Christus als Leraar 2 Spreukachtige taal

De vertellende leerkracht, sprekend in gelijkenissen of parabels en met spreuken.

Een andere methode die Jezus gebruikt is zijn leer in te kleden op de wijze van Hebreeuwse poëzie. De Psalmen, en onder de profetische boeken vooral het boek Jesaja, geven vele voorbeelden van de ritmische coupletten van parallelle regels die wij ook in de evangeliën tegenkomen.

Soms herhaalt de tweede regel de gedachte in de eerste:

“Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.”
“Want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.”

De tweede regel stelt soms een contrast voor:

“Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.”

In nog een derde vorm van zulke aforismen geeft de tweede regel een verklaring van de eerste:

“Gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is.”

En in een vierde vorm voegt de tweede regel iets aan de eerste toe:

“Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.”

Een belangrijk voordeel van deze wijze van spreken is dat de luisteraar het gesprokene veel beter kan onthouden. De methode zal bijzonder effectief zijn geweest in het toenmalige Jodendom, waar het vermogen van de luisteraar de woorden van een leraar accuraat te onthouden als een deugd werd beschouwd.

Zulke kernachtige uitspraken hebben de kenmerken van een spreuk. Zij vestigen de aandacht op bepaalde principes op een eenzijdige wijze, zonder nader in te gaan op de toepassing ervan in verschillende omstandigheden.
+

Voorgaande

Christus als Leraar 1 Verteller met gelijkenissen en meesterlijke verhalen

Vervolg

Christus als Leraar 3 Spreuken in de Bergrede

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

2 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: