Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Start tijdens tijden vol beperkingen

Photo by Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n on Pexels.com
Photo by Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n on Pexels.com

In tijden van het coronavirus bleek het voor heel wat mensen moeilijk te zijn om hun weg te vinden.

Vele geloofsverenigingen ondervonden moeilijkheden. Vooral deze groepen waarbij de staat en/of een overkoepelend orgaan zoals de Katholieke-, Hervormde-, Anglikaanse-, Pinksterbeweging of andere officiële Kerk de priesters of voorgangers niet voor een gegarandeerd inkomen zorgen.

Ecclesia Leuven-Brussel in de bijeenkomstruimte die spijtig genoeg, nu in beslag is genomen door Starbucks en Kentucky Fried Chicken.

De Broeders in Christus zijn zulk een geloofsgroep waarbij er geen overkoepelend orgaan is dat een wekelijkse of maandelijkse uitbetaling voorziet. Elk lid van de geloofsgemeenschap is onafhankelijk en wordt verwacht zich onbaatzuchtig in te spannen voor de gehele geloofsgemeenschap.
Zo zijn bij de Belgische Broeders en Christus de leidende of voorzittende broeders niet betaald en moeten die zelf zorgen voor hun levensonderhoud door een of andere taak in het burgerlijk leven te verrichten.

In de gemeenschap van broeders en zusters komt het er op aan die familiale band onder Christus met elkaar te hebben, waarbij het helemaal niet enkel om een persoonlijke ontwikkeling gaat, maar om het samen bereid zijn elkaar te helpen om verder in het geloof te ontwikkelen. Iedereen biedt zich vrijwillig aan om een of andere functie te vervullen zodat er samen kan gewerkt worden om de ecclesia tot leven te brengen.

Maar de moeilijkheid waarmee elke geloofsgemeenschap te kampen heeft is dat wij vast zitten aan deze wereld waarin alles draait om geld. Voor elk plekje dat men wil hebben moet men betalen. Niets is gratis of voor niets in deze wereld. Daar hangen wij aan vast.

Veel kerken houden een omhaling tijdens hun dienst zodat de kerkleden wat geld kunnen schenken of een bijdrage leveren, om de kosten van het kerkonderhoud te kunnen betalen. In bepaalde geloofsgemeenschappen is het ook een gewoonte om een tiende van het inkomen af te staan aan de kerkgemeenschap, zodat die een normaal financieel gezond leven kan leiden. Hoe men het draait of keert zit men namelijk vast aan kosten, zoals de huur van een gebouw of ruimte en werkingskosten.

Men kan wel prachtige doelen voorop stellen, maar indien er niet voldoende middelen zijn om die te verwezenlijken zal het moeilijk worden om ze verwezenlijkt te krijgen. Iedereen in de groep kan best wel goede intenties hebben en de wens hebben om de best mogelijke kwaliteit te bereiken. Maar men zal merken dat er heel wat obstakels op de weg kunnen liggen om het beoogde doel te bereiken.
Hierbij is het dan wel heel belangrijk dat er een zekere controle wordt uitgevoerd en dat men de nodige leidinggevenden kan vinden om alles in goede banen te leiden. Ook al zijn die leidingevenden in de gemeenschap van de Broeders in Christus niet betaald, betekend dat niet dat zij niet vaktechnisch bekwaam horen te zijn. Zoals voor elke burgerlijke taak bepaalde vereisten zijn is dat zelfs nog meer voor het geestelijke leven.

Tijdens de afgelopen maanden, in deze coronacrisis, is het hele gemeenschapsleven grondig onderste boven gegooid. Op het vaste land was het snel duidelijk dat men de kerkdeuren moest gesloten houden en daardoor geen diensten in levende lijve kon uitvoeren. In de kerken war omhalingen gebeurden tijdens de dienst betekende dit een groot verlies aan inkomsten. Bij ons in België vinden geen wekelijkse omhalingen plaats, maar wij zijn toch ook ernstig getroffen door de coronamaatregelen. Verscheidene leden hun inkomen is ferm aangetast doordat hun zaak al voor maanden dicht moest zijn wegen de lockdown eisen. In Nederland en België moeten wij vaststellen dat het gros van onze gemeenschap behoort bij de oudere bevolking die zeer vatbaar is. Om diensten virtueel bij te wonen bleek voor vele Nederlanders niet mogelijk daar zij op hun gezegende leeftijd (velen meer dan 80)  geen computer hebben of niet handig genoeg zijn om er mee overweg te kunnen.

Hier viel we de grote zwakke plek op voor onze gemeenschap, namelijk dat in onze contreien er een zeer groot tekort is aan jongere mensen. Ook om allerlei taken waar te nemen is er nood aan jong bloed.

KFC logo.svgVoor de Belgische Broeders kwam de eerst zware stoot bij het wegvallen van de ecclesia-ruimte in Leuven, waarbij die gebruikte bijeenkomstruimte nu ingenomen werd door Starbucks en Kentucky Fried Chicken.
Het wegvallen van de vergaderruimte voor het Breken van het Brood en Bijbelstudies, een jaar voor het coronatijdperk, was al een enorm groot verlies, vooral daar wij geen geld hebben om ergens vast een ruimte te huren of te kopen. Maar toen door de coronamaatregelen het nog moeilijker werd om vergaderingen te houden, moesten wij onze toevlucht zoeken tot het internet.
Wel valt op dat bij onze zondagdienst nu veel meer families de dienst virtueel volgen.  Het is wel fijn zo tussen de 28 à 32 families aan te treffen. Maar voor het lesmateriaal voor de kinderen moet nu alles via de reguliere post verzonden worden, dat ons naast de internet kosten nog eens extra portokosten bezorgd buiten het versturen van ons trimesterieel blad.

Uiteindelijk stond voor het seizoen 2018-2019 het water al aan onze lippen. Maar het coronagebeuren heeft er niet echt aan geholpen om het negatieve saldo omhoog te krikken. Covid-19 heeft meerdere van onze gezondheidswerkers en vluchtelingen die zich bij onze geloofsgemeenschap hebben aangesloten, getroffen. Verder waren nu ook nog onvoorziene kosten voor voedselbedeling en hulp aan verzorgings- en bejaardenhuizen.

Toch hebben wij nu deze poging ondernomen om met deze website toch te proberen andere mensen te bereiken zodat wij naar de toekomst toe toch weer wat nieuw bloed in onze groepering zouden kunnen verkrijgen.

Wij nodigen iedereen uit om meer over onze gemeenschap te weten te komen en als het kan om op de een of andere manier een bijdrage te leveren zodat wij verder met goede moed mensen kunnen vertellen over al het mooie dat ons nog te wachten staat.

Ook al zijn het geen florissante tijden willen wij hoop brengen en mensen laten zien dat er veel betere tijden in aantocht zijn. Graag blijven wij dan ook verder het Goede Nieuws verkondigen.

°°°

Financiële steun is steeds welkom op Argenta Bank: BE37 9730 6618 2528 met melding: “Werking Belgische Christadelphians” of “Steun voor Belgische Christadelphians“.

*Donatie voor de werking van geloofsverkondiging via PayPal*

++

Aanvullende artikelen

 1. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
 2. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 3. Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten
 4. Onkosten
 5. Bijdrage of contributie
 6. Uitdagende vordering
 7. Doeners en priesterschap
 8. Doeners verdienen aandacht en erkenning
 9. Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht
 10. Naar het einde van het jaar 2018 toegaand
 11. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1
 12. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2
 13. Kan er niet wat extra geld gedrukt worden
 14. Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg
 15. Gedachte voor 3 januari 2018
 16. Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia
 17. Vermoeid zijn en rust vinden

+++

Verder gerelateerd

 1. Waarom vrouwelijke ZZP’ers 60 procent minder verdienen dan mannelijke ZZP’ers
 2. Ga samen kleien
 3. Persoonlijke Ontwikkeling
 4. Jensen over het coronavirus (11-05-2020)
 5. Enkele feiten, over Covid-19…
 6. Ongecensureerde informatie over COVID-19
 7. 12-uurtje Zorg krijgt wel applaus, geen normaal salaris
 8. Uitzichtloos
 9. Poll v/d dag: Geldproblemen door coronacrisis?
 10. Lockdown ineffectief, mogelijk zelfs risico voor kwetsbare – Stanford Universiteit
 11. Covid19crisisnieuws 1-9-20 @trouw
 12. De coronacrisis: Wanneer alles wegvalt
 13. Thema – krant 2, periode 1 – Thuisisolatie
 14. We zijn geen losers, geen winnaars, we zijn vooral mensen die hun best doen
 15. Poll v/d dag: Geldproblemen door coronacrisis?
 
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: