Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God

Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Geheiligd zij uw naam

Dit is het eerste wat kinderen van de levende God boven alle ande­re dingen zouden moeten zoeken. Het is hun hartgrondige reactie op de weten­schap dat de Naam van de Vader heilig is en dat Hij geheiligd wil en zal worden in wie tot Hem naderen (Lev. 10:3; 1 Petr. 1:15-17).

Het houdt dus een gebed om persoonlijke heiliging in, om hulp om Gods wegen te leren kennen opdat zij Hem mogen heiligen in hun harten en dat Hij hierdoor verheerlijkt mag zijn. Daar­ om staat dit voorop in hun gebeden, daar zij vóór alles dit zoeken en het hun ernstig verlangen is dat alle mensen de Naam zullen heiligen van Hem die hun Vader is.
Dit zou ook voor hen een aansporing moeten zijn om tot anderen te spreken van Zijn rechtvaardigheid en oordeel en van de komende dag waarop de kennis van van de Heer Zijn heerlijkheid de aarde zal vervullen gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken (Psalm 72:19; Jesaja 11:9; Habakuk 2:14).

Uw koninkrijk kome

Dit tweede verzoek ziet uit naar de dag waarop dit doel verwezenlijkt zal worden, wanneer het koningschap van God overal erkend zal worden. Zijn kinderen erken­nen Zijn Wet als het hoogste gezag in hun leven nu en bidden om de komst van Christus, de bekering van Israël en vrede voor alle volken. Want dan zal Gods naam geheiligd worden en een einde komen aan het lijden van de ganse schepping, die “tot nu toe zucht en in barens­nood is”.

Dit is

“al ons heil en alle welbe­hagen” (2 Sam. 23:5).

Uw wil geschiede

Dit verzoek is een erkenning van menselijke zwakheid en van de zonde van de wereld: Gods wil geschiedt nog niet op de aarde gelijk in de hemel. Er stond van Jezus geschreven:

“Zie, Ik kom; in de boek rol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, o mijn God, uw wet is in mijn binnenste” (Ps. 40:8,9).

Evenzo is het streven van zijn volgelingen zichzelf op gelijke wijze zonder voorbehoud te offeren aan Gods dienst, om hun eigen wil aan Hem te onderwerpen. Dit is het wat heiliging betekent; en deze bede is dus tevens een uiting van verlangen naar die dag waarop deze heiliging volkomen zal zijn; evenals Paulus voor de gelovigen te Thessalonica bad, dat hun harten

“onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen” (IThess. 3:13).

Men vindt nu vertrouwen en troost in die overgave van zichzelf aan de wil van God en hernieuwing van hoop bij het vooruitzicht van de tijd van de “wederoprichting aller dingen”.

“Vele natiën zullen optrekken en zeggen:

Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God
Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewande­ len. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3).

+

Voorgaande

De weg van God of de weg van de wereld?

In Naam van God

God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen

Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus

Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God

Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #5 De vijanden verdelgd

++

Aansluitend

 1. Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God – Wie is Jehovah
 2. Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God
 3. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 4. De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend
 5. Bereshith 4:24-26 Adams zoon Seth zijn zoon Enosj en begin van aanroeping van Gods Naam
 6. De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari)
 7. De Weg tot verlossing
 8. Vragen om onder de vleugels van God te komen
 9. Zoekt eerst het Koninkrijk van God – lied
 10. Aanroepen van Gods Naam
 11. God over zijn Naam יהוה
 12. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 13. Begrijpend zingen: Psalm 103
 14. Looft Jehovah
 15. Looft Jehovah en bezingt Hem met melodieën
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 18. Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 21. Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)
 22. Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.”
 23. Onder Adem zijnde maakt een taak hebbende
 24. Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten
 25. Coronacrisis en Hand van God
 26. Onze Vader (Video van het modelgebed)
 27. Francis Chans Angst voor velen die niet naar de hemel gaan
 28. Naam gebruikers
 29. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 30. Elohim’s keuze in de wereld
 31. U God houdt de toekomst in handen
 32. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 33. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 34. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 35. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 36. Lering over het Koninkrijk der Hemelen was een van de belangrijkste lessen van Jezus
 37. Het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden
 38. Help ons U in deze deze dag te erkennen
 39. Over gaan tot een juiste focus
 40. Weten waar naartoe te gaan
 41. Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid
 42. De Ekklesia #3 Het koninkrijk
 43. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
 44. De bouwer van een Koninkrijk
 45. Niet allen zullen het Koninkrijk beërven
 46. Weest heilig
 47. Een persoonlijke wil, maar onderworpen aan de wil van God
 48. De grote oceaan van waarheid volledig onontdekt voor mij

+++

Verder boeiend om te lezen en over na te denken

 1. Terug naar de basis
 2. Reisgenoten – Van theologie naar praktijk.
 3. Bijbeltekst van de dag – Mattheüs 11:12
 4. Gods koninkrijk kome
 5. Goddelijke zegetocht
 6. De gelijkenis van de talenten
 7. Het mysterie van Gods koninkrijk verborgen in: Het Onze Vader
 8. Wat voor soort mensen kunnen het hemelse koninkrijk binnengaan?
 9. De belangrijkste criteria voor het betreden van het Koninkrijk der hemelen
 10. Waar is Gods koninkrijk? Vind het antwoord in het Onze Vader
 11. Kunnen christenen het hemelse koninkrijk binnengaan nadat ze gered zijn?
 12. How Jesus became God – Bart Ehrman ***1/2 – waar Ehrman in het begin wat dieper ingaat over hoe goddelijkheid ervaren werd in het Romeinse Rijk en dan met name bij de keizers.
 13. Lord Jesus Christ – Larry W. Hurtado ***1/2 – waar gesproken wordt over de valse aanbidding in het vroege christendom en het zoeken om Jezus hoger dan een mens te plaatsen
 14. The Son of God in the Roman World: Divine Sonship in Its Social and Political Context – Michael Peppard **** – Het boek gaat vooral in op wat adoptie betekende in het Romeinse Rijk, en of we dit kunnen doortrekken naar het zoonschap van Jezus Christus.
 15. De waarheid en het koninkrijk – Marc Poorter ****
 16. Beeld van God
 17. God van Trouw
 18. Om de heilige naam van God
 19. Aanspreektitel als stopwoord
 20. Uitstraling De bekende bede “Uw naam worde geheiligd” lijkt in onze wereld volstrekt misplaatst. De naam van de Here wordt niet zo vaak meer groot gemaakt.
 21. De heiliging van Gods naam
 22. Ter verantwoording geroepen
 23. Preek psalm 63 ‘Verlangen naar God’
 24. Overdenking Kerstavond 2022 ‘Zijn naam zegt het al’
 25. Preek Israëlzondag 2018 ‘de Naam van Israëls God’ (Exodus 3)
 26. De heiliging van Gods naam
 27. Namen van God (deel 1)
 28. Jahweh Jireh
 29. Gods wegen kunnen niet doorgrond worden
 30. Gereed om te vertrekken
 31. God glorieert in de kerk
 32. Het koningschap over Israël
 33. Mijn droom: de kerk als een splinter
 34. Kan Ek Seker Wees?
 35. 8x Maniere Om God Se Wil Te Ontdek
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

9 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: