Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Verspreiders van het woord

Nadat Jezus zich door Johannes de Doper had laten dopen en ter bezinning was gegaan in de woestijn, begon zijn eigenlijke publieke leven.

Om hem te vergezellen op zijn tochten koos hij enkele gewone mensen, die hij zijn God en Gods Plan beter zou leren kennen. Jezus voorzag hen om zijn werk na zijn dood voort te zetten.

Andreas, een van Johannes de Doper zijn leerlingen ging ook Jezus volgen en vond dat die Nazareen wel de Messias moest zijn. Dat liet hij dan ook vol enthousiasme aan zijn broer Simon Petrus weten.

‘Hij vond eerst zijn eigen broer Simon en zei tegen hem:’ We hebben de Messias gevonden ‘(dat wordt vertaald, de Christus). En hij bracht hem naar Jezus.’

Door zo vol vuur over Jezus te praten deed hij een werk dat van iedere volgeling van Jezus verwacht wordt: namelijk “Prediken”.

In latere tijden en geschriften vernemen wij dat die man, die niet bang was om over Jezus te vertellen, hiervoor in Patrae, in Armenië gekruisigd werd.

Dat spreken over Jeshua, Jezus Christus en anderen laten weten dat die Joodse Nazareense leermeester de Messias is waarin wij geloof moeten hechten, is zo belangrijk dat men daarbij als het ware levens kan redden. Want Jezus is het licht, de waarheid maar ook het leven.

“Een ander maal richtte Jesus het woord tot hen, en sprak: Ik ben het licht der wereld. Wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens bezitten.” (Joh 8:12 Canis)

“Jesus sprak tot haar: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven;” (Joh 11:25 Canis)

“Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” (Joh 14:6 Canis)

Voor Andreas was het duidelijk geworden wie die grote verteller was en waarom het nuttig was hem te volgen. Hij liet ook niet na om anderen over die wonderbaarlijke man te vertellen.

Ook al wordt er in de bijbel niet veel meer gezegd over Andreas, heeft hij wel een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van het woord. Ook vele andere mannen en vrouwen hebben mee geholpen het Woord van God en de Boodschap van Jezus Christus helpen te verspreiden. Al die onbekenden hebben samen mee geholpen om de Joodse groepering De Weg verder uit te bouwen tot wat later gekend werd als de christen gemeenschap.

Zulk predikingswerk is vandaag nog altijd nodig. De vraag is:

wie wil heden nog naar voor komen als een volger van Jezus?

Dat spreken over Jezus maakt deel uit van de gebondenheid met Christus, maar ook van het dienen van God. Prediken of getuigen is namelijk een heel belangrijk onderdeel van de Godsdienst dat door velen vergeten wordt.

In welke mate wil u zich aanbieden als dienaar van Christus en zijn woorden of Blijde Boodschap verder verkondigen?

Het geloof maar ook de wereld heeft behoefte aan verspreiders van het Goede Nieuws, verspreiders van het leven gevende Woord.

+

Voorgaande

Over lege en volle kerken

 

++

Vindt ook

 1. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 1 Intro
 2. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg
 3. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken
 4. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 4 Jezus’ laatste boodschap
 5. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 5 Een getuigende Heer en getuigende dienaren
 6. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 7. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 8. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 9. Verkondigen
 10. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 11. Getuig van het gehoorde
 12. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 13. De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond
 14. De Ekklesia #5 Gods getuigen
 15. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 16. Missionaire hermeneutiek 4/5
 17. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 18. Wie kunnen we tot Christus brengen
 19. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 20. Getuigende gemeenschap onder Jeshua
 21. Getuigen over Jeshua, de eerstgeborene van de doden, en de vorst van de koningen der aarde
 22. Apostelen allen martelaren
 23. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 24. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 25. Ademen om les te geven
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 27. Naam gebruikers
 28. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 29. Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws
 30. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten
 31. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 32. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 33. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 34. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 35. Hoe moeten we prediken
 36. Prediking naar einde toe
 37. Prediking – toenname + kenmerk van eindtijd
 38. Prediking van Bijbelstudenten en waarheidszoekers
 39. Prediking van het Koninkrijk
 40. Zendingsdag HHK: Predikant is als een soldaat
 41. Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

6 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: