Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen

Hoe de natuur gedraagt herkennen wij de seizoenen. Maar kan dat ook gezegd worden betreft het herkennen van bepaalde tijden?

In de bijbel wordt er heel wat gesproken over bepaalde tijden die zouden komen en zijn gekomen. Maar er wordt ook verwezen naar tijden die nog heel ver in de toekomst lagen toen ze werden opgetekend. Vraag nu wanneer wij deze Bijbelteksten lezen over die tijden, is of wij die beschreven tijdperken zullen kunnen opmerken en in welke mate zij nog ver van ons af liggen of zeer nabij zijn gekomen?

Belangrijk om weten is dat er in de bijbel meermaals wordt herhaald dat er op de wereld  een zeer belangrijk iets zou afkomen waarbij de door God gegeven tekens moeten opgevangen worden om te herkennen wanneer Die Tijd zal gaan aanvangen. Want voor die Belangrijke en Gewaagde Tijd zal aanbreken zullen de mensen de kans gekregen hebben om de tekens te zien en zich voorbereid te hebben. Maar wil de mens zich wel voorbereiden op die tijd?

Let op de woorden die Jezus zegt:

“Trek lering uit de vijgenboom: zodra de tak zacht wordt en zijn bladeren uitsteekt, weet je dat de zomer nabij is. Zo ook, wanneer gij deze dingen ziet geschieden, weet gij, dat Hij nabij is, aan de poorten … Deze generatie zal niet voorbijgaan, voordat al deze dingen geschieden …” (verzen 28-30).

Wij moeten beseffen dat Israël Gods vijgenboom is (zie Hosea 9:10; Joël 1:7); en dat er vandaag dingen afspelen, die het duidelijk moeten maken dat vandaag dat teken er is, dat God op het punt staat te handelen.

In Psalm 90:10 wordt erop gewezen dat de normale levensduur van een mens 70 jaar is. Gods vijgenboom kwam weer tot leven als natie in 1948, dat is nu meer dan 70 jaar geleden. We moeten klaarwakker zijn voor de trauma’s in het Midden-Oosten en andere gebeurtenissen, die op veel plaatsen grote onrust veroorzaken. De laatste jaren hebben wij een toename van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s en aardverschuivingen kunnen waarnemen. Maar wij konden ook zien hoe er tussen mensen in een gezin ruzies waren die zorgden voor een scheiding, terwijl ook volkeren in landen opriepen tot scheiding in hun naties. Vandaag is de toestand rond Oekraïne erg onrustbarend. Daar zien wij de machtswellust van en rivaliteit tussen twee landen die heel de wereld in gevaar kunnen brengen en bij escalatie een derde wereldoorlog tot gevolg zal hebben.

Wij als eenvoudige mensen zullen er weinig aan kunnen veranderen, ook al kunnen wij naar beide partijen oproepen om de vrede te bewaren. Maar het zijn regeringsleiders die boven de hoofden van de burgers zullen bepalen wat er zal gebeuren.

God is de enige die alles vooraf weet. Wij kunnen Hem aanspreken over de feiten. Wij kunnen Hem vragen dat het niet tot een wereldoorlog zal komen. Maar als het in Gods Plan past en voorgeschreven is dan moeten wij er genoegen mee nemen.

In feite moeten wij durven te doen zoals Jezus in de Tuin van Gethshemane deed. Zoals hij zijn hemelse Vader, de God van Israël, verzocht de kelk aan hem voorbij te laten gaan, moeten wij ook God verzoeken om Zijn Wil te laten plaatsvinden.

“Hij sprak: Abba, Vader; alles is mogelijk bij U; neem deze kelk van Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.” (Mr 14:36 Canis)

Ja, wij moeten hopen dat God zijn Wil zal plaats nemen.

Al jaren hopen wij dat Jezus zal weer komen. Nu kan het ogenblik aangebroken zijn dat wij ons hieraan mogen verwachten.

Allen die God kennen en Hem werkelijk liefhebben en hun Verlosser, Zijn zoon, liefhebben, zullen acht slaan op het laatste vers van het hoofdstuk van het 13de hoofdstuk van Markus’ evangelie:

“En wat Ik u zeg, zeg Ik tot allen: blijft wakker”.

Het komt er op aan de gebeurtenissen van de dag waar te nemen en ze te wikken en te wegen in het licht van wat er in de bijbel beschreven staat. In verscheidene gelijkenissen of parabels leert Jezus de toehoorders de belangrijkheid om waakzaam en voorbereid te zijn. Zelfs zijn discipelen moest hij op het einde van zijn aardse leven wakker schudden en verzoeken om met hem waakzaam te zijn.

Altijd horen wij te leven alsof het onze laatste dag zou kunnen zijn. Steeds moeten wij goed wakker zijn en inzien wat er rondom ons gebeurd en welke gevolgen het kan hebben voor de mens. Altijd “wakker zijn” en voorbereid te zijn op wat gaat komen, is niet altijd makkelijk. Alleen Gods woord stelt ons in staat dat goed te doen. Laat ons daarom gevoed door Gods Woord (de Bijbel) ons voorbereiden op moeilijkere tijden die op ons af kunnen komen.

*

Graag herinneren wij u er aan dat er meerdere Christadelphian websites zijn die er aan willen mee werken om de mensen op de feiten van de dag te wijzen en hen te laten zien hoe deze passen in het Plan van God.
Één van zulke nieuwsberichten sites waarop ook nu en dan Nederlandse berichtgeving wordt gebracht en Nederlandse artikelen rond het geloof en religie te vinden zijn, is “Some View on the World“, waarop wij u vriendelijk uitnodigen om u op hun gratis berichtgeving te abonneren.

+

Voorgaande

Opgeroepen door Jezus

Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975

Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus

Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel

Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk

++

Vindt vervolgens ook te lezen

 1. Voorbijgaan van Tijden
 2. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 3. Honderd jaar geleden toen men dacht een einde aan de gruwel te krijgen
 4. Uit het archief: Macht, Olie en Religie
 5. Gedachte voor vandaag: Wakker blijven
 6. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk
 7. Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #2
 8. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 9. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 10. Omgaan met zorgen in ons leven
 11. Geen tijd meer voor uitstelgedrag
 12. Tot bewust zijn komen voor huidig leven (Our World) = Tot bewust zijn komen voor huidig leven (Some View on the World)
 13. Toekomstverwachting nog steeds onder vuur
 14. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 15. De Taal van de Bijbel: De antichrist
 16. Bereid zijn toegang te krijgen tot vreugde in het aangezicht van tegenspoed
 17. We horen vrolijk te zijn in het midden van onze beproevingen
 18. Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden
 19. Op uitkijk staand op de wachttoren
 20. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 21. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 22. Gedachte bij de dagelijkse bijbellezing van 16 december

+++

Verder verwant

 1. Kijk omhoog!
 2. Bijzondere tijden
 3. De komende – heftige? – tijd
 4. De Goliath van de eindtijd
 5. Toekomst
 6. Eindtijden
 7. Begin van het einde …
 8. LIX – Februarimaand
 9. LXV – Stilte na de storm.
 10. Winter en Lente
 11. Klimaat problemen, wat staat ons nog te wachten?
 12. De eindtijd in vogelvlucht
 13. Eindtijd in het licht van de Bijbel
 14. Eindtijd (Deel 1 en 2); De Toekomst volgens de profetieën van de Bijbel
 15. Vertaling: het vale paard
 16. Leef licht en liefde
 17. Jezus’ terugkomst
 18. Eindtijd; Profetie; Geluk en Blijdschap
 19. Satans aanval op boodschappers van God
 20. Jezus’ boodschap aan de gemeente in de eindtijd. Een trouwe gemeente te midden van afval en verval.
 21. Jezus’ boodschap aan de gemeente in de eindtijd – Liefdeloosheid en de kans op verdrukking.
 22. Zie je het al?
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

14 reacties

 1. Wat leuk om te zien dat jullie een van mijn blogs (Kijk omhoog!) hebben getagt. Daardoor kwam ik op jullie blog uit. Is het u bekend dat Israël op dit moment klaarstaat om 200.000 Joden uit Oekraïne te evacueren, mocht dit nodig blijken? En dat daarmee de vervulling van de profetie dat de Joden naar Israël terug zullen keren voordat Jezus terugkomt nog dichterbij gekomen is? Bizar en gaaf om te zien hoe God bezig is met de vervulling van Zijn plan! https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/israel-staat-klaar-om-joden-uit-oekraine-te-evacueren-desnoods-alle-200-000~bb6053f3/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

  Like

  1. Ja, wij zijn hiervan bewust en verheugen ons te zien hoe Gods voorspellingen aan het uitkomen zijn.

   Wat de wereld ook probeert om God terzijde te schuiven en Zijn wensen te negeren, zal de wereld uiteindelijk moeten inbinden en na de gevolgen van hun hebzucht en zin om de wereld te veroveren en te overheersen, moeten beseffen dat God de Allermachtigste is Wiens Plan (willens nillens) tot uitvoer zal komen.

   Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: