Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Christus als Leraar 3 Spreuken in de Bergrede

De vertellende leerkracht, sprekend in gelijkenissen of parabels en met spreuken.

Uit de spreukachtige gezegden die Jezus gebruikt tijdens zijn bergrede blijkt hoe de ene uitspraak slechts één kant van een zaak belicht terwijl een andere betrekking heeft op een ander aspect hiervan.

Beoordeel dit:

Werk aan de winkel

God heeft mannen voor zich laten spreken. Jesaja was een van hen die God vroeg wat zijn rol kon zijn en ook aan God vroeg om uitgezonden te mogen worden om God kenbaar te maken. Wij moeten vandaag ook diezelfde rol van de profeten Jesaja en Jezus durven over te nemen en uitgaan om de Blijde boodschap te verkondigen.

Beoordeel dit: