Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Verwijzend naar het licht

Ook al vinden wij in onze streek nu meer mensen die geen enkele oorlog hebben mee gemaakt, valt het op dat er onder hen toch velen zijn die het zeer somber inzien.

Bij de jongeren zijn er ook velen die vinden dat de Covid periode hen heel wat duisternis en veel moeilijkheden heeft gebracht terwijl het hen ook in eenzame afzondering leek te plaatsen. Ook al hebben zij nu veel meer dingen dan hun ouders en grootouders hadden in hun kindertijd, blijken velen zich niet bezig te kunnen houden in tijden van afzondering en gaan zich heel vlug vervelen. Zij voelen zich opgesloten in een duistere tunnel waar geen einde aan komt.

Zij zouden moeten inzien dat er licht aan het einde van de tunnel is en dat de mensheid nu van een heel bijzonder licht mag genieten. Dat licht komt van een Nazareen die getuigenis aflegde over zijn hemelse Vader die veel groter is dan hem.

“Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar,” (Joh 5:31 NBV)

“Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.” (Joh 14:28 NBV)

Ook al is hij er nu niet meer, hij bestaat nog altijd. Want tegenover anderen die gestorven zijn en niet meer onder ons zijn, is die Nazareense grote verteller, door zijn hemelse Vader uit de doden opgewekt en naast Jehovah God mogen komen te zitten om voor ons te bemiddelen. Door die aan hem gegeven functie na zijn dood en verrijzenis hoeven wij nu minder te vrezen of minder zorgen te maken.

Diegene die onder de mensen was maar nu tot God genomen is heeft de zin van Jehovah leren kennen en mocht zijn raadsman worden.

“33  Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. 34 ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? 35 Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ 36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.” (Ro 11:33-36 NBV)

Hij leefde in tijden dat hij en de mensen rondom hem verdrukt werden en onderworpen waren aan een buitenlandse grootmacht. Het was een tijd waarin velen uitkeken naar iemand die hen zou verlossen van die Romeinse overheersers. Voor velen was het toen ook een donkere tijd, maar toch zagen zij niet in dat onder hen iemand liep die hun heel wat beters had te bieden dan een tijdelijke machtswissel of verlossing van Romeinen. Zij bleken de man niet te zien die hun koning kon zijn. In hun duisternis zagen zij dat licht van de wereld niet, zoals heden ook velen dat licht niet zien.

Toch wist dat licht uit het verleden voldoende vuur te geven aan enkelen om het tot een groter doorgaand vuur te verspreiden. Als stichter van een nieuwe beweging bracht Jezus datgene op gang dat wij nu kunnen als een groot wereldwijds netwerk kunnen zien. Over de gehele wereld zijn er nu wel ware gelovigen in die Nazareense Grote Verteller te vinden. Terwijl er in de wereld onder de mensen veel wrijving en ongenoegen is, heerst er onder hen een eenheid van denken en broederschap die de ongelijkheid tussen de volkeren overstijgt. Zij zien het licht in die duisternis en willen dat ook kenbaar maken en laten zien aan anderen. Het bijzondere van dat licht is dat het innerlijk licht laat schijnen en laat groeien tot een intens vuur. Het is een licht dat de donkerte van de wereld overstijgt en alle gruwel van de wereld doet wegsmelten.

Maar zoals in huis de schakelaar voor het licht moet aangezet worden, moet dat ook voor dat innerlijk en wezenlijk groter licht. Daar ook moet er geschakeld worden. De stroom moet men met het juiste voltage door laten gaan en de gloeidraden aanporren om dat oneindige licht te laten branden.

Al was hij een eenvoudige zoon van een handarbeider en ging hij zoals andere profeten voor hem al hadden gedaan, van de ene naar de andere plaats al predikend en vertellend over de plannen van God, eiste hij niets hoogwaardigs voor zichzelf. Hij gaf zelfs te kennen dat dank niet aan hem maar aan zijn hemelse Vader verschuldigd was, want zonder Die hogergeplaatste, wiens voorbeeld hij volgde, kon hij niets doen zei hij.

“17  Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde. 19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.” (Joh 5:17-19 NBV)

Hij verzekerde verder dat Die God hem ook die macht had gegeven om te spreken en te handelen in Zijn naam.

“Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.” (Mt 11:27 NBV)

“Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.” (Mt 28:18 NBV)

“En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.” (Joh 5:27 NBV)

“hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.” (Efe 1:21 NBV)

“Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,” (Flp 2:9 NBV)

En vanuit die hoogte kan zijn licht schijnen dat als een licht voor heel de wereld overal mag ontvangen worden.

“Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’” (Mt 4:16 NBV)

“Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.” (Joh 1:7 NBV)

“Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’” (Joh 8:12 NBV)

“‘Nog een korte tijd is het licht bij u, ‘antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat.” (Joh 12:35 NBV)

Het licht was nu weggegaan van de apostelen, maar het was er ook weer vlug in hun hart toen het licht van Gods Geest ook over hen kwam en de woorden van Jezus Christus duidelijk maakte. Ook wij kunnen dat licht waarnemen indien wij willen. Hiervoor moeten wij niet enkel onze ogen openen, maar moeten wij nog meer ons innerlijke open stellen om ons hart en hele wezen te laten verwarmen en in vuur en vlam te zetten. Ook als wij onze oren open stellen voor die woorden van de gezondene van God, zal het vuur kunnen aangroeien.

Jezus bracht een licht in een duistere wereld waar Griekse en Romeinse goden beeldjes kregen in tempels ter aanbidding. In een wereld vol heidense gebruiken moest hij mensen weer tot zuiverheid brengen. Vandaag de dag is dat niet veel anders. Ook nu heerst er een duisternis en houden er velen aan om andere goden te aanbidden. Voor velen is de materie nu de belangrijkste god geworden en is er weinig plaats voor het geestelijke. Er zijn wel mensen die lichtjes willen ontsteken, maar niet het geestelijke licht willen herkennen. Zij leven in een duisternis en klagen er wel over dat zij geen licht in de duisternis zien. Maar willen zij dat wel echt?

Kunnen wij hen ervan overtuigen dat er wel degelijk een licht aan het einde van de tunnel is en dat er nog een belangrijker en grootser licht bestaat in deze wereld?

God is de Allerhoogste en Allergrootste Bron van Licht, maar Hij heeft de wereld een Bron van Licht geschonken die de wegen naar Gods Koninkrijk kan verlichten. God heeft vanuit donkerte en chaos het licht geschapen en heeft de ordelijkheid laten zien. Door zijn eigen fout is dat licht over de paradijselijke Koninklijke tuin uit gegaan en is de mens verbannen, maar God heeft het licht laten schijnen zodat mensen de weg terug naar Hem zouden kunnen vinden.

Jezus stem heeft in de duisternis geklonken. Sommigen konden het horen en hebben de fakkel van zijn licht opgenomen om zoals het licht van de fakkel bij de Olympische spelen van hand tot hand te laten over gaan en verder te dragen totdat die grote wedstrijd kan aanvangen. En allen die dat licht zagen en zien moeten deelnemen aan die grote wedstrijd, een grote marathon, welke niet zo eenvoudig is om uit te lopen. Men moet kunnen volhouden. Het verrijst een sterkte en een vertrouwen … een vertrouwen in zichzelf, maar ook in God. Dat door God gegeven licht kan die parels doen schijnen die als een geschenk ons mogen bekoren om vol te houden. Doorzetten om de eindstreep te halen van de te lopen race.

Gericht op het licht zal men in staat zijn de juiste wegen te herkennen om naar de nauwe poort te lopen en er binnen te kunnen gaan.

+

Voorgaand

Opgeroepen door Jezus

Houdt aan en houdt vol

De te winnen parel

 

++

Kom meer te weten

 1. Van chaos naar ordelijkheid
 2. Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht
 3. Kleurblindheid en verkeerscode
 4. Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid
 5. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 6. Voorzien van een zichtbaar teken #1 Hanukkah gebeuren
 7. Yo soy la luz del mundo – I Am the Light of the World – Ik ben het licht van de wereld
 8. Lente van alle licht
 9. Stichter van een beweging
 10. Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen
 11. Laten wij verder gaan
 12. Opbouw van verleden naar toekomst
 13. De schakelaar moet aangeshakeld staan
 14. Oplichten in de duisternis
 15. Innerlijk licht
 16. God’s Licht
 17. Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof
 18. Rituelen en en tradities belangrijker dan intiem geloofsgevoelen

+++

Gerelateerd

 1. nacht
 2. Het wordt licht
 3. Een sprookje
 4. Eén stap tegelijk naar het licht
 5. 18 ~ Daar zegt u nogal wat
 6. 39. Moederziels alleen op de wereld
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

5 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: