Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen

In onze maatschappij waar niet zo veel interesse is voor God, kan men soms zich eenzaam voelen met zijn geloof in God. Als gelovige lijkt het soms of wij in een oorlogsvoering zijn tegen de tegenstanders van God. Zelfs in de wereld van de christenen lijkt het soms of daar oorlog is tegen bepaalde groepen. Men zou er van schrikken als men ziet hoe bepaalde kerken alles in het werk stellen om andere geloofsgroepen zwart te maken en andere christenen te verdoemen.

De vraag die men voor zichzelf moet stellen is:

Wat wil ik als waar aannemen?

Waarin wil ik geloven?

en

Wat heb ik voor mijn geloof over?

In hoeverre is men bereid om in zijn overtuiging of geloof betreffende zijn verhouding tot God en goddelijke dingen, te gaan? Geloof hebben in iets of in iemand verlangt een aan te nemen houding naar datgene of diegene waarin men gelooft. Met God komt het er dan ook op aan om een degelijke verhouding te hebben. Hij is niet iemand die van halfslachtigheid houdt. God wil zeker en vaste een goede verhouding hebben met de mens. Hij kijkt er naar uit dat de mens in tegenstelling tot de eerste mens, die aan Gods rechtvaardigheid twijfelde, weer het volle vertrouwen in Hem zal hebben.

De hoedanigheid van geloof in God kan zeer verschillend zijn. Iedere gelovige zal op een bepaald punt in zijn of haar leven een bepaald geloof hebben net als een bepaalde verhouding tot God hebben. Wel zal het zo zijn dat meestal het vuur voor God zal groeien, dit ‘indien het zaad toch in goede grond is gevallen’. Eens men tot geloof in één God komt zal men als “geboren uit geloof”, herboren voelen.  en ermee verbonden; maar ook handelt het over trouw, getrouwheid of het karakter van iemand op wie men vertrouwen kan.

Als u Jehovah liefhebt, zult u er behagen in scheppen zijn wil te doen (1 Johannes 5:3). Wat zult u een zegeningen oogsten als u dat doet! Indien u de kennis van God toepast, kan dit uw leven zelfs in deze door moeilijkheden gekwelde wereld gelukkiger maken. En de toekomstige beloningen zijn immens, want dit is de kennis die tot eeuwig leven leidt! Nu is het voor u de gunstige tijd om te handelen. Wees vastbesloten om in overeenstemming met de kennis van God te leven. Geef blijk van uw liefde voor Jehovah. Eer zijn heilige naam en bewijs dat ‘Satan’ een leugenaar is. Dan zal het grote en liefdevolle hart van Jehovah God, de Bron van ware wijsheid en kennis, zich over u verheugen.

 Van ver is Jehovah aan mij verschenen en hij zei: ‘Met een eeuwige liefde heb ik van je gehouden. Daarom heb ik je met loyale liefde tot me getrokken.*+ (Jeremia 31:3)

17 Jehovah, je God, is in je midden.+  Als een Machtige zal hij redden. Hij zal over je juichen met grote vreugde.+ Hij zal stil* worden in zijn liefde. Hij zal blij over je zijn met vreugdekreten. (Zefanja 3:17).

Het prachtige aan God is dat Hij altijd klaar staat voor iedereen die meer van Hem wil te weten komen of die Hem wil naderen. Ook is HI altijd bereid geweest Zijn liefde voor iedereen te geven. Hen die van Hem houden zal Hij ook voor altijd of eeuwig liefhebben!

 

++

Aanverwante lectuur

 1. Kijk naar verleden, heden en toekomst en zin van het leven
 2. Rond God de allerhoogste
 3. Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God
 4. Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God
 5. De Bijbel haar relevatie over God
 6. Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 4: Het bewijs van Gods bestaan (4) Het heelal als toevalstreffer
 7. Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 6: Het bewijs van Gods bestaan (6) De persoonlijke ervaring (slot)
 8. De Bijbel lezen – Ja natuurlijk … maar eh, echt alles?
 9. Missionaire hermeneutiek 1/5
 10. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 11. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 12. De taal van de Bijbel: Pistis
 13. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 16. God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God
 17. De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari)
 18. Overdenking: David: Geloof leren door beproeving
 19. Geloof
 20. Geloven en geloof
 21. Geloven in God
 22. Geloof in God nodig om te slagen
 23. Geloof in slechts één God
 24. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 25. Geloof in Jezus Christus
 26. Geloof – beoefening
 27. Geloof – blingelovigheid of lichtgelovigheid
 28. Geloof brengt tot beweging en verandering
 29. Geloof en daden
 30. Geloof en ongeloof in de wereld
 31. Geloof en openbare bekendmaking
 32. Geloof en vertrouwen in Jeshua opening naar Gods Rijk
 33. Geloof in Christus en erkenning van God
 34. Geloof in de Thora en Profeten
 35. Geloof in focus krijgen
 36. Geloof in Jeshua of geloof in Jezus
 37. Geloof in Jezus bij Joden</a
 38. Geloof in God
 39. Geloof in God nodig om Hem te kunnen naderen
 40. Geloof in God versus geloof in mensen
 41. Geloof in Jeshua als de Messias
 42. Geloof in Jeshua, Jesjoea of Jezus door een Jood
 43. Geloof in Jeshua of geloof in Jezus
 44. Geloof in Jeshua – reden
 45. Geloof in mensen beschaamd
 46. Geloof in mensen versus geloof in God
 47. Geloof in Messeiasschap van Jeshua
 48. Geloof in Messiasschap van rebbe Jeshua
 49. Geloof in zichtbare en onzichtbare dingen
 50. Geloof komt met besef
 51. Geloof – levend
 52. Geloof – openbare uiting van
 53. Geloofsgemeenschap of congregatie voor Jeshua
 54. Geloofslandschap – misleiding
 55. Geloof tot rechtvaardigheid oefenen
 56. Geloof – uiterlijke tekenen
 57. Geloof uitoefenen
 58. Geloof van Abraham
 59. Geloof met verzekerde verwachting
 60. Geloof – na doop verdere bekendmaking
 61. Geloof – verheugen in geloof en er over spreken
 62. Geloof vinden in Jeshua
 63. Geloof zonder werken = geen waar geloof
 64. Geloven en stappen in geloof te ondernemen
 65. Geloven in de Bijbel
 66. Geloven in Jeshua
 67. Geloven in Jeshua – belangrijkheid
 68. Gelovigen in Jeshua de Messias als één lichaam
 69. Gelovigen in Messiasschap van Jeshua
 70. Mishpat in het Hebreeuws en in het Grieks #2 sleutelwoord voor crisis, recht, verordening, voorschrift, rechtspraak of vonnis en oordeel
 71. Secularisatie en opdrachten voor alle mensen
 72. Het treffen van tijd en toeval
 73. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 74. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 75. Christen mensen met ons geloof
 76. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 77. Wapens van onze oorlogsvoering
 78. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 79. Doop en Geloof
 80. Het credo van de Christadelphian
 81. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

+++

Verder verwant

 1. Wat is echt geloof in God?
 2. Geloof in God 2 – Nadat de kerk is gevallen
 3. ‘Geloof in God’ clip 4 – Is het houden aan de Bijbel gelijk aan het geloven in de Heer?
 4. In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen
 5. Wie zijn de mensen die sterven door gebrek aan kennis?
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

4 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: