Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Een schatkamer in huis #3 De schat in het hart

Jezus zei eens:

“Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort” (Matth. 12:35).

Dit woord “schat” vertaalt een Grieks woord thesauros dat in onze taal overgebracht is met dezelfde betekenis, een schatkamer of plaats waar rijk­ dommen veilig bewaard worden. Een waardige discipel van Christus weet de schatten die hij heeft, ten bate van anderen buiten te brengen, zodat zij zelf kunnen zien hoe zulke edelstenen in het zon­ licht glinsteren.

Thesauros komt in het volgende hoofdstuk in Mattheus ook voor, soms vertaald als “voorraad” maar nog beter met schatkamer:

“Daarom is iedere schriftgeleerde, die ‘een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad [thesauros] nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt” (Matth. 13:52).

Jezus’ opmerking is een sluitstuk van zeven gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen. De oude schatten zijn kennelijk de bekende Schriftbeloften van de komst van het Vrederijk van de Messias. De nieuwe schatten hebben betrekking op de recente verschijning van de Messias in de persoon van de Profeet uit Nazareth en ook op de wonderen van het Koninkrijk die hij doet.

+

Voorgaande

Een schatkamer in huis #1 Mens te vergelijken met een huis

Een schatkamer in huis #2 De schatkamer van een gelovige

Vervolg

Een schatkamer in huis #4 Het zoeken naar aardse kostbaarheden

++

Vindt ook te lezen

  1. Hoe leest u? – Wat leest u? “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw verstand en met heel uw kracht
  2. Als de tijd ten einde loopt … De geest van Nimrod
  3. Als de tijd ten einde loopt … 5 De weinigen die behouden worden
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

3 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: