Christus als Leraar 1 Verteller met gelijkenissen en meesterlijke verhalen

De vertellende leerkracht, sprekend in gelijkenissen of parabels en met spreuken.

In zijn bekende gelijkenis van de zaaier stelde Jezus de mens met een openbare boodschap voor als een boer die in zijn akker zaad voor een nieuwe oogst gaat strooien. Hoe deugdelijk het zaad ook mag zijn, het heeft vruchtbare grond nodig om daarin te kunnen ontkiemen en een nieuwe plant voort te brengen. Komt het terecht op een platgetreden pad, steenachtige plekken, ondiepe aarde of onder de verstikkende dorens, dan is zijn arbeid vergeefs. Zo hangt ook het nut van Jezus’ prediking van de bevattelijkheid van de luisteraar af.

Om zijn prediking zo effectief mogelijk te maken, gebruikt Jezus bepaalde leermethoden. Hij houdt de aandacht van een gehoor van duizenden soms vast met meesterlijke verhalen. Wie zou ooit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan of de verloren zoon vergeten?

Soms kan men de pointe van zijn verhaal meteen inzien: de zorgzaamheid van de herder die een afgedwaald schaap ging zoeken of de zelfgenoegzaamheid van de Farizeeër die God dankte omdat hij niet als andere mensen was. Andere gelijkenissen, zoals de zeven gelijkenissen over Gods Koninkrijk in Mattheus 13, zijn veel minder doorzichtig en stellen de luisteraars zwaar op de proef. Hiermee geeft Jezus uitsluitsel over de merkwaardige en onverwachte situatie, dat de Messias van Israël gekomen is lang vóór de oprichting van zijn wereldomvattende Vrederijk.

Jezus weet dat in dit bijzonder geval vele luisteraars zijn verhalen niet zullen begrijpen. De wijze waarop hij dit zegt, is zelf een voorbeeld van een Bijbels idioom dat aanleiding kan geven tot misverstand:

“omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen” (Matth. 13:13).

Men zou hieruit kunnen concluderen dat Jezus zijn luisteraars opzettelijk blind en doof wil maken, want Hij geeft het gevolg aan alsof het een intentie was! Met de woorden:

“Wie oren heeft, die hore!”

spoort hij hen aan, goed na te denken over wat hij in de vorm van een gelijkenis heeft gezegd.

 

+

Voorgaand

Op de vlucht geslagenen weer terug brengen

Vervolg

Christus als Leraar 2 Spreukachtige taal

++

Aanvullend

 1. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 2. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 3. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #1 Uitnodiging
 4. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 5. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #3 De Gelijkenis
 6. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #4 Verpersoonlijking
 7. Jezus’ laatste reis Opgaan naar Jeruzalem
 8. Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #1
 9. Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2
 10. Hij zag hem liggen
 11. Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden
 12. De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus
 13. De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar
 14. Wonderen van de Schepping: de mus
 15. Van anderen houden en bereid zijn te helpen

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Een unieke schat
 2. Luk 10:25-38 – my naaste, my keuse?
 3.  dr. J.H. Bavinck – Het raadsel van de vermommingen
 4. De Ontaarde Zoon
 5. Eindelijk thuis
 6. Je verdient onvoorwaardelijke liefde
 7. Een oceaan van liefde

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

3 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: