Een schatkamer in huis #1 Mens te vergelijken met een huis

Er is in het boek Spreuken een gezeg­de dat impliceert dat een mens te vergelijken is met een huis. Evenals de huizen van die tijd van binnen vrij don­ker waren door gebrek aan ramen, zo is het gemoed van een mens niet duidelijk zichtbaar. De persoon zelf heeft echter van Jehovah God een lamp ontvangen — het introspectievermogen, de gave het inner­lijke zelf te kunnen waarnemen en onder­zoeken, die “geest van een mens waar­door hij weet wat in hem is” (1 Cor. 2:11). Daarmee is hij in staat zichzelf goed te leren kennen, en waar te nemen wat zelfs in de donkere schuilhoeken van zijn gemoedkamers opgeborgen is (Spr. 20:27).

Met een beetje verbeelding kunnen we ons voorstellen wat voor kamers zich in het binnenste van de mens bevinden. Er is een kamer bijvoorbeeld waar tal van herinneringen aan onze jeugd zijn be­waard, die we af en toe buiten in het licht van ons bewustzijn brengen. In een ande­re kamer liggen onze goede voornemens voor een gelukkige toekomst, rooskleuri­ge en goedbedoelde plannen voor een plezierige levensavond voor onszelf en onze levenspartner. Maar belangrijker nog dan alle andere is de schatkamer, want hier worden kostbaarheden van onschat­bare waarde veilig bewaard.

Wat voor kostbaarheden? Juwelen die voor een christen tenminste niet te taxeren zijn. Het zijn inzichten, overtuigingen, verworven door de studie van Gods bood­ schappen door zijn profeten, evangelisten en apostelen. Ter wille van de duidelijkheid kunnen enkele van zulke geloofs­overtuigingen genoemd worden:

■ Het heelal heeft een Schepper die een prachtig plan voor de wereld heeft ontworpen en geopenbaard. ■ Hij heeft uit de mensheid zijn eniggeboren Zoon verwekt met de intentie dat Hij door een leven van dienstbaarheid, lijden en de vrijwillige dood heen, falende mensen zou verlossen. ■ God neemt mensen die met zijn Zoon door geloof en gehoorzaamheid verbon­den zijn, als zijn kinderen aan. ■ Hij heeft zijn Zoon aangesteld als Leidsman om zijn kinderen naar volmaakt en eeuwig leven in zijn Koninkrijk te brengen. ■ Er kan in mijn dagelijks leven niets gebeuren tegen de wil van de Vader in. ■ Binnenkort zal Christus naar de aarde komen met macht en in stralende heerlijkheid. ■ Hij zal bij zijn komst Gods kinderen zegenen met een nieuw en prachtig lichaam. ■ Hij zal bestendige rechtvaardigheid en vrede overal op aarde vestigen.

+

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

3 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: