Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt

Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Het past volgelingen van Christus nauwkeurig acht te slaan op zijn antwoord op het verzoek:

“Heer, leer ons bidden”.

Het model dat hij ons gaf is de volmaakte gids voor de wijze waarop wij tot God moeten naderen en voor de strekking van onze gebeden. Ofschoon wij de eigenlijke woorden niet steeds hoeven te gebruiken, om niet in een zinloos opzeggen te vervallen, zal het volgen van de geest van dit gebed ons discipline in ons bidden leren. Het zal ons helpen de goede samenstelling van aanbidding, dank­ zegging en smeking te vinden en zal van hulp zijn in de praktische aspecten van onze gebeden.

Onze Vader

God wordt beschreven als een Vader voor Israël, het volk dat Hij verlost en gevormd had (Deut. 32:6; Jes. 63:16).

In de Psalmen wordt God vergeleken met een barmhartige vader die zich over Zijn kinderen ontfermt en staat dat Hij bereid is hun overtredingen te vergeven (Ps. 103:13,14). Het voorrecht God als Vader aan te roepen was echter voor Zijn zoon, de Eerstgeborene weggelegd (Psalm 89:27,28); en de Nazareen Jezus was de eerste die deze intieme en toch van diepe eerbied getuigende benaming heeft ge­bruikt.

Degenen die door de doop in hem zijn wedergeboren als kinderen Gods en die “de Geest van het zoonschap” hebben ontvangen, mogen ook roepen “ Abba, Vader” (Rom. 8:15; Gal. 3:26,27; 4:6). Zij zijn immers van­wege hun verbondenheid met Christus als kinderen van de Vader aangenomen (Efez. 1:4,5).

Jezus Christus, in wiens mond de naam Vader de heilige Verbondsnaam aanduidde die in hem, Gods Zoon, ten volle werd geopenbaard, (verg. Matth. 11:25 met Psalm 8:2,3) leert ook zijn volgelingen met eerbied en ontzag toe te treden tot de troon van Gods genade.

Als wij in Christus God onze Vader mogen noemen zou dit feit ons moeten aansporen te bidden om een ruimer begrip zowel van Zijn liefde en zorg voor ons alsook van Zijn wil, opdat wij Hem mogen gehoorzamen (1 Petrus 1:13-21).

Die in de hemelen zijt

God is in de hemel en wij zijn op de aarde, daarom dienen wij niet overijld te zijn met onze woorden noch overhaast in ons hart, maar onze woorden horen wei­nige te zijn (Pred. 5:2).

Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen en Zijn gedachten dan onze gedachten. Daarom zullen wij als wij Hem zoeken onze eigen wegen en eigen gedachten verlaten in ons streven ons tot Hem te bekeren (Jes. 55:6-9).

Maar ook Zijn goedertierenheid is even groot als de hemel hoger is dan de aarde, en Hij, de Hoge en Verhevene, slaat acht op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor Zijn Woord beeft (Jes. 66:1,2).

Het is moeilijk om ons in onze gebeden voldoende van God bewust te zijn.
Soms echter als wij geen eigen woorden gebruiken totdat wij bekende woorden zoals die zojuist zijn aangegeven, onze geest hebben laten vervullen, kan dit een overpeinzing uit ons eigen hart doen ontstaan die overgaat in gebed

+

Voorgaande

Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus

++

Vindt ook te lezen

 1. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 2. Wanneer dingen anders lopen dan verwachtRelatie met God gaat twee kanten op
 3. Wat te doen om een kind van God te worden
 4. Voor een hechte band met Jehovah God
 5. Vertrouwen in tijden van beproeving
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 10. Aanroepen van Gods Naam
 11. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)
 12. Gebeden als een manier om mensen in moeilijkheden te dienen
 13. Altijd verheugend zonder ophouden biddend
 14. Hoogte begint met een houding van dankbaarheid
 15. Houding in gebed
 16. Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)
 17. Overdenking: In U heb Ik mijn welbehagen
 18. Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)
 19. Verlossing #5 Het volmaakte offer

+++

Verder verwant

 1. Gebed; Gn 18,20-32; Kol 2,12-14; Lc 11,1-13
 2. Aanbidding (Arie de Paauw,)
 3. Aanbidding: Verwondering
 4. De pilaren van aanbidding
 5. Aanbidding: Eer geven aan God
 6. Lofprysing, Aanbidding en Danksegging
 7. Bijbelblog ‘Mijn eerste keer… aanbidden’
 8. Heeft Allah onze aanbidding nodig?
 9. De tawhied is het uitzonderen van Allah in aanbidding, niet alleen in schepping en almacht
 10. Roep naast Allah geen ander aan, Hij is jouw Helper
 11. Stop niet met bidden!
 12. Bidden met discipline
 13. De juiste focus door Gods ogen vinden
 14. Blij gebed
 15. Bid het Onze Vader
 16. Aardappelen schillen met God
 17. Vrolijk en onbezorgd
 18. Er is altijd een uitkomst
 19. Roep Hem aan!
 20. Gods Naam
 21. Jahweh Jireh
 22. Gods beloften in de Bijbel : deel 4
 23. Gods beloften in de Bijbel : deel 16, 17 en 18
 24. Gods beloften in de Bijbel : deel 43
 25. Bidden
 26. Gewoon bidden
 27. Toeval bestaat niet
 28. Zoeken, bidden, ontvangen
 29. Daniël leert ons bidden
 30. Licht in de duisternis
 31. Sterk en moedig
 32. Danken, zelfs als het regent
 33. Helpt bidden echt?
 34. Psalm 84 • The power of praise and worship/ De kracht van aanbidding en lofprijzing
 35. Jezus bidt!
 36. Bidden tot de Vader
 37. Onze Vader – De grote gebeden die door duizenden jaren de zielen raken en de harten verheffen, zijn alle uit de diepste wijsheid voortgekomen.
 38. Onze Vader
 39. Het Onze Vader (2)
 40. Onze Vader – gebed
 41. Het Aramese ‘Onze Vader’
 42. Onze Vader – de katholieken in Nederland en Vlaanderen zullen vanaf vandaag een nieuwe tekst gebruiken van het Onze Vader, het gebed dat Jezus van Nazaret aan zijn leerlingen leerde. Het wordt daarom ook weleens “het gebed des Heren” genoemd.
 43. Leidt God ons in verzoeking? Volgens de Nederlandse bisschoppen wel, volgens hun Franse collega’s juist niet.
 44. Het Onze Vader is verkeerd vertaald volgens paus Franciscus: God is geen bananenschilgooier
 45. Duitse en Italiaanse bisschoppen zijn het oneens over de juiste vertaling van het Onze Vader
 46. “Onze Vader”
 47. Onze Vader … laat Uw Naam geheiligd worden
 48. ‘Onze Vader’ vanuit de oorspronkelijke vibraties
 49. Elke dag Vaderdag als je God de Vader aanbidt
 50. Hemelse Papa
 51. Onze Vader, accoustisch
 52. Gebed vanuit het Onze Vader I
 53. Gebed vanuit het Onze Vader deel II
 54. Gebed vanuit het Onze Vader deel III
 55. Brokerless kingdom – Het Onze Vader begint met het woord “vader”, abba.
 56. Durf je nog te bidden: Geef ons heden ons dagelijks brood?
 57. Denk in het groot
 58. Wat is oprecht gebed?
 59. Lof en eer aan God!
 60. De aard van God
 61. O God, leid mij naar de wegen van gerechtigheid ter wille van uw naam.
 62. God is genderneutraal
 63. Dans van ware aanbidding
 64. Waarom ik vind dat we moeten blijven zingen – ook als kerk!
 65. Wederzijdse aanbidding — Elisabeth van Dijon
 66. De oorzaken die helpen ontzag, nederigheid, deemoed en eerbied in het gebed te bereiken – Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez Aal ash-Shaykh
 67. Bidden is moeilijk – Over een opwekking die niet kwam en mijn eigen geschiedenis met gebed
 68. Hoe niet te bidden
 69. Het Rozenkransgebed
 70. Laat Uw Koninkrijk komen! Hoe dan..?!
 71. Dankzegging
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

13 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: