Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #3 Jeruzalem verhoogd

Jeruzalem verhoogd

De topografische veranderingen die de verschijning van Koning zullen teweegbrengen, hebben als gevolg de verhoging van de berg waarop de stad Jeruzalem gebouwd zal worden.

Zacharia is er bewust van dat Jehovah, de Heilige in Israël, Diegene is die de mensen zullen moeten zoeken en erkennen. Iedereen zal moeten weten dat Die God van Israël Jeruzalem als Zijn stad heeft uitgekozen en voorziet als Dé Veilige Schuilplaats. Hij is het die de stad de mogelijkheid geeft om opgebouwd te worden en uit haar verlossing met een Verlosser te brengen. Het is op die door God ontstane berg dat Jehovah de bedekking die over de volken ligt, de sluier die alle naties bedekt, verscheurt. Het is vandaar dat Jehovah, De Heer God, de dood vernietigt. Aan de rand van die stad, zal de Nazarener leermeester aan een paal worden opgehangen en met zijn offerdood het zoenoffer brengen dat de mensheid van de vloek van de dood zal verlossen.

Ik zal mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israël en ik zal niet meer toelaten dat mijn heilige naam wordt ontheiligd. En de volken zullen moeten weten dat ik Jehovah ben,+ de Heilige in Israël.”+ (Ezechiël 39:7)

13 Jehovah heeft Sion uitgekozen,+

hij heeft het als zijn woonplaats begeerd:+

14 ‘Dit is voor altijd mijn rustplaats,

hier zal ik wonen,+ want hier heb ik naar verlangd. (Psalm 132:13-14)

Op deze berg+ zal Jehovah van de legermachten voor alle volken een feestmaal klaarmaken,

een feestmaal met heerlijke gerechten,+

een feestmaal met uitgelezen wijn,*

met heerlijke gerechten rijk aan merg,

met uitgelezen, zuivere wijn.

 Op deze berg zal hij de sluier vernietigen* die alle volken omhult,

de bedekking* die over alle volken heen geweven is.

 Hij zal de dood voor altijd verslinden,*+

de Soevereine Heer Jehovah zal de tranen van elk gezicht wissen.+

De schande van zijn volk zal hij van de hele aarde wegnemen,

want Jehovah zelf heeft het gezegd. (Jesaja 25:6-8)

    • 10 maar is nu duidelijk zichtbaar geworden door de manifestatie van onze Redder, Christus Jezus.+ Hij heeft de dood vernietigd+ en heeft licht geworpen op leven+ en onvergankelijkheid+ door het goede nieuws,+ (2 Timotheüs 1:10)

De schrijver van een reeks profetische psalmen over Jeruzalem (46-48) zegt:

“Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion… de stad van de grote Koning” (Ps. 48:3).

125 Wie op Jehovah vertrouwen+

zijn als de berg Sion, die onwankelbaar is

en voor eeuwig staat.+ (Psalm 125:1)

In die door God voorziene stad waar Salomo al een tempel als woonplaats voor God had opgericht wil Zacharia nu die tempel heropbouwen om Jehovah hier ook uit te nodigen. Door die tempel opnieuw te bouwen en te voorzien van vergader en leslokalen zal er terug over de Waarheid kunnen gesproken en geleerd worden.

12 Toen zei Salomo: ‘Jehovah heeft gezegd dat hij in diepe duisternis zou wonen.+ 13 Ik heb een verheven huis voor u gebouwd, een vaste plaats waar u voor altijd kunt wonen.’+ (1 Koningen 8:12-13)

Prachtig in zijn verhevenheid en de vreugde van de hele aarde+

is de berg Sion in het verre noorden,

de stad van de grote Koning.+ (Psalm 48:2)

‘Dit zegt Jehovah: “Ik zal naar Sion teruggaan+ en in Jeruzalem wonen.+ Jeruzalem zal de stad van waarheid*+ worden genoemd en de berg van Jehovah van de legermachten de heilige berg.”’+ (Zacharia 8:3)

In Micha’s beschrijving van Gods Koninkrijk wordt gezegd:

“En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis van Jehovah vast­ staan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen” (Micha 4:1).

In het hoofdstuk na de profetie van de overwinning over Gog vertelt Ezechiël hoe hij in een visioen naar de nieuwe stad Jeruzalem werd gebracht:

“in gezichten Gods bracht Hij mij naar het land van Israël en zette mij neer op een zeer hoge berg; daarop was iets als een stad gebouwd aan de zuidzijde”.

Toen werd tegen hem gezegd:

“Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzoelen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid” (Ezech. 43:7).

Het zou willekeurig zijn zulke woorden te allegoriseren als een beeld van Christus’ gemeente. De verhevenheid van de stad en tempel boven het omliggende gebied komt overeen met de plaats die Jeruzalem in Gods Koninkrijk zal inne­men. Terwijl het omliggende terrein een vlakte wordt zal Jeruzalem verhoogd worden:

“Het gehele land zal worden als de vlakte van Geba tot Rimmon, zuidelijk van Jeruzalem; maar dit zal verhoogd worden en op zijn plaats blijven bestaan… men zal het bewonen, en er zal geen ban meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gele­gen zijn” (Zach. 14:10-11).

Aldus komt er een eind aan de situatie beschreven door de psalmist:

“Rondom Jeruzalem zijn bergen (Ps. 125:2).

+

Voorgaande

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #1 Joodse ballingen in het rijk van Darius de Grote

Zacharia: de profeet van Israëls herstel #2 Jeruzalem als navel van de aarde

Christadelfiaanse geloofspunten #20 Vastgestelde Wet voor instructie in gerechtigheid

Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk

++

Aanvullend

  1. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
  2. Christus in Profetie #6 De Knecht in Jesaja (6) Gezalfde voorzegd
  3. Christus in Profetie #7 De psalmen (1B) Psalm 110 – Priester aan de Rechterhand van God
  4. Christus in Profetie #8 De psalmen (2B) De Gezalfde goede herder spreekt
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

5 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: