien hij zelf God zou zijn).

14 Het Woord is vlees geworden+ en heeft bij ons gewoond. We hebben zijn glorie gezien, een glorie die hoort bij een eniggeboren zoon+ van een vader. Hij was vol gunst van God en vol waarheid.+ (Johannes 1:14)

18 Geen enkel mens heeft ooit God gezien.+ De eniggeboren god,+ die dicht bij de Vader is,+ die heeft duidelijk gemaakt wie Hij is.+ (Johannes 1:18)

Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben de weg+ en de waarheid+ en het leven.+ Alleen via mij kun je bij de Vader komen.+ (Johannes 14:6)

Enkel als men bereid is om de woorden aan te nemen zoals ze staan opgetekend in de Bijbel of Heilige Schrift zal men tot de volle goddelijke Bijbelse Waarheid komen.

30 De weg van de ware God is volmaakt,+ het woord van Jehovah is gelouterd.+ Hij is een schild voor iedereen die bescherming bij hem zoekt.31 Want wie is een God buiten Jehovah?+En wie is een rots behalve onze God?+ (Psalm 18:30, 31)

+

Voorgaand

Geloof in dingen van God

Geloof in een Boek van God

++

Lees aansluitend

 1. Handleiding voor de zoektocht + De reis rond de wereld
 2. Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan
 3. Weten waarheen te gaan
 4. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 5. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 6. Optekening van gebeurtenissen in een speciaal verzamelwerk
 7. Rond de Bijbel
 8. Boek der boeken de Bijbel
 9. Bestseller aller tijden
 10. Bijbel
 11. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 12. Bijbel uitzonderlijk Boek van boeken waar niets van weggenomen mag of toegevoegd worden
 13. Bijbel verzameld Woord van God
 14. Bijbel Woord van God tot lering en opvoeding
 15. Woord van God (Broeders in Christus artikel)
 16. Woord van God (Christadelphian artikel)
 17. Verklarende Gids – Gesproken Woord zodat een mens zou weten
 18. Een Ruggengraatsboek
 19. De Goede Ruggengraat
 20. Vertrouwelijke geschriften
 21. Het betrouwbare woord
 22. Betrouwbaarheid van eeuwenoude teksten
 23. Betrouwbaarheid van de overlevering 1
 24. Betrouwbaarheid van de overlevering 2
 25. Bewijs van oorsprong en betrouwbaarheid van de Bijbel
 26. De Enige Ware God
 27. Plan van de Goddelijke Maker
 28. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 29. De Plannenontwerper laat kaarthouders of klanten vrij kiezen
 30. Goed voorziene berggids
 31. Reddingsplan (Broeders in Christus artikel)
 32. Reddingsplan (Biblestudents artikel)
 33. Plan van God
 34. Schrijvers’ getuigenis
 35. Uit 3 continenten
 36. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 37. Bereshith 3:7-13 De Zondeval
 38. Christelijke Overdenking: Kijk naar vandaag
 39. Juiste Medereizigers vinden
 40. De Weg naar het juiste station vinden
 41. Goeden, slechten en het zichtbare en onzichtbare
 42. Lezen wat er staat geschreven

+++

Verder verwant

 1. Zin voor realiteit
 2. Werkelijkheid
 3. Mening
 4. Openbaring 2:12-17 – Pergamum leef waarheid!
 5. Eigen waarheid & innerlijke koers | Nieuwe lessen in maart.
 6. Jouw waarheid is slechts jouw perspectief
 7. Waarheid? – Johannes 8:31-36
 8. Waarheid en feiten
 9. Het zaad van de Wijsheid — Justinus
 10. Behoefte aan wijsheid
 11. Zijn Woord is waar en zuiver
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

5 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: