Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #4 Levende wateren

Levende wateren

De profeten hebben de Woorden van God overgebracht; Ook al was het Volk van God in ballingschap geweest, kon het nu terugkeren naar de stad die God zelf uitgekozen heeft als Zijn stad. Ook al zullen er anderen op die stad azen zullen zij te weten komen dat deze niet zo maar in te nemen is.

Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, schreef zijn boekrollen op een tijdstip dat de Joden de toelating hadden gekregen van Darius I (Darius de Grote) om hun eigen godsdienst te beoefenen. Via de profeet laat Jehovah, de God die alles geschapen heeft, de hemelen uitspant en aarde grondvest, weten dat Hij Zijn stad heeft uitgekozen om van die stad als het ware een beker of ‘schaal’ te maken, die alle omringende volken laat zwalken en waarbij die stad als een zware, of zwaar te tillen, steen zal gemaakt zijn voor alle volken.

„’Het woord van Jehovah betreffende Israël’, is de uitspraak van Jehovah, Die de hemelen uitstrekt en het fundament van de aarde legt en de geest des mensen in zijn binnenste vormt.

’Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal die alle volken rondom doet waggelen; en ook Juda zal hij gaan belegeren, zelfs Jeruzalem. En het moet in die dag geschieden dat ik [de stad] Jeruzalem tot een zwaar te torsen steen zal maken voor alle volken. Allen die hem opheffen, zullen zonder mankeren zelf ernstige schrammen oplopen; en alle naties van de aarde zullen stellig tegen haar vergaderd worden.’” (Zach. 12:1-3, NW.)

God zal Zijn ogen gericht houden op het huis van Juda. Meer dan eens zou Gods Volk het te verduren krijgen en doorheen de geschiedenis aangevallen worden, maar Jehovah zal de tenten van Juda het eerst redden, zodat de pracht van het huis van David en de pracht van de inwoners van Jeruzalem niet die van Juda zullen overtreffen.

Salomo had voor het eerst een ‘huis voor Jehovah’ gebouwd, maar dat was nu vernietigd. Toch wenste het volk het hier niet bij te laten en verbond zich om opnieuw een tempel te bouwen in die plaats die door Jehovah was uitgekozen, ook al zou dat niet van een leien dakje gaan.Omdat er veel tegenstand was, duurde het twintig jaar voor zij daarmee gereed waren, terwijl de stadsmuren echter nog in puin bleven liggen en pas ca. 80 jaar later het Nehemia lukte die te herstellen.

De naam Jeruzalem = Yerushalayim, betekent ‘fundament (of plaats) van vrede’ (salem = shalom), en de Bijbel zelf geeft aan dat Jeruzalem gelijk is aan het Salem van Melchizedek en dat ‘Salem’ vrede betekent. Van de Psalmist komen wij ook te weten dat in Salem Gods hut is. De aanduiding “Salem” wordt verder alleen in Psalm 76:3 gebruikt, parallel met Zion of Sion (Tsion). Omdat Zion/Sion werd gezien als een aanduiding van Jeruzalem, wordt ook Salem al sinds de antieke en vroegmiddeleeuwse exegese geïdentificeerd als Jeruzalem.

De oude Kanaänitische stad is de bakermat van het jodendom en is een van de twintig oudst doorlopend bewoonde steden ter wereld.

In het Pleistoceen en Holoceen werd de huidige bodem van het land Israël gevormd: de löss in de Negev, het rode zand in de kust-vlakte, het duinzand aan het strand.
Jeruzalem ligt centraal in het land Israël op een hoogte van ruim 750 meter boven de zeespiegel. De stad ligt eveneens op de grens van de Westelijke Jordaanoever.

Omgeven door woestijnen kan het vreemd over komen dat God daar de stad verhoogde en een rotsachtige structuur voorzag, zo hoog boven de zeespiegel. Volgens de profetieën komen wij te weten dat God vanuit de stad, waar Zijn Naam zal blijven weerklinken, water zal laten vloeien. Vanuit de stad zal, zomer en winter, water stromen, waarbij de mensen zich zullen kunnen verheugen.

Maar ik heb Jeruzalem gekozen+ om mijn naam daar te laten blijven, en ik heb David uitgekozen om over mijn volk Israël te regeren.”+ (2 Kronieken 6:6)

 Er is een rivier waarvan de stromen de stad van God verheugen,+

de heilige en grootse tabernakel van de Allerhoogste. (Psalm 46:4/5)

Ezechiël ziet een stroom die vanuit de tempel naar de vroegere Dode Zee vloeit (Ezech. 47). Ook Zacharia maakt er gewag van:

“Dan zullen wanneer die dagen zullen angebroken zijn, levende wateren uit Jeruzalem ontspringen, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat gebeuren” (Zach. 14:8-9).

Ook deze ve­randering heeft symbolische betekenis, want Jeruzalem is de plaats waar de mensenzoon Jezus Christus aan zijn volk Gods gave van onsterfelijkheid zal schenken:

“Als de dauw van de Hermon, Die neerslaat op de bergen van Sion! Want daar gebiedt Jehovah de zegen, leven tot in eeuwigheid” (Ps. 133:3; verg. Jes. 25:8; 1 Cor. 15.54).

  • Hij zal de dood voor altijd verslinden,*+

   de Soevereine Heer Jehovah zal de tranen van elk gezicht wissen.+

   De schande van zijn volk zal hij van de hele aarde wegnemen,

   want Jehovah zelf heeft het gezegd. (Jesaja 25:8 )

Het water kan de nodige verfrissing brengen zowel als het hoognodige vocht. Maar later komt de gezondene van God zeggen dat hij het levend water is.
Bovendien zal de stad de zetel van onderricht en wetgeving in Christus’ Koninkrijk zijn:

““Komt, zeggen ze, trekken wij naar de berg van Jehovah, Naar het huis van de God van Jakob; Hij zal ons Zijn wegen doen kennen, wij zullen Zijn paden betreden!

Want uit Sion komt de wet, Uit Jeruzalem komt het Woord van Jehovah God;” (Micha 4:2).

+

Voorgaande

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #1 Joodse ballingen in het rijk van Darius de Grote

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #2 Jeruzalem als navel van de aarde

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #3 Jeruzalem verhoogd

++

Aanvullend

 1. Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Matteüs
 2. Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #2 Verwoesting en herstel
 3. Christus in Profetie #9 De psalmen (3) Van wie er in de Boekrol geschreven staat
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

3 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: