Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

De vier dimensies van Christus’ liefde

“Hoe groot de breedte
en lengte en hoogte en diepte is
van de liefde van Christus. ”(Efeziërs 3:18)

Het lijkt soms alsof Paulus het bombastische jargon van andere religies in zijn brieven overneemt om aan te geven hoe het christelijke evangelie al hun ijdele aanspraken ver overtreft. De woorden ‘Hoogte’ en ‘Diepte’ maakten deel uit van de hoogdravende taal van ingewijden in de theosofie. Zelfs als Paulus’ woordgebruik zulke taal weerspiegelt, geeft hij er een heel andere, christelijke inhoud aan.

Een van de vier dimensies van Gods liefde in Christus is haar breedte. God koos eens één volk van de andere uit om ze alle te zegenen. Al liet Hij andere volken tijdelijk hun eigen wegen gaan, Hij zond Zijn zoon toen de tijd er rijp voor was.
De Grieken hadden vele volken hun taal geleerd en de Romei­nen legden wegen overal in de bewoonde wereld aan, wat bevorderlijk was voor de evangelieverspreiding. De uitnodiging was in principe voor iedereen, geestelijke “bedelaars, misvormden, blinden en lam­men”.

“Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.”

Een tweede dimensie is de lengte. Het begin ligt ver achter ons in voorwereldlijke tijden. Toen heeft God Zijn plan ontworpen, met als doel een familie van vol­ maakte, onsterfelijke en onvergankelijke kinderen uit de mensheid in leven te roepen. Zelfs vóór de grondlegging der wereld heeft een liefdevolle Vader besloten, door de zoon die Hij zou verwekken, vele andere zonen te adopteren. Door de eeuwen heen, in het ene tijdperk na het andere en door al de fasen van de wisselvallige heilsgeschiedenis, heeft God zijn plan bestendig voortgezet.

De hoogte van Gods liefde beveelt ons het oog te richten op de verhevenheid van zijn einddoel. Schepselen van vlees en bloed, zwak en vergankelijk, zullen uit hun zonde en verdorvenheid verlost worden om gelijk de engelen te zijn, nimmermeer te sterven.

“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.”

De diepte van Gods liefde in Christus heeft betrekking op het redden van mensen diep in hun zonde en verlorenheid verzonken. Velen weten met dankbaarheid Gods liefdevolle genade met de psalmist te bezingen:

“Hij trok mij uit de kuil van het verderf, en het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots… Hij gaf mij een nieuw lied in de mond”.

Door de vier dimensies van Gods liefde in Christus te bevatten, kennen Gods kinderen de liefde die de kennis te boven gaat en worden ze zelf bewogen de liefde van de Vader en zijn Zoon te beantwoorden met hun voortdurende dankbaar­heid en hun liefde voor anderen. ■

+

Voorgaande

Geloof in een liefde smedend Boek

Door genade van God tot geloof komen

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

++

Aansluitend

 1. God beweegt op een mysterieuze manier
 2. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 3. Plan van God
 4. Een goddelijk Plan #1
 5. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk
 6. Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping
 7. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 8. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 9. Plan van God en wereldvrede
 10. Gekoesterde plannen volgens God plan uitgevoerd
 11. Plan van Genade
 12. Een boekrol van leven en dood
 13. God Kijkt toe
 14. God heeft u lief en heeft een plan met uw leven
 15. U God houdt de toekomst in handen
 16. Passen in het Plan van God
 17. Aanwijzingen voor redding te vinden
 18. De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend
 19. Zich onder de Adem stellen
 20. Ademen om les te geven
 21. Bijbellezing van Vandaag geeft aan hoe God er voor zorgde dat men zich zou herinneren hoe Hij voor Zijn volk zorgde
 22. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 23. Zijn de joden Gods uitverkoren volk
 24. Leren kennen van Hem die het hart kent
 25. Een wachter die het zwaard ziet komen
 26. Het Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van het woord “Evangelie”
 27. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 28. Het Geschreven Woord: Logos
 29. Johannes evangelie en het Woord Logos
 30. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 31. Christus in Profetie #14 De Psalmen (8) – Psalm 34 God beschermt wie op Hem vertrouwt
 32. Een herinneringsmaaltijd in kleine kring
 33. Kijk naar verleden, heden en toekomst en zin van het leven
 34. De lege levenskalender voor elkeen
 35. Corona tijd, slechte, goede en betere tijden
 36. Is het nodig dat wij onze zonden belijden aan God, nadat Jezus voor onze zonden gestorven is?
 37. Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)
 38. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 39. Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen
 40. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
 41. Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #1 Fundament van vrede in Gods Plan
 42. Naam gebruikers
 43. Wat levert het mij op?
 44. de Nederlandse Protestantse Kerk en haar wil om Joden tot hun geloof te brengen
 45. Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad
 46. Laatste dagen omroepers
 47. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 48. Een geschenk van 86.400 seconden
 49. Is ons ooit Dankbaar genoeg
 50. Geef me een dankbaar hart
 51. Leven in dankbaarheid opent glorie van God
 52. Christelijke Overdenking: God dankend bij het denken aan mensen

+++

Verder aanverwant

 1. Spreuken 21:2,3
 2. Wordt gevolgd
 3. Zijn Liefde kent geen grenzen
 4. Goede Vrijdag
 5. Hij is er al
 6. Einddoel: liefde
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

1 reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: