Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Heer, leer ons bidden #3 Dagelijks brood – vergeving van schuld

gebed, bidden, prayer, praying
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Geef ons heden ons dagelijks brood

Hier treffen wij het eerste zuiver persoonlijke verzoek. Het kan alles in­ houden wat wij voor onszelf willen vragen — de levensbehoeften, leiding bij het kiezen van een baan, hulp bij specifieke problemen — al de bijzonderheden die samen het dagelijks leven met zijn zorgen en problemen vormen.

Zijn er dingen te gering om te vragen in gebed?

Is het misschien niet passend sommige wensen bekend te maken?

Of is het hopeloos te proberen gebeurtenissen te veranderen?

Alles hangt af van ons begrip van wat hieraan is voorafgegaan in dit gebed. Wij hebben de verzekering dat

“Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort” (1 Joh. 5:14).

Het gebed om brood dag aan dag is een uiting van vertrouwen en afhankelijkheid. Het erkent de prioriteiten in Zijn dienst, Zijn heiligheid, Zijn Naam, Zijn koninkrijk, Zijn Wil. Ter­ wijl wij deze dingen eerst zoeken geeft Hij ons ons dagelijks brood.
Deze gedachte zal een leidraad zijn bij het beslissen over wat wij vragen. Kunnen wij het heiligen door gebed? Of is het voor onszelf alleen dat wij vragen, voor onze eigen bevrediging of genot of tevredenheid?

Als het zo is, dan is het verzoek, hoe belangrijk het ook mag schij­nen, onbeduidend. Maar met een nederige geest is het kleinste verzoek de uitdrukking van een ware verhouding tussen de Vader en zijn kinderen.

Vergeef ons onze schulden

Lucas (11:4) bevestigt dat de schulden hier morele schulden zijn:

“Vergeef ons onze zonden”.

Het verlangen zelf om de Naam van zijn Vader te heiligen maakt een christen bewust van tekortkomingen — dat wij “derven de heerlijkheid Gods” (Rom. 3: 23). En toch is zo’n gebed een bevrijding van enige ziekelijke obsessie van schuld. Het is tot een Vader dat hij bidt, tot Hem die

“weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn” (Ps. 103:8-14).

Hij erkent dus in zijn gebed zijn schuld, en de prijs die is betaald voor zijn verlossing, het kostbare bloed van Christus. Door hem kan hij naderen

“in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water” (Hebr. 10:22).

Wij horen te bidden om een levendiger begrip en bewustwording van deze dingen in de praktijk van elke dag.

“In­ dien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, maar met het kostbare bloed van Christus” (1 Petr. 1: 14-21).

Gelijk wij vergeven onze schuldenaren

Mattheüs’ verslag (in het Grieks) duidt aan dat wij, zelfs terwijl wij bidden, reeds vergeven hebben. Dit is ook in overeenstemming met een eerbiedige nadering tot de heilige God in de hemel in het besef dat Zijn gedachten niet onze gedachten zijn. Alleen wanneer wij de poging hebben gedaan om de tekortkomingen van anderen te begrijpen, vooral wanneer wij zelf erdoor getroffen worden, kunnen wij goed beseffen wat zonde is en Gods liefde en zijn vergiffenis beter begrijpen. Bidden om het vermogen om erbarming te tonen en om alle oordeel aan Hem over te laten is tegelijkertijd een discipline en een troost.

+

Voorgaande

Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt

Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God

++

Aanvullende berichten

 1. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 4. Overdenking: In U heb Ik mijn welbehagen
 5. Vermoeid zijn en rust vinden

+++

Verder verwant

 1. Witte stippen op een zwart hart
 2. Een verbod op bidden
 3. Het gebedsleven
 4. Ongeloof sluit intimiteit met God buiten!
 5. Moge de God van vrede in uw hart heersen
 6. Hij zal de vensters van de hemel openen
 7. God laat met Zich spreken. Calvijn over het gebed
 8. God treed ons tegemoet
 9. Hun taal is lofprijs
 10. Anders dan verwacht! Gods unieke manier van omgaan met gebeden en woestijnervaringen in Psalm 107
 11. Besteed uw tijd met God
 12. Vraag wat je maar wilt…..
 13. Hij zal voor u handelen!
 14. Gebedsverhoring
 15. God over-verhoord gebeden
 16. Waarom God het gebed van David beantwoordde!
 17. Daniël leert ons bidden
 18. Er is maar 1 voorwaarde opdat genezing verhoord wordt
 19. Jezus bidt!
 20. Helpt bidden echt?
 21. Dagdromen: Stap even uit de realiteit
 22. Burn-on
 23. Over donkerte, feestverlichting en Licht
 24. Een nieuw jaar… met Dezelfde God!
 25. Bovenal mag er geen disharmonie ontstaan
 26. Een moedeloze moeder | Een knipoog van de Heilige
 27. Gebed voor vandaag
 28. Gods beloften in de Bijbel : deel 43
 29. Leven met vraagtekens -Zacharias en de engel Gabriël
 30. Neem Uw Heilige Geest niet van mij weg
 31. Echte liefde verdrijft de angst!
 32. Moge de vrede van God met u zijn
 33. Het is niet te laat!
 34. Strijd
 35. Kun je maar niet vergeven? Dit is waarom en ontdek meteen hoe het wél werkt
 36. Vergiffenis
 37. Vergevingsgezindheid
 38. Waarom onze zonden belijden?
 39. Oorzaken van de terugkeer naar zonden na berouw – Shaykh Saalih al-Fawzaan
 40. Hoe weet ik dat Allah me heeft vergeven?
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

8 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: